Energie, alfa a omega evropské bezpečnosti

Malý přehled dění, které ukazuje, jak se zbavujeme závislosti na ruských zdrojích. Putin udělal krok, který se nedá vrátit a nakonec se ukáže, že vlastně nešlo o pouhý jeden krok, ale o jeho skok po hlavě do propasti.

Bohužel, cena, kterou za něj Evropa platí je hodně vysoká a počítá se v tisících mrtvých …

ČRo: Putin ztrácí surovinové zbraně proti Západu. Z obnovitelných zdrojů už Unie nesleví

Filip Nerad píše ze sídla EU.

„Evropská komise představila své návrhy na řešení dopadů vysokých cen energií. Mezi klíčová opatření patří i odebrání části zisků neplynových elektráren. „Není to žádné překvapení, ani by nemělo být. Komise jen plní zadání unijních ministrů pro energetiku.“

„To, jakým způsobem by se měly přesunout nadměrné zisky výrobců elektřiny nebo prodejců fosilních paliv do státních rozpočtů, ovšem Komise nechala na členských zemích. Jasno by mělo být do konce září.“

„Komise také původně chtěla zastropovat ceny ruského plynu, zejména východní členské země ale byly proti, protože jsou na jeho dovozu závislé. Stejně tak odmítaly zastropování veškerých cen plynu, protože by to mohlo ohrozit snahy nahradit ruský plyn dovozem zkapalněného zemního plynu ze Spojených států, Norska, Kataru, Alžírska a dalších zemí.“

⚠️ Což mimochodem ukazuje na to, jak v reálu vypadá onen „diktát Bruselu“, s nímž nejčastěji operují ti, pro nějž je ovšem největším strašákem diktát z ČJ.

Komise prostě ustoupila a konsensuálně přijala požadavky východoevropských zemí.

„„Jde to a ukazuje se, že suroviny obecně Vladimiru Putinovi jako zbraně proti Západu dlouhodobě nevystačí. Evropská unie, možná až na Maďarsko, se od Ruska úplně odstřihne nebo půjde o zanedbatelné dodávky.“ 

„V Evropské unii panuje shoda nejen na tom, že viníkem energetické krize je Rusko, ale i na tom, že řešením problému drahých energií je v dlouhodobém horizontu přechod k levnějším obnovitelným zdrojům. Z tohoto směru Evropská unie nesleví, i když se teď některé země uchylují více k uhelným elektrárnám nebo k jádru.“

Ekonomický deník: Většina střední Evropy je už na ruském plynu nezávislá. Výjimku tvoří Slovensko a Maďarsko

„Střední Evropa se rozdělila do dvou skupin. Česká republika, Německo, Polsko a z převážné části i Rakousko se zbavily závislosti na ruském plynu. Od konce srpna, kdy Rusové vypnuli Nord Stream, už odebírají norský plyn, případně zámořský plyn z LNG terminálů. Naopak Slovensko a Maďarsko dál nakupují převážně plyn z Ruska.“

„Aktuální data o toku plynu do jednotlivých zemí lze vyčíst na webu národních operátorů plynárenských soustav a také na webu evropské plynárenské asociace ENTSOG. Dnes už spolehlivě můžeme říct, že Česká republika žádný plyn z Ruska neodebírá. Ve stejné pozici je také Polsko a Německo. Plynovod Nord Stream ani Jamal nejsou v provozu a Naopak, na hraničním bodě v Lanžhotě proudí plyn z Česka na Slovensko.“

„Předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský. „Podle našich odhadů je teď kolem 65 procent zemního plynu spotřebovávaného v Praze původem z Norska,“ uvedl Pacovský na síti Twitter. Plyn ze Severního moře má totiž jiné chemické složení, oproti plynu z Ruska nebo z LNG terminálů obsahuje méně metanu a má vyšší výhřevnost.“

„Slovensko se již stoprocentní závislosti na ruském plynu zbavilo. Dnes je tato závislost zhruba 70procentní. Na Slovensko již dnes proudí norský plyn z české soustavy, SPP též začalo využívat import prostřednictvím LNG terminálu v Chorvatsku. Od října bude SPP odebírat plyn z jednoho z LNG terminálů v Itálii.“

„Nejvyšší závislost (a cílenou) na ruském plynu tak ve středoevropském regionu vykazuje Maďarsko, aktuálně se jedná o zhruba 75 procent. Maďarská vláda se dokonce vydala proti trendu a na konci srpna uzavřela smlouvu o navýšení odběru plynu z Ruska. Dodávky probíhají hlavně „balkánskou cestou“ přes Turecko, Bulharsko a Srbsko.“

HN: Návrh – až pětkrát více solárů bez licence a stavebního povolení v ČR

Na začátek je třeba říci, že tento návrh už mohl přijít dříve i bez současné energetické krize. Naopak už nyní je velký převis poptávky po instalaci, vzniklý nejvíce právě současným cenovým trendem a taky razantním poklesem cen solárních panelů.

Opožděný krok správným směrem.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo novelu energetického zákona, která limit pro pořízení pro drobné elektrárny připojené k přenosové síti zvedá na 50 kilowattů. Po tom volají odborníci už dlouho“

„„Pro spoustu stavebníků je stávající limit (10kwh) nedostatečný a chtěli by si na střechy dát víc solárních panelů. Zejména pro bytové domy je 10 kilowattů zcela nedostatečných, stejně tak je to málo pro sdílení energie v rámci komunitní energetiky.“

„Doufáme, že ministerstvo průmyslu a obchodu přijde v příštích týdnech s další novelou, která bude řešit i velké obnovitelné zdroje. Stát už na ně ani nemusí nic přispívat. Stačí, když jen odstraní bariéry, které jim brání v rozvoji.“

„Odborné organizace, jako jsou Solární asociace či Komora obnovitelných zdrojů energie, navrhují, aby byly obnovitelné zdroje označeny za stavby veřejného zájmu, což by usnadnilo jejich výstavbu. Dále žádají zavedení komunitní energetiky, tedy společné a sdílené výroby energií na úrovni obcí či obyvatel, a vymezení zón vhodných pro obnovitelné zdroje, kde by pro ně bylo snazší získávat povolení na stavbu.“

„Očekává se přitom, že by změny měly být platné již s počátkem příštího roku, pokud je zákonodárci stihnou ve zrychleném legislativním procesu projednat a schválit. V případě novely, která umožní instalování většího počtu panelů bez licence, to ale podle ministerstva může být i dříve.“

🏇 Naše energetická koncepce se (až) pod tlakem prudce mění a sekundárně s ní i naše vnitřní bezpečnost a odolnost vůči možnému ruskému vydírání.

Škoda, že debata o konverzi ekonomiky tu otevřeně a bez ideologií neprobíhala už léta, ztratili jsme čas. A taky peníze. Klausovo opanování diskursu nás každého stálo desetitisíce.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh