Maďarská cesta

Několik střípků do mozaiky jak si v Maďarsku Viktor Orban buduje a upevňuje svůj kult na podkladě temných stránek minulosti země.

Na jednu stranu odstraňuje (a ještě pokoutně po nocích) pomníky vůdců povstání proti okupaci země Sovětským svazem v roce 1956….na straně druhé pak vyzdvihuje maďarské vojáky regenta Miklose Horthyho, bojující ve II. světové válce po boku nacistického Německa.

Před odstraněním sochy Imre Nagye a stejné místo po…

… a na straně druhé pak vyzdvihuje maďarské vojáky regenta Miklose Horthyho, bojující ve II. světové válce po boku nacistického Německa.

Prohlášení vydala Orbanova vláda k 76. výročí bitvy na Donu v roce 2019, tehdy Rudá armáda zaútočila na 2. maďarskou armádu. Z 200 000 mužů 120 000 padlo: „Vzpomeňte na odvahu dědů, kteří hrdinsky bojovali za Maďarsko na Donu. Sláva hrdinům!“.

Hodně to připomíná výroky politiku německé AfD, kteří podobně glorifikují nacistickou armádu. Viz např. zde.

Z oficiální FB profilu maďarské vlády k tomuto prohlášení.

Dál srpen 2020: v Budapesti odhalen památník Trianonu, který odkazuje na území, které Maďarsko ztratilo porážkou Uherska v I. světové válce. Zkuste si představit, jak v Německu odhalují památník, kde je jejich země napojena na polské Pomořansko, Slezsko a jsou v ní zahrnuty naše Sudety…

Je už tak trochu typické, že seznam na památníku obsahuje i nejméně 2500 názvů obcí a měst, které byly maďarizovány navzdory tomu, že tam nebylo žádné maďarské obyvatelstvo.

Nový památník Trianonu v Budapešti

„Západní Evropa se vzdala křesťanské Evropy a namísto toho experimentuje s bezbožným vesmírem, duhovými rodinami, migrací a otevřenými společnostmi,“ řekl u příležitosti odhalení maďarský premiér země, tedy státu, jehož předkové na jejich odkazu stojí přimigrovali do Evropy z Asie a byli hlavním nepřítelem křesťanství po několik set let…

Například slovenský postoj: „

„Na památníku se objevují města s maďarskými názvy slovenských sídel podle sčítání lidu z roku 1913. V tom roce množství lidí bez dotazu, dokonce často i přes jejich odpor maďarizovali. Jde o oravská, turčianská či liptovská sídla a města, která se navzdory tomuto faktu na památník dostala pod maďarizovaným názvem. Tato vláda proto vlastně postavila památník vlastnímu šovinismu.“

Mimochodem proti této historické manipulaci protestovala i budapešťská akademie věd a jiné vědecké instituce

Návrh nových maďarských vzdělávacích osnov: stěžejním obsahem je národní identita, zatímco výrazy jako svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát v nich prakticky absentují.

Zástupce ministra školství Bence Rétvári už nicméně obvinil proti reformě protestující učitele z toho, že jejich činnost financuje filantrop George Soros

Z povinné četby zmizel maďarský nositel Nobelovy ceny židovského původu Imre Kertész, naopak se do ní dostal nacionalistický spisovatel Albert Vass, odsouzený po válce v Rumunsku za válečné zločiny, nebo Ferenc Herczeg, obdivovaný admirálem Horthym, politikem, který zatáhl Maďarsko do spojenectví s nacistickým Německem.

K tomu patří i dál bod: Den před maturitami se nechal Orban zvěčnit na fotce, kde přál maturantům hodně štěstí u zkoušek – z glóbusem, na němž je vyobrazeno velké Uhersko.

Celý odkaz. Zkuste si představit, že by premiér Fiala přál maturujícím z historie s fotkou na níž je Česko s polským Kladskem, nebo i Slovenskem…

Dál: Otevření Muzea holocaustu před dvěma lety:  Izraelští politici a historici upozorňují, že jeho expozice zlehčuje roli, kterou za druhé světové války sehráli Maďaři při perzekucích a deportacích Židů.

Expozice muzea neodpovídá dokumentům, které shromáždil památník obětí holokaustu Jad vašem v Jeruzalémě a Muzeum holokaustu ve Washingtonu. 

Dál: V Budapešti o víkendu pohřbili s poctami maďarského stíhacího pilota Endré Frankó, jenž za druhé světové války bojoval pod velením nacistického Německa a podílel se na sestřelení mnoha sovětských a amerických letadel. Maďarský premiér Viktor Orbán pilota označil za hrdinu národa.

Maďarský regent Horthy, jehož režim je dnes v Maďarsku už prakticky oficiálně v kurzu a německý vůdce.

Dále:

Rozhovor s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově:

Děje se v Maďarsku nyní něco podobného, jako v Polsku, ve smyslu zdůrazňování národní hrdosti a potlačování jakýchkoliv chyb nebo selhání v historii národa?

„Do určité míry určitě. Cílená snaha o dezinterpretaci historie, je důležitou součástí politiky Fideszu. Dochází k rehabilitaci Horthyho režimu. Zdůrazňuje se, že za násilí páchané za války proti Židům mohla skupina extrémistů, nikoliv státní politika. O roli státních institucí při deportaci maďarských Židů do Osvětimi, což byl příklad jedné z nejbrutálnějších a současně nejrychleji provedených genocid, se nemluví. Přitom Eichmann, který přijel do Budapešti jen s pár desítkami spolupracovníků, by bez aktivní pomoci maďarského státu nebyl schopen deportace takhle rychle provést.“

Poslední události:

Maďarské ministerstvo vnitra pořídilo sledovací program Pegasus izraelské společnosti NSO Group. Je to poprvé, co maďarský činitel připustil, že vláda používá software, který infiltruje telefony, kde sbírá osobní údaje a může tajně ovládat kamery mobilů.

Maďarská vláda samozřejmě tvrdí, že tento systém na nic nepoužívá…

Jak uvádí ale server Hungary Today, v Maďarsku měli být mezi sledovanými například současní i bývalí zaměstnanci serverů Direkt36 a Hvg.hu, syn bývalého oligarchy Lajose Simicsky, který stál za protivládní mediální kampaní v roce 2018, nebo zahraniční student Středoevropské univerzity, který byl ve stejném roce zatčen na jedné z protivládních demonstrací…

Orban rovněž zablokoval kritické vyjádření zemí Visegradu k ruskému útoku ve Vrběticích.

Už v době před zmanipulovanými prezidentskými volbami v Bělorusku a následnému krvavému potlačení protestů, Orban Evropu vyzýval ke zrušení sankcí proti Lukašenkovu režimu.

Lukašenko pak nazval Maďarsko největším běloruským spojencem ze zemí EU.

K uvalení pozdějších sankcí, když už režim bil, zavíral, mučil a vraždil: „

V táboře zemí, které jsou k sankcím skeptické, je nejsilnější hlas Maďarska. Budapešť však podle diplomatů nakonec nejspíš ruku pro potrestání běloruských představitelů zvedne, pokud seznam dotčených osob nebude příliš obsáhlý.“

Dva evropští politici východního střihu. Jen toho jednoho živí EU z peněz nás všech.

A nakonec zcela nedávno Orban podpořil kazašského prezidenta Tokayeva, který nechal rozstřílet demonstranty proti jeho nepotistické vládě, stejně tak učinil i Orbanův ministr zahraničí Szijartó, ten dokonce označil protestující takto: „V Kazachstánu šlo o pokus svrhnout ústavní pořádek a demonstranti zaútočili na kazašský stát v dobře koordinované akci“.

Úplně stejně, mimochodem, psalo Rudé Právo o protirežimních demonstracích v Československu před rokem 1989.

🏇 Nejde o žádný výčet jednotlivostí, o extrémy, či úlety, ale o program. Politický program Orbanem uneseného státu, který mj. účelově rozvrací Evropu a posiluje v ní vliv totalitních a autoritářských režimů.

Vše se děje jen proto, aby z Maďarska vystavěl totalitní nacionalistickou zemi, která se bude kvůli svým územním nárokům postupně spojovat s každým, kdo v tom bude Orbanovi jakkoli ochoten pomoci.

Všechny stejné režimy totiž nakonec vedou k ekonomickému úpadku (kdo asi tento týden zavedl regulované ceny základních potravin, že?) a proto vládnoucí garnitura, aby se udržela u moci, musí hledat neustále nepřítele. A to jak uvnitř země, tak i za jejími hranicemi.

Dejme si proto pozor na všechny, kteří v ČR tento režim otevřeně či skrytě relativizují, nebo otevřeně podporují. Jednají jednoznačně v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh