Když už je společnost K.O.

Foto: Odevzdávání a sběr knih levicových, židovských a humanistických autorů, ke spálení.
Německo 1933.

Napřed verbální útoky (podpořené propagandou) na ty nesprávné občany, pak jejich seznamy, postupná internace a nakonec jejich zmizení.
Ještě před tím likvidace politické opozice a převzetí moci, kterou umožní předchozí slabá vláda, která není schopna a někdy ani ochotna, ohlídat mantinely demokracie.

A taky slabá, či neefektivní občanská společnost.
Lid (prostě většinová společnost) si už pak „sám“ vybere cestu nejmenšího odporu a stoupne si na stranu vítěze. Je tak přirozené a stalo se to při střetu s totalitou vždy.

Ne každý má srdce bojovníka a zejména: ne každý upřednostňuje život ve svobodě, před jistotou a hmotným statkem – tím spíše, že zlo se děje (alespoň v úvodních fázích) těm druhým.

Proto musí ti, kterým není lhostejno, zda budou žít oni, či jejich blízcí ve svobodné zemi, vždy být nejhlasitějšími ochránci těch v tu chvíli v menšině, na níž se útočí, která se ostrakizuje a které zcela jistě bude v budoucnosti ubližováno.
Budoucnost je ještě pořád v našich rukou.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh