Dějiny panslavismu v obrazech

Myšlenka panslavismu, tolik protlačovaná ruskou propagandou neznamená v podstatě nic jiného než zamýšlenou ruskou dominanci nad ostatními slovanskými státy, namísto přátelství a spolupráce.

Panslavismus se dá označit za historicky umělý konstrukt, který měl být odpovědí na rakousko- uherskou hegemonii v části východní Evropy. Postupně se tento termín stal nástrojem prosazování agresivní politiky Ruska v různých fázích jeho existence.

Ostatně, o tom, jak si šíření této ideje mezi Slovany Rusové představují, vidíme právě v těchto týdnech a měsících v Ukrajině.

Posledních sto let panslavismu v podání ruské říše

A. 1922: Přičlenění nezávislé Ukrajiny k sovětskému Rusku

B. 1932 – 1933: Programově řízený hladomor v ukrajinské části SSSR. Zemřelo kolem 5 miliónů Ukrajinců

Třicátá léta XX. století v SSSR: deportace a likvidace slovanských národnostních menšin, zejména Poláků (90 000 mrtvých). Represe se dotkly i české menšiny žijící v ukrajinské části SSSR.

C. 1939 Přepadení Polska

Polsko přestalo existovat. Německy a sovětský důstojník si navzájem gratulují k dobytí Polska

D. 1940 Katyňský masakr

Z okupovaného Polska Stalinova NKVD vyvezla přes 20 000 členů polské inteligence a důstojnického sboru polské armády a na několika místech SSSR je povraždila a zahrabala do hromadných hrobů

E. Anexe Podkarpatské Rusi Československu a následná deportace desítek tisíc Čechoslováků do sibiřských gulagů

https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/cechoslovaci-v-gulagu/

F. Přelom čtyřicátých a padesátých let: Zatýkání všech i potenciálních protivníků v poválečně okupovaných zemích a jejich mučení, vraždy a internace v pracovních lágrech

Jeden příklad za všechny. Činnost StB byla řízena agenty NKVD.

G. 1968 Okupace Československa.

Ta proběhla zcela v režii SSSR, žádná země neměla v rozhodování autonomii. Ostatně právě proto, že se o ni pokoušeli českoslovenští komunisti, byla naše země napadena

H. 2014: Anexe Krymu a okupace části Donbasu a Luhanské oblasti

CH. Ostřelování a přepady neokupovaných částí Ukrajiny v následujících osmi letech

I. Únor 2022: Přepadení Ukrajiny

„Rusové rádi nazývají všechno ruské slovanským, aby pak mohli tvrdit, že všechno slovanské je ruské.“ Karel Havlíček Borovský

Zkrátka: Kdo Rusko miluje a imponuje mu, ať se tam odstěhuje. Ovšem není v zájmu nikoho, aby se Rusko stěhovalo za těmito lidmi.

Podpořte provoz této stránky

Tato stránka funguje zejména díky příspěvkům od vás čtenářů. Díky všem.

Pokud mě chcete také podpořit, můžete využít služby Donio.cz

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh