Blíží se srpen, Ukrajinci zase budou okupovat ČSSR

Blíží se výročí okupace Československa z roku 1968.

Naši komunisté na čas propadli iluzi, že mohou dělat politiku, která slepě nekopíruje politiku komunistického Ruska, tehdy, protože již okupovalo mnoho příhraničních států, nazývaného Sovětský svaz.

Čeští kolaboranti, jak mezi politiky, novináři, známými osobnostmi, tak i mezi slouhy Ruska z řad obyčejných lidí, neustále v médiích a diskuzích pod články podsouvají smyšlenku, že šéf SSSR Brežněv byl přece Ukrajinec a že Ukrajinských vojáků bylo mezi okupanty na našem území nejvíc, takže za okupaci tehdejší ČSSR má nést Ukrajina

To je ovšem teze jen prefabrikovaná ruské propagandy, kterou spolupracovníci Ruska rádi a hojně šíří. Stejnou optikou, protože Adolf Hitler byl Rakušan, by se pak připisovala vina za rozpoutání II. světové války, holokaustu a třeba vyvraždění Lidic Rakušanům.

Nebo za vyvražďování desítek miliónů občanů SSSR všech národnosti, by přece mohla Gruzie, protože Stalin, který toto vraždění řídil, byl Gruzínec.

A to všichni cítíme, že je blbost.

Mimochodem z wikipedie: ,,Na osvobození Československa se podílelo okolo 2,1 milionu vojáků spojeneckých armád z východní fronty, z nichž velká většina pocházela ze Sovětského svazu. Šlo o 1. ukrajinský front maršála Koněva, 2. ukrajinský front maršála Malinovského a 4. ukrajinský front generála Petrova.“

Použít stejnou logiku jako ruští kolaboranti, mohli bychom říkat, že z východu nás osvobodili (i když fakticky šlo jen o výměnu totalit) Ukrajinci.

Hlavní vinu na přepadení ČSSR nesou jednoznačné komunisti, jejichž státem byl SSSR. Ten vznikl v roce 1917 v Rusku a postupně násilně či nepřátelsky zabral řadu svých sousedů, kolonizoval je, vřadil do SSSR, a taky programově rusifikoval a vyvražďoval jejich inteligenci a všechny, kteří se mohli stát jeho potenciálními nepřáteli.

Sovětský svaz byl řízen centrálně a to samozřejmě z Moskvy, žádné důležité rozhodnutí nemohlo padnout bez moskevského Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu.

Tento orgán, mající za zády krutý a početný bezpečnostní aparát, absolutisticky rozhodoval o politice Ruska a jím okupovaných národů, sdružených do SSSR.

Ukrajina, anektovaná bolševickým Sovětským svazem v roce 1922, samozřejmě nemohla provádět žádnou autentickou politiku (stejně jako např. Moldavsko, nebo Lotyšsko), tím méně, že většina lidí se ani občany žádného SSSR necítila.

Vždyť to bylo právě Stalinovo ruské komunistické vedení, které spolu s kolaboranty z řad ukrajinských komunistů, spáchalo na ukrajinském obyvatelstvu genocidu vyvolanou programově řízeným nedostatkem jídla, kterou známe pod jménem Holodomor, při níž zemřely milióny Ukrajinců…

SSSR nebyl stát Ukrajinců a Brežněv nebyl jejich vůdce. SSSR Ukrajinu okupoval a Brežněv, který měl oba rodiče narozené v Rusku, byl z lidí, kteří pomáhali tuto zemi držet Ruskem kolonizovanou.

Ukrajinští komunisti byli ruskými kolaboranty, kteří se vývojem událostí (protože komunistické Rusko vyhrálo boj o ukrajinskou minulost), kteří splynuli s centrální okupační mocí.

Ostatně, historie ukázala, že jakmile kdysi anektované a okupované země mohly ze SSSR vystoupit, udělaly to všechny při první možné příležitosti.

V době komunistické diktatury nelze žádnou ozbrojenou akci tohoto režimu svalovat na jeden z jeho okupovaných národů. Není to fér k historii a v našem případě ani k občanům tehdejšího Československa, neboť ti všichni věděli zcela přesně, že se to ráno 21. srpna 1968 probudili do země, kterou ,,přepadli Rusáci“.

Aktuální vlákno témuž ZDE.

Příběh této oběti ZDE

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh