Kdo stojí na straně Ruska a komu musíme pomáhát

Jsem přesvědčen, že pátá kolona Ruska v zemi, kvůli jejímu vymletí dezinformacemi, bude vždy stát na straně nepřítele a to dokonce i v situaci, kdy by nás vojensky napadl. Jejich svět, svět v němž podle nich reálně žijí, je neexistující virtuální realita, kterou vytvořila síť kanálů ruské propagandy a která je ovšem pudí konat jednotlivé kroky, směřující proti vnitřní bezpečnosti ČR.

Tak jako důchodce Balda který se pokusil vykolejit vlaky, aby nás probral z našeho nepochopení, kdy muslimové přebírají vládu nad naší zemí, zatímco my tu naivně řešíme tu sousedské vztahy, tu dopravní obslužnost či dostupnost lékařské péče. Nebo křapík, který se v USA pokusil vystřílet pizzerii (neargumentujte tím, že je to jiná – ozbrojená – společnost, o to vůbec nejde, jde o to, na jakém podkladu a v jakém hnutí mysli tyto lidé jednají a ohrožují tak naši bezpečnost), protože se podle informací, které se dovídal v jeho jediných zdrojích , se v ní schází pedofilové z řad politiků a příznivců Demokratů.

Začne to vykřičníkovým vypisováním do všech možných debat na sociálních sítích, přechází to ve sdlíení dezinformačního obsahu, v rámci sloganu „Probuďte se konečně, vy nevidíte to spiknutí všude kolem?!“, přechází to v potřebu demonstrovat proti systému, který se proti nim spikl (proti nám všem, jenže my to nevidíme) a končí to nočním naléváním benzinu do motorové pily …

Hlasujte pro mě v anketě Křišťálová lupa 2022!

Web visegradsky-jezdec.cz byl nominován v kategorii One (wo)man show.

Nicméně je třeba rozlišovat (a tím se opět vracím k mému rozhovoru v DVTV a reakci na něj) mezi lidmi, kteří jsou již padlými pěšáky v informační válce, nebo naši obyčejní a běžní spoluobčané, z nichž části se nežilo ekonomicky dobře už před válkou a jejich život je nyní o to těžší.

Ti první mohou být v krizi nebezpeční . Pokud totiž stát neadekvátní, nebo neúčinnou podporou mainstreamových občanů, nebude v pomoci efektivní, může obě skupiny dostat k sobě blíž, než je mimo krizi obvyklé a obě skupiny se mohou začít názorově sbližovat. Ruská propaganda by se stala primárním zdrojem informací- což je významným krokem k rozložení společnosti a demokracie jako systému – pro mnohem větší část obyvatel ČR.

Ruská dezinfopropaganda je v podstatě zesilovanou (právě přes ruskou pátou kolonu) stokou bez hodnot, ukotvení, apelující na sobectví, závist, účelově snižující význam vzdělání a vědeckého poznání a rovněž účelově umenšují důvěru těch, kteří jí naslouchají, ve stát (soudy, policie, úřady, politici, volby) a demokracii jako systém. Její narativy, kromě těch vyloženě vylhaných, často ovšem vychází z chyb a nedorazů demokracie, přičemž se ovšem odehrávají právě na půdorysu demokracie, kdy její šiřitelé užívají všech výhod, hodnotových i materiálních, tohoto systému.

Dnes bych vám rád ukázal rozdíl mezi těmi, kteří pomáhají Rusku (vědomky i nevědomky), každopádně na základě dezinformačního ekosystému, kterému propadli) a těmi, kterým bychom celospolečenskou solidaritou a sounáležitostí měli pomáhat všichni. Myslím, že ten rozdíl uvidí každý.

A teď dnešní jasné slovo velitele Vojenské policie ČR Otakara Foltýna na dnešní bezpečnostní konferenci. Pojmenoval naši situaci (v jaké se Česká republika nachází) a snad to lze brát jako volání k politikům, aby konečně začali brát vážně i naši vnitřní bezpečnost. Nemůžeme pomáhat válčit Ukrajině a zároveň rezignovat na působení Ruska v naší zemi. Obojí musí jít ruku v ruce.

„Rusko je Třetí říše v barvě.“

„Rusko je čistě kriminální stát ohrožující Česko, které je v nejhorší bezpečnostní situaci ve své moderní historii. Stát v minulosti hrozbu Ruska podcenil.“

„Ruská doktrína je doktrína permanentního konfliktu a samotné Rusko jako stát je Třetí říše v barvě.  Je řízeno čistě kriminálními strukturami a má čistě kriminální rozměr. „

„To, co by nás mělo spojovat, jsou naprosto jasné hodnotové postoje, které nestrpí kompromisy vůči frustrátům, ani vůči těm, kteří jednají proti zájmům tohoto státu. To jsou padlí na bojišti informační války.“

Na závěr bloku ještě šéf BIS Michal Koudelka: „“Rusko nás označilo jako svého nepřítele. A Rusko svého nepřítele, tedy nás, NATO a západní společenství chce zničit. A k tomu využije všechny prostředky, všechny možnosti, které má. Právě dezinformace jsou jedním z velmi silných prostředků, které Rusko používá. A přeci na to ta zem musí reagovat. Protože když to neuděláme teď, tak možná nebude koho chránit,“

Úvodní foto z konference via Aktuálně.cz

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh