Češi v gulagu – nekončící utrpení

⚒ Češi končili v sovětských gulazích už před válkou, šlo o potomky našich osadníků, které o desítky let dříve pozval car Alexandr II. k hospodaření na ladem ležící ruské zemi.

⚒ Desítky Čechů skončily, po vykonstruovaném procesu v třicátých letech minulého století, jako údajní špioni v děsivých táborech gulag, někteří věznění nepřežili, další byli popraveni, jiní zešíleli.

⚒ Šlo o etnickou čistku další skupiny neruských obyvatel SSSR, která prováděla Stalinova administrativa programově. V tomto případě byli zatčeni aktivisti naší naší menšiny, kteří se starali o její společenský život a především čeští učitelé, jako nositelé kultury, jazyka vzdělanosti.

⚒ Povědomí o těchto zločinech je až poměrně čerstvé, na světlo světa se dostaly až po ukrajinském otevření archivů z dob SSSR.

⚒ „Výslechy byly strašlivě únavné a vyčerpávaly všechny životní síly. Byly výstředně extrémní a náhlé, drze provokatérské v obvinění. Často jsme byli vyslýcháni po dobu několika dnů bez přestávky a beze spánku, mnozí z nás z těchto výslechů byli odnášeni v úplném bezvědomí.“

⚒ Deset obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti, zbylé tresty se pohybovaly od tří do deseti let těžkého žaláře, navýšených o dalších pět let vyhnanství po propuštění.

⚒ Kromě hlavního soudního líčení bylo v mimosoudním řízení OGPU odsouzeno k mnohaletým trestům odnětí svobody i zbývajících 16 českých učitelů, rolníků a dělníků zatčených v letech 1930-1931, ale i další krajané se sebemenším vztahem k odsouzeným byli vyšetřováni a souzeni v navazujících soudních procesech.

⚒ Po tragických zkušenostech s komunistickým režimem se do Československa vrátila v roce 1947 na základě mezivládní dohody většina z volyňských Čechů, jejichž předkové odcházeli na východ před šedesáti lety s radostným očekáváním a nadějemi.

🏇 Jak už víme, sice ze SSSR odešli, ale SSSR přišel za nimi k nám…Historie totalitních režimů je plná bezpráví, krve a násilí a zanechává za sebou nespočetné řady nevinných zavražděných obětí a zničených životů všech ostatních. Fotky jsou z gulagů nachytané na twitteru, sami vidíte, že rozdíl mezi gulagem a koncentračním táborem se stírá…Čest památce všech známých i neznámých obětí komunistického teroru.

Celý článek můžete číst na aktualne.cz

💔

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh