Dezinformace jsou pandemií absurdity. Česko se jim nebrání

Opět se nám vyrojilo několik mediálních výstupů, které mohou pomoci zase dalším lidem osvětlit, jak je v ČR vystavěn k dezinformačnímu systému a jeho fungování.

V zásadě je to programová sázka na strach, emoce, předsudky, v kombinaci s nižším sociálním postavením a frustrací z něj vyplývající, nízkou mediální gramotností a absencí zpětné vazby, kdy lidem propadlým dezinformacím zpětně nedojde, že to, co před časem sdíleli, jako smrtelnou hrozbu pro národ, se ani přibližně nestalo. (Kde je islamizace Česka? Kde je nějaký převrat ála Majdan – když tedy pomineme, že po něm nyní volají sami ti, kteří před ním léta (protože Česku vládli provýchodní našisti, podporovaní komunisti a rasisty – tedy jejich sorta) varovali? Kde je Česko energeticky na nule bez ruského plynu?

Vždyť například odsouzení dezinformátoři Čermák s Tušlem sami přiznávají, že tomu, co svým zmanipulovaným věrným hlásají, sami nevěří a jde jim jen o získání pozornosti, protože na dezinformace mají navázánu část příjmu.

Reportéři ČT včera k dezinformacím

Primárně se v příspěvku novináři věnují tématu, co udělá mezi rodinnými příslušníky, když jeden z nich začne hltat dezinformace. No, máte prostě doma člena sekty, se vším, co je s tím spojeno.

Příspěvek je ale důležitý i v jiných kontextech, postupně si ho projdeme.

Sekta. Znovu ale připomínám, že nejde o vyšší počet občanů, v samotné velké reportáží se mluví o tom, že takto zmasírováno jsou dezinformacemi 4 % občanů ČR. Za to však jsou naspeedováni výplody dezinfosystému a napumpováni emocemi.
„Už osm let je česká společnost masírována dezinfopropagandou, mezi její nejúčinnější nástroje patří zejména řetězové emajly. Státní správa je v celé věci víceméně pasivním pozorovatelem. Ani tato vláda není zatím výjimkou.“
Jeden z členů proruské dezinformační sekty právě k novinářům veřejnoprávní televize

Nelze nevidět a i v reportáži to dvakrát nebo třikrát zaznívá, že na prvopočátku radikalizace mnohem širší skupiny obyvatel než před tím, byl dezinformační zásah do společnosti v době Covidu. Stát s dezinformace prakticky nebojoval, ba naopak, často je typicky Babiš sám živil a nechal společnost prakticky nechráněnou. Není náhodou, že vůdci Covid dezinformací se prakticky i se svým publikem naráz přesunuli na současnou platformu protestů proti pomoci Ukrajině, proti prozápadní vládě a vstříc Rusku. Dezinformátoři se prostě v době pandemie stali ideovými vůdci části společnosti a ta je, jako propadlá dezinfosystému, nyní už bude slepě následovat i při sebevětších nesmyslech, které tvrdí.

Část jednoho z řetězových emailů. Zdá se být na první pohled nesmysl. Ale jde o mediální výtlak. Pokud tohle dostáváte několikrát denně, 365 dní v roce, část lidí prostě podlehne, tím spíše, že řetězáky dostávají nejčastěji od lidí, které znají osobně a kterým věří.

Stát i celá společnost by se měli intenzivně usilovat o to, aby se tato množina členů sekty už nezvyšovala. Ani v současných (vyšších než před Covidem) počtech nejsou pro stát a demokracii nebezpeční. Pokud by se ale povedlo zvýšit počet členů sekty o řád, nejsem si jist, jestli bychom nedopadli tak, jak je na tom současné Slovensko. Tam už v tuto chvíli velká část lidí odmítá demokracii. jako takovou -jako systém. Samozřejmě zároveň fandí Rusku (V ČR asi sedmina, na Slovensku cca třikrát tolik).

Toto se nyní na Slovensku už odehrává v mediální rovině běžně. Fico a jeho strana jsou přitom v preferencích na druhém místě a spolu s fašisty a dalšími politiky vybočujícími z demokratického normálu (Sme rodina, ultrakatolíci v OlaNO, atd) začínají tvořit blok, bez nějž možná nepůjde sestavit příští vláda. A samozřejmě usilují o předčasné volby.

A primárně k tomu přispěla slabá a chaotická vláda, kdy lidé znejistělí jejím výkonem úřadu a tedy i svým výhledem do budoucnosti, začali naslouchat někomu, kdo jim nabízel jednoduchá východiska z problémů.

Řetězák, další část. Těch koluje každý měsíc cca 1000, se zásahem 5000 -100 000 příjemců u každého. (Čeští elfové, viz reportáž)
Hynek Bandas, jeden z nejúspěšnějších šiřitelů řetězových emajlů: Soros, Gates, Covid. (viz reportáž)
„Hlavní problém dezinformací je radikalizace části obyvatel, kteří (na podkladě dezinformací) přestávají věřit svému státu. Velká část těchto lidí není placena Ruskem, ale je psychologicky manipulována.“
Kolaborant Vrabel mluví pro ruskou televizi, které demonstrace ruské páté kolony v ČR samozřejmě intenzivně pokrývají.
„Vždycky je tam ten tvrdý obal, který už pozorujeme dlouho a pak lidé, kteří se k tomu nějakým způsobem připojují a často si vlastně neuvědomují, že se stávají trošku užitečnými idioty.“
Kremlobot a dezinformátor Čermák před soudem odpovídá na otázku: „Věřil jste sám tomu, co vkládáte na své sociální sítě?“
„Ve společnosti jsou zhruba 4 % tvrdých obhájců Ruska a to se v čase nijak nemění, pak je tady cca 10 % lidí, kteří podléhají jednotlivým ruským kampaním a pak asi 1/3 populace, kteří se v dění neorientují, nezajímají se o politiku, jsou unaveni z přemíry informací, v nichž se ztrácí.“ O tuto část lidí se vede nejtvrdší informační válka. Pokud je necháme ruským kampaním v mediálním prostoru napospas, postupně časem přejdou na ruskou stranu, stejně jako se tomu děje nyní na Slovensku.
Jak se dělá strašení lidí, aby byli ochotni se natolik bát o sebe a své rodiny, že budou stát na náměstí a žádat převrat. Mimochodem říjen byl nejteplejší od začátku měření meteorologů a listopad je rovně nadprůměrně teplý.

A co dělá stát, aby občany od ruských vlivových operací na internetu a veřejném prostoru, ochránil? Podle expertů problém stále podceňuje. Jestliže se počet lidí sekty v poslední době navýšil, tak sledujeme výsledek, kdo je na tomto poli úspěšnější, zda stát, nebo dezinformace. A to bez ohledu na mediální vyjádření politiků. Pokud by boj proti dezinformacím měla dnešní vláda jako prioritu, jak píše ve svém programovém prohlášení, musel by to být jiný svistot, ofenziva, jiné finanční plnění, atd…

„Česko už ideální moment prošvihlo. Stát má analýzy boje s dezinfem zpracované od expertní komunity už od roku 2016. a mělo se na tento boj už dávno zaměřit.“
„Je mi to hrozně líto, ale vláda a naše politická reprezentace, až na světlé výjimky, vůbec nechápe v čem je podstata problému a řeší ty detaily, jednotlivé dezinformace, které nejsou podstatou toho problému. Jde o to, že proti nám, cizí mocnost, která nás považuje za nepřítele, která chce zničit náš ústavní systém, tak na nás útočí psychologickými metodami a my se vůbec nebráníme. A nejen že se nebráníme, ale politické vedení země to vůbec nechápe.“

Důkaz? Ministr Stanjura v reportáži říká, že na boji proti dezinformacím panuje ve vládě neshoda. A víte proč? Protože s dezinformacemi, které se šíří pomocí slova, psaného i mluveného, se musí bojovat tak,. aby nebyla porušena svobodu projevu a vyjadřování. Což je NEREALIZOVATELNÉ. A tak se zřídí ústav, ale nedáte mu lidi, prostory a peníze na provoz. Koza se nažrala a my budeme víte kde …

Řetězové emaily (pře) posílá cca půl miliónů Čechů. Jen jeden příklad z mnoha, o jak masivní problém jde.

Novinář Alexandr Mitrofanov na závěr:

„Rusko zcela vážně bojuje za to, aby jeho model, v němž vládne čiré nemaskované, pyšně se vystavující na odiv bezmezné zlo, ovládl co největší prostranství. Česko je v těchto plánech rovněž zahrnuto.“

„Každá jednotlivá demokratická společnost má být rozložena dvojím tlakem. Zvenčí na ni má působit ruská válka ať v přímé podobě jako na Ukrajině, nebo hybridně jako snaha vysílit západní svět na poli energetiky s následným vzbouřením konzumní části obyvatelstva. Uvnitř se mají snažit o zbourání řádu dobrovolní agenti Kremlu, jejichž úkolem je zlákat ty méně nadané, co se týče jak intelektu, tak svědomí.“

„V zemi dávno běží občanská válka živená zvenčí, jen je stále ve studené fázi.“

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh