Dějiny panslavismu v obrazech

Myšlenka panslavismu, tolik protlačovaná ruskou propagandou neznamená v podstatě nic jiného než zamýšlenou ruskou dominanci nad ostatními slovanskými státy, namísto přátelství a spolupráce.

Panslavismus se dá označit za historicky umělý konstrukt, který měl být odpovědí na rakousko- uherskou hegemonii v části východní Evropy. Postupně se tento termín stal nástrojem prosazování agresivní politiky Ruska v různých fázích jeho existence.

Ostatně, o tom, jak si šíření této ideje mezi Slovany Rusové představují, vidíme právě v těchto týdnech a měsících v Ukrajině.

Posledních sto let panslavismu v podání ruské říše

A. 1922: Přičlenění nezávislé Ukrajiny k sovětskému Rusku

B. 1932 – 1933: Programově řízený hladomor v ukrajinské části SSSR. Zemřelo kolem 5 miliónů Ukrajinců

Třicátá léta XX. století v SSSR: deportace a likvidace slovanských národnostních menšin, zejména Poláků (90 000 mrtvých). Represe se dotkly i české menšiny žijící v ukrajinské části SSSR.

C. 1939 Přepadení Polska

Polsko přestalo existovat. Německy a sovětský důstojník si navzájem gratulují k dobytí Polska

D. 1940 Katyňský masakr

Z okupovaného Polska Stalinova NKVD vyvezla přes 20 000 členů polské inteligence a důstojnického sboru polské armády a na několika místech SSSR je povraždila a zahrabala do hromadných hrobů

E. Anexe Podkarpatské Rusi Československu a následná deportace desítek tisíc Čechoslováků do sibiřských gulagů

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/cechoslovaci-v-gulagu/

F. Přelom čtyřicátých a padesátých let: Zatýkání všech i potenciálních protivníků v poválečně okupovaných zemích a jejich mučení, vraždy a internace v pracovních lágrech

Jeden příklad za všechny. Činnost StB byla řízena agenty NKVD.

G. 1968 Okupace Československa.

Ta proběhla zcela v režii SSSR, žádná země neměla v rozhodování autonomii. Ostatně právě proto, že se o ni pokoušeli českoslovenští komunisti, byla naše země napadena

H. 2014: Anexe Krymu a okupace části Donbasu a Luhanské oblasti

CH. Ostřelování a přepady neokupovaných částí Ukrajiny v následujících osmi letech

I. Únor 2022: Přepadení Ukrajiny

„Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby pak mohli tvrdit, že všechno slovanské je ruské.“ Karel Havlíček Borovský

Zkrátka: Kdo Rusko miluje a imponuje mu, ať se tam odstěhuje. Ovšem není v zájmu nikoho, aby se Rusko stěhovalo za těmito lidmi.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh