Lední medvědi.

Polární bioložka Marie Šabacká @glacier_ecology vytvořila zcela vyčerpávající vlákno o životě ledních medvědí a k výhledu jejich přežití, vzhledem k měnícímu se klimatu.

Úvod

V oblasti Severního ledového oceánu se otepluje mnohem rychleji, než je globální průměr (cca 4x rychleji). A to mění prostředí, na které jsou zvířata evolučně připravena.(via Fakta o klimatu)

Zdroj Fakta o klimatu

🐻‍❄️ Vyhynou lední medvědi?

Tonoucí a hladovějící lední medvědi se stali symbolem klimatické změny. Podle úmluvy CITES se ale řadí pouze mezi zranitelné, nikoli ohrožené druhy. Co říkají data? Skutečně hrozí, že naše děti a vnoučata budou lední medvědy znát jen ze ZOO?

🐻‍❄️ Lední medvědy najdeme všude v Arktidě a podle nejlepších, ale nepřesných, odhadů je jich na Zemi okolo 23 000 jedinců. Jsou rozděleni do 19 subpopulací, které od sebe nejsou geneticky izolované, tedy občas se jedinci vzájemně kříží.

🐻‍❄️ Samci nejsou příliš teritoriální a ujdou denně až 30 km. Někteří migrují sezóně s mořským ledem a někteří za celý život nevstoupí na pevninu. Za rok nachodí tisíce km a mohou se teoreticky pohybovat po celé Arktidě. Vybrané lední medvědy můžete sledovat na https://polarbearsinternational.org/polar-bear-tracker

🐻‍❄️ Většina dat o pohybu medvědů pochází od samic, protože trackovací obojky s GPS by samcům dlouho nevydržely, jelikož jejich krk je v dospělosti tlustší než hlava. Samice jsou více ochotny trávit čas na pevnině a také se s mláďaty rády vrací na stejná místa.

🐻‍❄️ Lední medvědi jsou zdaleka největší žijící medvědi. Průměrný samec váží 350-700 Kg (rekordman měl přes 800 Kg). Samice jsou poloviční, ale v době gravidity přibírají až 200 Kg. Uživit takový kolos už vyžaduje pořádnou dávku potravy.

🐻‍❄️ Potravu získávají na mořském driftujícím ledu, kde loví tuleně a to pouze dva druhy: tuleně kroužkové a vousaté. Starší samci jedí jen kůži a tuk, mladší i svaly. Potřebují zkonzumovat zhruba 1-2 tuleně za týden, aby pokryly své náklady >12 000 kcal denně.

Foto Martin Lulák

🐻‍❄️ Ze suchozemské potravy, by medvěd musel spotřebovat přibližně 1,5 soba karibu, 37 sivenů severních, 74 hus sněžných, 216 husích vajec, nebo 3 miliony bobulí šíchy černé, aby se vyrovnal stravitelné energii dostupné v tuku jednoho dospělého tuleně.

🐻‍❄️ Potrava na souši je nejen výživově chudší, ale je potřeba vynaložit mnohem víc energie na její získání. Jako ostatní savčí predátoři, jsou medvědi adaptovaní, aby vyvíjeli co nejmenší množství energie při lovu.

Čukotka, SSSR, 150. Kolorováno.

🐻‍❄️ Nejsou natolik dobrými plavci nebo běžci, aby dokázali tuleně ulovit ve vodě nebo ho honit po ledu.* *Vás by dohnal, pokud nejste @usainbolt. Dokáže vyvinout rychlost 30-40 km/h, ale brzo se přehřeje a vyčerpá, proto prosím nikdy nepronásledujte medvědy autem nebo na skútru.

🐻‍❄️ Lední medvěd nehnutě číhá na tuleně u dýchacích otvorů. Podle čichu pozná, když se tuleň vynoří, aby se nadechnul. Poté se postaví na zadní nohy a předními tlapami plácne tuleně přes hlavu, aby jej omráčil. Následně ho kousne do krku a odtáhne na led.

🐻‍❄️ Přirozeného biotopu medvědů, mořského ledu, v Arktidě drasticky ubývá a to rychlostí 13% za dekádu. Dnes jsme zhruba na polovině pokrývky z roku 1978, kdy se začalo se satelitními měřeními.

🐻‍❄️ Zmenšuje se jak plocha ledu, tak jeho tloušťka. Navíc jeho dřívější rozpad na jaře a pozdní tvorba na podzim zkracuje období, kdy medvědi doplňují své tukové zásoby. Nejkritičtější je pro ně čas od konce dubna do července, kdy tuleni rodí a odstavují mláďata. Graf @ZLabe

🐻‍❄️ Úbytku mořského ledu nejde snadno zabránit a bude se zrychlovat. Je vysoce pravděpodobné, že už kolem roku 2035 (nejpozději v roce 2050) zažijeme arktické léto bez souvislé ledové pokrývky a do budoucna bude jen sezónní záležitostí.

Foto: Sue Flood: North Pole Under Water.

🐻‍❄️ Ztráta mořského ledu nevyhnutelně povede k tomu, že lední medvědi budou strádat pod vlivem klimatické změny. Jak moc? A lze to už teď pozorovat?

🐻‍❄️ Zatímco severní subpopulace se zdají být stabilní nebo dokonce mírně rostou, počty ledních medvědů již klesly o 25–50% v jižní aljašské populaci Beaufortova moře a od roku 1987 o 30% v západní části Hudsonova zálivu v Kanadě (graf).

🐻‍❄️Data ukazují , že ztráta mořského ledu nutí 🐻‍❄️ vydávat na přežití mnohonásobně více energie. Musí například plavat v průměru až o tři dny déle , aby narazili na tuleně. Ve srovnání s chůzí spalují při plavání 4-5 více energie. Důsledkem je nižší reprodukční úspěšnost.

🐻‍❄️ V Guinessově knize rekordů je medvědice, která v Beaufortově moři uplavala neuvěřitelných 687 km za 10 dní. Bohužel její roční mládě tuto cestu nepřežilo. Aby se z tohoto výkonu vzpamatovala, musela by najít, chytit a sníst extra 3,4 kroužkovaných tuleňů ke své běžné stravě.

🐻‍❄️ V roce 2020 vyšla v Nature Climate Change studie , kde vědci modelovali spotřebu energie ledních medvědů k odvození limitního počtu dní, kdy mohou fungovat bez jídla, než míra přežití dospělých a mláďat poklesne.

🐻‍❄️ Následně zkombinovali tyto hodnoty s předpokládaným počtem budoucích dnů bez mořského ledu, aby zjistili dopad úbytku ledu na populace medvědů. Výsledky nejsou optimistické.

🐻‍❄️ I v případě, že dojde ke zmírnění emisí skleníkových plynů podle nejlepšího možného @IPCC_CH scénáře, subpopulace v Z a J Hudsonově zálivu a Davisově průlivu do konce století zaniknou.

🐻‍❄️ Ostatní budou mít problémy vyvést a uživit mladé, aljašské a ruské populace by mohly zkolabovat už kolem roku 2080. Pokud budeme uvolňovat emise stejným tempem jako teď, budou v roce 2100 přežívat lední medvědi už jen na Ostrovech královny Alžběty v Kanadě

🐻‍❄️ Dřívější predikce, že do konce století by se mohly snížit populace ledních medvědů o jednu až dvě třetiny, se ukazují jako velmi reálné. Vědci se domnívají, že tyto odhady jsou spíše konzervativní a řada medvědích subpopulací narazí na problémy mnohem dříve.

🐻‍❄️ Nejdéle se led udrží v tzv. poslední ledové oblasti, LIA (last ice area, na obr. červená), severně od Grónska a Kanady. Oblast zahrnuje chráněnou krajinu Tuvaijuittuq (na obr. fialová), z inuktitutštiny pro „místo, kde netaje led“. To by mohlo být posledním útočištěm polárních medvědů.

🐻‍❄️ LIA je napájena ledem, který pochází i ze sibiřských řek a Severního ledového oceánu. Vážným problémem je nejen úbytek ledu, ale i kontaminanty z těžby ropy, niklu a zemědělství, které s ledem putují a negativně ovlivňují mořské organismy, včetně medvědů.

🐻‍❄️ Jestli se podaří zachránit alespoň část arktického ledu závisí pouze na tom, jak rychle a úspěšně snížíme emise skleníkových plynů. Pokud to pokazíme, existuje možnost, že by se lední medvědi zvládli adaptovat na jiný typ potravy nebo styl života, bez mořského ledu?

🐻‍❄️ V dřívějších teplejších obdobích mohli medvědi migrovat za ledem na sever nebo doplňovali zásoby pojídáním vyplavených mrtvol kytovců. Historičtí medvědi měli výhodu, že ke klimatickým změnám docházelo pozvolně, a měli dostatek času se na ně připravit.

🐻‍❄️ Pojídání mrtvol velryb by podle modelů mohlo pomoci medvědům překonat období bez ledu a tuleňů v Čukotském moři, ale jinde v Arktidě není dostatek velryb, aby se na nich lední medvědi uživili.

Wrangelův ostrov, Rusko., >200 ledních medvědů si pochutnává na jedné mrtvole velryby.

🐻‍❄️ Podle některých ruských vědců v důsledku hladovění přibývá případů kanibalismu mezi ledními medvědy. Jde o samce, kteří napadají samice s mláďaty. Nemůžeme ale vyloučit, že častější výskyt je spíše dán větším počtem lidí v Arktidě, kteří jsou schopni toto chování zaznamenat.

🐻‍❄️ Loni na na Špicberkách polští vědci poprvé na video zaznamenali, jak se podařilo lednímu medvědovi ulovit soba tím, že ho zahnal do moře. Podobná pozorování byla popisována už dříve i z jiných oblastí Arktidy. https://www.youtube.com/watch?v=Y-7KJ97_u-Y

🐻‍❄️ Přestože jsou medvědi občas schopni ulovit soba, vyzobat ptačí snůšky, chytnout hlodavce nebo se nakrmit u lidských popelnic, suchozemská strava je pro ně příliš energeticky chudá a nevhodná, a nezajistí dlouhodobé přežití a reprodukční úspěšnost.

🐻‍❄️ Mírnou naději vzbuzuje malá, geneticky izolovaná, populace ledních medvědů ve fjordech JV Grónska, která je 2/3 v roce odříznutá od mořského ledu. Místo něj loví medvědi na krách, které se odlamují z grónského ledovce. Mezi fjordy se pohybují překračováním ledovců a trekkingem přes hory.

🐻‍❄️ Podobné podmínky nastanou v budoucnosti i v dalších částech Grónska a existuje naděje, že i zde se lední medvědi přizpůsobí. Bohužel se jedná o omezené oblasti, které uživí jen malé populace a ve zbytku Arktidy si budou muset medvědi hledat jiné cesty, jak přežít do 22. století.

🐻‍❄️ Existuje šance, že by lední medvědi mohli i bez leu nějaký čas přežívat díky alternativním zdrojům potravy. Bohužel jejich vysoce specializovaná těla pro lov tuleňů jim neumožní se adaptovat dostatečně rychle, aby dokázali dlouhodobě pokrýt své energetické potřeby z jiných zdrojů.

🐻‍❄️ Je možné, že lední medvědy čeká osud neandrtálců a jejich genetické dědictví bude v budoucnu zajištěno pářením s jinými druhy medvědů. V přírodě už se vyskytují medvědi pizzly, kříženci ledního medvěda s grizzlym, kteří nejsou, na rozdíl od jiných inter-druhových hybridů, sterilní.

🐻‍❄️ Co říci závěrem? Lední medvědy čeká těžké století a jejich počty se do jeho konce drasticky ztenčí. Je na nás, jestli je necháme úplně vyhynout. Pokud se nám podaří udržet oteplení planety do 1.5ºC, část arktického ledu zůstane a s ním i naděje pro lední medvědy a jiná arktická zvířata.

🐻‍❄️Zdroje:

🏇 Právě dočetli jen jeden (ovšem detailně zpracovaný) střípek toho, co způsobuje s ekosystémem naší planety globální oteplování.

Průšvihem je, že všechny ekosystému jsou navzájem velmi úzce propojené a fungování každého jednoho je závislé na fungování a správné funkci všech ostatních.

Před námi další problém, který nepůjde vysedět a ani vytweetovat.

Hlasujte pro mě v anketě Křišťálová lupa 2022!

Web visegradsky-jezdec.cz byl nominován v kategorii One (wo)man show.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh