Hlas rádia Svobodná Evropa Čechy varuje

Lída Rakušanová, jeden z nejznámějších hlasů Svobodné Evropy, občas promlouvá z následnických vln ČRo Plus ještě i dnes:

📻 „Tak trochu jako „hlas volajícího na poušti“ zněla tento týden slova vládního koordinátora strategické komunikace státu Otakara Foltýna, když v ČT naléhal, aby lidé důvěřovali svým bezpečnostním institucím.-„

📻 „Ty všechny docházejí k závěru, že Rusko vede proti České republice informační válku a ohrožuje tak bezpečnost státu. Mělo by tedy být v našem nejvlastnějším zájmu ho společně bránit.“

📻 „K tomu je ovšem nezbytně zapotřebí konsensus napříč politickým spektrem a především, jak zdůraznil Otakar Foltýn, „celospolečenská důvěra v bezpečnostní instituce“.

Lída Rakušanová mluví na Václavském náměstí během Sametové revoluce

📻 „Právě v tom je ale zřejmě kámen úrazu: apriorní nedůvěra k autoritám patří k české povaze. Důvodem je patrně, že máme za sebou 40 let komunistické totality. Na druhou stranu od té doby už uplynulo 34 let. Pomalu stejně dlouho jako v nesvobodě tedy žijeme ve svobodné, demokratické zemi a je na nás, jak se svou svobodou naložíme.“

📻 „Přesto soustavně přibývá lidí, kteří považují fakt, že Rusko vede proti Česku informační válku, jen „za záminku západních vlád k omezování svobody slova“. Z 15 % v prvním roce války na Ukrajině se loni jejich podíl zvýšil na 24 %.“

📻 „A podle letošního průzkumu Středoevropské observatoře digitálních médií v zemích V4 je jich v Česku už 41 procent.“

📻 „ Je to víc než polovina, protože opačného názoru je jen 39 procent obyvatel a zbylých 20 procent je přesvědčeno, že ruská informační válka nemá na Česko žádný dopad, protože „se současný konflikt omezuje na území Ruska a Ukrajiny“. (Což je v podstatě přijmutí dalšího ruského narativu)

Takže si můžeme vybrat: buď budeme věřit svým bezpečnostním institucím, že Rusko vede proti České republice informační válku a ohrožuje tím bezpečnost státu, který jsme odhodláni bránit, anebo budeme riskovat, že skončíme tam, kde jsme byli před 34 lety: v zemi, kde „válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla“. George Orwell nechá pozdravovat.

📻 „Je samozřejmě možné, že se pod formulací o informační válce Ruska jako „záminky západních vlád k omezování svobody slova“ ve skutečnosti skrývá hlavně únava z války a prostá touha po tom, aby byl už konečně klid.“

📻 „To by pro nás ovšem bylo ještě nebezpečnější: Putinův multipolární euroasijský koncept, ve kterém by si velmoci rozdělily svět a každá by si ve své oblasti dělala, co chce, má, pokud jde o Česko, jeden zásadní kaz: a sice ten, že Rusko neví, kde má hranice.“

📻 „Že do jeho oblasti patří kromě Ukrajiny, Gruzie, Moldavska a Pobaltí i všechny postkomunistické státy ve sféře vlivu bývalého Sovětského svazu, tím se Putin nikdy netajil.“

Tyto nápisy objevila paní Rakušanová krátce po revoluci v roce 1989 při svých cestách po republice v Kašperských Horách. Dnes, po více než dekádě intenzivního ruského hybridního působení, by možná stály ty nápisy naopak … Ostatně KSČ máme znova v EP a média typu ČRo lidi v podstatě ignorují.

🏇 Jen z čísel, která paní Rakušanová uvádí – z jejích rychlého nárůstu – vidíme, že ohrožení, v němž naše země dobrovolně vklouzne zpět do ruské zóny vlivu, se vším, co k tomu patří, je skutečně veliké.

O to větší je megaselhání vlády, když blokuje účinný boj s ruským vlivovým působením ve veřejném prostoru, navíc Rusy tlačenou tezí, že absolutní svoboda slova je důležitější, než boj s dezinformačním ekosystémem.

Mimochodem, v roce 2021 kandidovala Lída Rakušanová do Rady ČT, ale nebyla politiky zvolena …

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh