Jak dlouho ještě?

Včera odsoudil odvolací soud dezinformátorku a psychopatku Janu Peterkovou k podmínečnému trestu za šíření dezinformací.

Skupina stejně dezinformacemi vymletých osob přitom zaútočila na soudní síň a psala se se soudní stráží.

Útok na Národní muzeum, poškozování aut s ukrajinskou značkou, před tím třeba útoky na lékaře a zdravotníky. Kvůli nečinnosti státního aparátu získali pocit, že jsou beztrestní, ostatně i souzený Čermák dál n a pohodu vyvádí v centru hlavního města s vlajkou Ruska.

Což lze bez ostychu přirovnat, jako by se před válkou procházel v centru Prahy s vlajkou s hákovým křížem.

Protože je vůči nim stát maximálně shovívavý (jinak řečeno, bojí se proti nim zakročit tvrdě), nic si s něj nedělají a získali pocit beztrestnosti a radikalizují se.

Jakákoli podpora Ruska = podpora terorismu, to minimálně.

Míru trapnosti opět ukázali oba ministři vnitra i spravedlnosti, kteří tweetovali něco v tom smyslu, jak včerejší útok odsuzují a že přijmou opatření, aby se nemohl útok na soud opakovat.

O tom, že konečně začnou kolaborantskou a zradikalizovanou společenskou spodinu krotit, ani náznak.

Na sociálních sítích za svoje přeopatrná vyjádření dostali hodně naloženo, tak dnes očekávám tweety o jeden level rozhodnější 🙂

Celá tato situace je ale výsledkem programové rezignace vlády na boj s dezinformacemi, protože právě dezinformační systém, jeho tvůrci a rozšiřovatelé, jsou těmi, které tyto lidi chudé duchem startují, vymývají jím hlavy a radikalizují.

A samozřejmě, protože se četnost útoků stupňuje, směřujeme k dalším a větším násilným vystoupení kolaborantské lůzy.

A zatímco hlavní vládní poradce pro národní bezpečnost se v médiích vymlouvá, že neví, co je to dezinformace i samotná Unie má svých stránkách veřejně vystavenou strategii, která ač třeba dezinfo úplně nevyruší, podstatně sníží jeho dosah a účinnost.

A především, my jako země, která je ruské propagandě vystavena intenzivně, bychom se neměli bát být ještě tvrdší a využívat všechny legislativně právní nástroje, které máme k dispozici.

Strategie EU pro boj s dezinformacemi v bodech

Dezinformace poškozují naši společnost tím, že

  • narušují důvěru v instituce a sdělovací prostředky
  • ohrožují volby
  • omezují schopnost občanů se kvalifikovaně rozhodovat
  • omezují svobodu projevu
  • radikalizují její příjemce

Snížení finančních pobídek pro poskytovatele dezinformací

Dva hlavní způsoby:

snížit jejich příjmy z reklam na jejich webech. Inzerují tam i velké firmy

neustále mít legislativně pod kontrolu jejich finanční toky a kontrolovat odkud a kam tyto peníze tečou

Transparentnost politické reklamy

Dezinformace šíří i politici. A často je to tak, že šíří především dezinformace, u nás Trikolora, SPD, ANO, PRO …

Stát by měl taky vytvořit nástroje na přísnější opatření v oblasti transparentnosti, která uživatelům umožní snadno rozpoznat politickou reklamu tím, že poskytnou účinnější označování, zaváže se odhalit sponzora, reklamní výdaje a období zobrazování.  

Zajištění integrity služeb

Znamená mj posílit opatření ke snížení manipulativního chování používaného k šíření dezinformací (např. falešné účty, zesílení založené na botech, napodobování, fejky).

Osobní zkušenost: když jsem podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, policie a po stížnosti na postup i státní zástupce mi napsali, že nelze nikoho stíhat za falešnou zprávu, protože zpráva (tedy fejk) není pravdivá. Nevěříte?

Posílení postavení uživatelů

Uživatelé budou lépe chráněni před dezinformacemi prostřednictvím vylepšených nástrojů pro rozpoznávání dezinformací, pochopení a označování dezinformací, přístup k autoritativním zdrojům a prostřednictvím iniciativ v oblasti mediální gramotnosti. Kodex zejména zajistí zavedení bezpečných postupů navrhování s cílem omezit šíření dezinformací a zajistit větší transparentnost jejich doporučovacích systémů a přizpůsobit je tak, aby se omezilo šíření dezinformací.

Posílení postavení výzkumných pracovníků

Zajistit automatizovaný přístup k neosobním, anonymizovaným, souhrnným nebo zjevně zveřejněným údajům a usilovat o zavedení správní struktury s cílem zjednodušit přístup k údajům vyžadujícím další kontrolu.

Posílení postavení komunity pro ověřování faktů

Usilovat o zajištění spravedlivých finančních příspěvků na práci ověřovatelů faktů a o lepší přístup k informacím usnadňujícím jejich každodenní práci k ověřovatelům faktů.

O toto se vláda před později odvolaného zmocněnce pro boj s dezinformacemi snažila, ale nakonec pod organizovaným tlakem ruských kolaborantů v čele s těmito, od podpory factcheckerových platforem ustoupila.

Posílený monitorovací rámec

Jde o to, abyy velké platformy odpovídaly za obsah a dezinformátory blokovali a dezinformace mazaly. Elon Musk, který v poslední době výrazně podporuje trumpistická a podobná hnutí a jde na ruku autoritářům, už vzkázal, že se twitter nepodřídí a je možné, že od srpna jeho platforma v EU skončí.

🏇 Boj s dezinformacemi je složitý, protože nejde o jedno rázné opatření, které všechno řeší, ale o soubor mnoha na sebe navazujících kroků, které nakonec povedou k tomu, že vliv dezinfo systému bude mnohem menší.

A. Nic z toho se ale v ČR neodehrává. Policie a soudy trestají dezinformátory nahodile ad hoc a ještě mírně a politici se MYLNĚ domnívají, že veřejnost uspokojí tzv. rozhodnými tweety a statusy na Facebooku.

B. Tohle všechno je ale součástí války s Ruskem a politická reprezentace nás odmítá před ruskými ataky chránit.

Jeden důkaz za všechny. Tohle si v klidu pronese do médií ministryně obrany: „Podívejte, Rusko nejenom v České republice rozvíjí své aktivity a není žádným tajemstvím, že sem i z Ruska proudí dost peněz na různé kampaně.“

Já ale nechci, aby ministr vlády říkal, že není žádným tajemstvím, že zde Rusko provádí subverze, já chci vidět, jak vláda místo konstatovaní, že se to děje, proti tomu vedla intenzivní a účinné protikroky.

Od toho jsme si je zvolil a od toho si je ostatně i platíme.

STOP ruské páté koloně v ČR!

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh