A zase ta Bečva!

Nedávnému policejnímu obvinění , v němž se na základě znaleckého posudku, tvrdí, že Bečvu otrávila firma Energoaqua z Rožnova, nevěří rybáři znalí lokálních poměrů, ani tamní ochránci přírody, ani třeba chemik a toxikolog prof. Ivan Holoubek, který pro Českou inspekci životního prostředí vyhodnocoval vzorky odebrané po havárii.

Nestandardní je i případ soudního znalce Klicpery, který z chemičky DEZA koncernu Agrofert sňal ve své práci její vinu.

Při vypracování znaleckých posudků zůstávají soudní znalci většinou v anonymitě. Ne však v tomto případě. V lednu letošního roku veřejně vystoupil soudní znalec Jiří Klicpera, který posudek vypracovává, a zcela nepochopitelně poskytl několik rozhovorů. V nich sdělil, že viníka otravy zná a v rozporu se svými zákonnými povinnostmi označil za viníka areál bývalé Tesly v Rožnově, aniž by byl Policií ČR zbaven mlčenlivosti. Přestože tímto pozbyl svou důvěryhodnost, z případu nebyl odvolán a začátkem května svůj posudek Policii ČR odevzdal. 

Známou skutečností při tom je, že první uhynulé ryby se nacházely až 3,2 km pod výpustí. Je velmi málo pravděpodobné, že by nedošlo k žádnému pozorovanému úhynu ryb na tak dlouhém úseku řeky, kde je možné předpokládat jednak vyšší koncentrace toxické látky po vstupu do řeky a jednak úplné promísení odpadní vody s toxickým obsahem s vodou říční kolem jezu Juřinka II.

Velmi výmluvné video z dronu zde.

Na stránce Visegradský jezdec jsem k celé kauze vytvořil dva informační sumáře zde a zde.

Nejnověji se včera k celému případu vyjádřil i Jakub Hruška, profesor environmentálních věd Univerzity Karlovy. Ten se mj zabývá i problematikou ochrany přírody a krajiny.

V jeho Facebookovém statusu píše:

➡️ Ryby v Bečvě nemohly otrávit toxiny z rožnovského kanálu. Protože opravdu není možné, aby se jedy více než 3 km „plazily“ při pravém břehu řeky, neotrávily žádnou rybu a teprve po 3 km se rozmíchaly do celé šířky řeky. A to proto, že rozmíchány jsou již po prvním jezu a první peřeji po ca. 600 metrech od ústí rožnovského kanálu.

➡️ Vyplývá to z experimentu, který jsme tam před 14 dny se Stanislav Pernický a dalšími rybáři udělali, za průtoku téměř shodného jako v době havárie (3,1 m3/s teď a 2,8 m3/s tehdy).

➡️ Do ústí rožnovského kanálu jsme nalili roztok chloridu sodného (NaCl), neboli kuchyňské soli. A na ní jsme si pod jezem a peřejí počkali (viz fotka). Stáli jsme s kolegou každý ca. 4 m od každého břehu a měřili vodivost vody (ta odpovídá množství rozpuštěných látek ve vodě), a nabírali vzorky. Vodivost se zdvihla po 1 hodině a 49 minutách od aplikace NaCl do rožnovského kanálu. A to úplně stejně u obou břehů!!! Nejvyšší vodivost byla zaznamenána okolo 11:42, opět u obou břehů současně. Poté vodivost začala postupně klesat, ale ještě ve 12:30 byla zvýšená oproti hodnotám na počátku měření. I poslední měření ve 14:00 hodin stále vykazovalo mírně zvýšené hodnoty. A to samé platí i pro přímé stanovení chloridů (Cl) ve vodě. Koncentrace se zvýšily u obou břehů stejně (obrázek chloridy). Ještě ve 12:30, tedy zhruba hodinu po identifikaci nárůstu, byla koncentrace podobná jako na jeho počátku. Na obou stranách řeky byl průběh zvýšení prakticky identický. Chloridy přidané do rožnovského kanálu byly tedy jednoznačně identifikovány v celém příčném profilu řeky Bečvy.

➡️ Nelze než konstatovat, že rozpuštěné látky přitékající z rožnovského kanálu jsou již pod prvním jezem a následující peřejí promíchány do celého příčného profilu řeky Bečvy. Nepohybují se tedy pouze u pravého břehu.

➡️ Je tedy zřejmé, že pokud by jakákoliv toxická látka nebo směs toxických látek vytekla z rožnovského kanálu, musely by se její účinky projevit mnohem dříve, než po více než třech kilometrech toku, nejpozději právě v místě provedených měření pod jezem v Juřince, kde již jsou rozpuštěné látky prokazatelně rozprostřeny po celé šíři řeky. Řeka byla URČITĚ otrávena z jiného zdroje, a ten byl bezpochyby mnohem blíž k místu úhynu ryb. Nechci vůbec spekulovat, jak to tenkrát bylo, ale tak, jak nám to podává soudní znalec to určitě nebylo!

🏇 Víte, průšvih není v tom, že Andrej Babiš je šmejd, který ždímá zemi co to jde i za cenu její devastace. Většina lidí v ČR si je této skutečnosti vědoma.

Problém nastává tehdy, když si dokáže buď uplatit státní úředníky, kteří mají být nezávislí, nebo na inkriminovaná místa dosadí svoje lidi a jedni nebo druzí jeho nezákonné jednání kryjí.

A to se nejspíš v tomto případě stalo.

(grafika via Kripláže)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh