Jeden z možných cílů mobilizace

Zmiňuje jej text think – tanku Royal United Services Institute (RUSI), zaměřeného na otázky obrany a bezpečnosti.

Do hlavy Vladimira Putina samozřejmě nikdo nevidí a tak se západní analytici snaží objevit všechny možné úhly pohledu sami.

Tento mi přišel zajímavý, tak se o něj s Vámi dnes podělím.

Čas je skrytou proměnnou hodnocení mobilizace Ruska

„Poté, co se mu nepodařilo dobýt Kyjev a následně Donbas, jeho armády byly vyčerpané a ztrácely půdu pod nohama, prezident Vladimir Putin konečně vyhlásil mobilizaci. Toto rozhodnutí má několik krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých důsledků. Pro jejich pochopení je však nutné si uvědomit, jak dlouho bude trvat, než bude mobilizovaný personál užitečný, a tedy jak dlouho se musí Ukrajina připravovat.“

(Zdá se, podle zdrojů z fronty), že nějakou část branců se Putin navzdory základní vojenské logice, pokouší vrhnout na ukrajinské bojiště hned).

„Rusko poprvé tuto možnost zvažovalo již v březnu. Pokud by Putin učinil rozhodnutí o mobilizaci do začátku května, je pravděpodobné, že nové ruské jednotky by nyní byly připraveny k nasazení na Ukrajinu, právě když jsou ukrajinské síly roztaženy a upevňují své nedávné zisky. To by byl nejnebezpečnější postup. Putin – dlouhodobě známý odkládáním obtížných rozhodnutí – se však místo toho rozhodl posílit své vyčerpané jednotky prostřednictvím náborových kampaní. To sice udrželo stavy vojáků, ale doplnění demoralizovaných jednotek nezlepšilo jejich bojovou sílu.“

Jak se „hlasuje“ na Ruskem okupovaných územích v praxi:

„Vzhledem k tomu, že početní stavy mnoha ruských jednotek na Ukrajině se pohybují mezi 50 a 70 % původních stavů, bude nejbližším účinkem mobilizace vytvoření velkého počtu špatně vycvičených náhradníků, kteří posílí početní stavy.“

„Na kyjevské ose měly v březnu ruské síly proti Ukrajině převahu v poměru sil 12:1. V Severodoněcku dosáhlo Rusko převahy 7:1. Jejich jednotky přesto dokázaly postupovat pouze s masivní dělostřeleckou podporou. Dnes jsou jejich děla umlčena díky ničení jejich munice ze strany GMLRS v ukrajinských rukách, a tak toto okamžité doplnění jednotek nepřinese významné útočné schopnosti.“

„Pravděpodobně však pomůže stabilizovat obranné linie, tudíž bude třeba vyvinout vyšší úsilí (a použití vyššího množství útočných prostředků i personálu), které bude muset Kyjev nasadit k dosažení dalších průlomů. Nicméně vrhání neochotných a nedostatečně vycvičených posil do již demoralizovaných jednotek se začátkem zimy, pravděpodobně nezmění směr bojů na místě.“

„Pro Západ existuje riziko, že vzhledem k ruskému vojenskému postavení na místě se mobilizace setká s uspokojením a podceněním.
Nové ruské formace budou zprvu pravděpodobně vybaveny starší výzbrojí. Ruský průmysl se stále potýká s výrobními problémy. Pokud však ruská vláda bude svůj průmysl řídit kompetentně, časem se její úsilí zkonsoliduje na omezeném počtu systémů a začne dodávky stabilizovat.“

„Pro posouzení Putinovy strategie tedy není pravděpodobné, že by Kreml usiloval o vybudování sil schopných přemoci ukrajinské ozbrojené síly. Pravděpodobnějším cílem je spíše stabilizace ruských ztrát a následné prodloužení konfliktu po roce 2023.“

„Ukrajina je již nyní závislá na západních zásobách munice a finanční podpoře. Pokus Kremlu pravděpodobně spočívá v tom, že mobilizace dostatečně prodlouží válku, aby umožnila jeho nekonvenční kampaň ekonomické války, politické destabilizace Evropy, hrozby eskalace a vlivové kampaně v Evropě a USA, které přimějí spojence Ukrajiny, aby ti přiměli Kyjev k jednání.“

„Nesmí se nám stát, že vzhledem k aktuální vojenské pozici Ruska na frontě, se mobilizace setká s naším podceněním. To znamená, že naše odpověď by měla spočívat ve vycvičení a vybavení nových ukrajinských manévrovacích jednotek, tak aby mohly na jaře čelit novým ruským formacím. Zlepšující se stavy ruských jednotek donutí Ukrajinu vynaložit více materiálu, aby dosáhla na frontě pokroku. Proto je třeba nyní posílit vyhlídku na úspěch tím, že se budeme pokračovat v rozšiřování výcviku a vybavování ukrajinských jednotek. Je také třeba náš transformovat obranný průmysl, aby byl schopen udržet výrobu vybavení a munice po celý rok 2023.“

„Rozhodující moment pro tyto přípravy je právě v těchto týdnech. Pokud tato rozhodnutí nebudou přijata, mohou západní vlády – stejně jako Putin odkládající mobilizaci – zjistit, že až přijde čas zařadit rychlost, bude mezi okamžikem, kdy budou zdroje potřeba, a okamžikem, kdy budou reálně k dispozici, značná prodleva. Cena za takovou samolibost by byla pro Kyjev vysoká.“

„A ještě jednu věc je třeba na závěr zmínit: Je také možné, že pokud nové vlny ruských rekrutů nezlepší pozici Ruska na bojišti, pak politická odezva v Rusku může být nejlepším prostředkem, jak donutit Moskvu ke změně politiky.“

🏇 Píšu to skoro pokaždé: výsledek války záleží na tom, jak dokážeme udržet naše demokracie, celoevropskou jednotu a pomoc Ukrajině. Jak hospodářskou, tak vojenskou.

Momentálně například vyhlašuje Orbán, že další sankce proti Rusku zablokuje a v Itálii bude nejspíše složena tříčlenná vláda z (minimálně) dvou proruských stran.

Všichni předsedové tří stran nové italské vlády ve třech obrázcích

Patrně nová italská premiérka 2014. Chválí možnost lidí na Krymu, vybrat si v referendu svou budoucnost.
Matteo Salvini s Putinem na hrudi v Rusku
Silvio Berlusconi.

Situace momentálně vypadá příznivě, ale pořád jde po ostří nože, změnit se vše může z týdne na týden.

Evropa ve válce, podzim 2022.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh