Jaký byl rok 2022 české společnosti?

Jaké bylo Česko roku 2022?

Hlavně empatické a pomáhající.

1. Bez ohledu na to, že část z nich odešla zpět, jsme přijali a udělili mezinárodní ochranu cca 460 000 válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

2. Mnoho z nich jsme přivítali ve svých obydlích, přijali je mezi sebe v práci a ve školních třídách.

3. Byli jsme jako země první na světě, kdo poslal ukrajinské armádě tanky a odšpuntovali jsme tak účinnou západní pomoc, k zastavení okupanta.

4. Nepočítaje státní pomoc, samotní obyvatelé České republiky mezi sebou – i v době ekonomické krize – vybrali několik miliard korun na pomoc napadené zemi: vojenskou i humanitární.

5. V neposlední řadě a taky důležité: ani ti lidé, na něž ekonomická krize dopadla nejtíživěji, nesedli na lep organizované hlasité ruské páté koloně a zanechali je v trapné společenské izolaci, v níž se nakonec jako vždycky rozhádali o to, kdo z nich je větší „fíra“ a koho jsou peníze, které vybrali mezi sebou.

6. Na závěr ten největší bonus do budoucích let: přes neskutečné záběry a příběhy z Ukrajiny, přes mrtvé děti, znásilněné matky a mučené zajaté vojáky jsme si uvědomili SKUTEČNĚ, že svoboda a nezávislost nejsou samozřejmostí, kterou prostě dostanete na rohu, jen proto, že jdete zrovna kolem …

Myslím, že mnoha z nás došlo i to, že se může stát, že minulých padesát let bez války na našem území, bylo spíše výjimkou než pravidlem a že v budoucnosti se může nastat situace že budeme muset bránit vlastní zemi a její nezávislost se zbraní v ruce.

A právě toto uvědomění může být nejlepší prevencí proti tomu, aby se tak v budoucnosti stalo.

Rok 2022 byl po dlouhé době rokem, kdy česká společnost udělala krok správným směrem. Na západ.

Díky.

Jak se taky Ukrajině pomáhalo

Za komunitu stránky jsem, díky vašim příspěvkům, poslal na pomoc Ukrajině více než 100 000 korun 👍

Někteří z nás v pomoci Ukrajině sršeli nápaditostí a pílí, různých typů sbírek byly stovky, možná tisíce.

Jako jeden příklad za mnohé jsem vybral unikátní pomoc Lenky Benešové.

Ta každý den nakreslila na přání obrázek nějakého ptáka (nebo ptáků) a ten, kdo si jej „objednal“ musel jako platbu poslat peníze na pomoc Ukrajině. Tímto způsobem poslala jako pomoc Ukrajině neuvěřitelných 620 0000 korun!

Klobouk dolů!

via FB města Šternberk

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh