NCOZ: V Česku probíhají ruské informační operace

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se v nové výroční zprávě za rok 2023 věnuje nárůstu hybridních hrozeb.

Upozorňuje jak na RUSKÉ informační operace, které mají demoralizovat veřejnou debatu a do nichž jsou zapojeni i místní obyvatelé, tak i na hrozbu sabotáží iniciovaných RUSKEM.

V tomto ohledu nečinnost vlády, která nechává ruský vliv ve veřejném prostoru beztrestně působit, hraničí -ve světle opakovaných zjištění rozvědek – až s možnou trestní odpovědností.

✅ „Jakkoliv mohla být ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022 překvapivá, je zřejmé, že se jednalo
o součást dlouhodobé strategie ruského režimu. Součástí vnitřní konsolidace režimu bylo potlačení
vnitřní opozice a zároveň inkorporování organizovaného zločinu do mocenské struktury, kde přestává
být zřetelná hranice mezi legalitou a kriminálním jednáním a mezi státním a privátním aktérem.“

✅ „Pro válečnou situaci Ukrajiny existuje několik strategických priorit, jako je udržení mezinárodní podpory v dodávkách zbrojního materiálu, ochrana obyvatelstva na vlastním území a udržení ekonomiky v chodu, včetně rozvíjející se vlastní zbrojní produkce.“

✅ „Tyto oblasti určují směr ruského útoku proti civilnímu obyvatelstvu a proti infrastruktuře, kdy se
snaží vyvolat masivní vlnu uprchlíků. Na poli hybridních operací se ruské aktivity snaží informačně ovlivňovat obyvatelstvo západních zemí v kombinaci se vzrůstající hrozbou sabotáží proti kritické a dopravní infrastruktuře v západních zemích Evropy včetně ČR.“

✅ „Vlna ukrajinských uprchlíků z roku 2022 je v novém prostředí integrovaná. V případě vojenské porážky
Ukrajiny by v případě nejhoršího scénáře došlo k další vlně emigrace i několika milionů osob. Takováto vlna by byla jen obtížně zvládnutelná s prostředky, které mají k dispozici státy v ukrajinském sousedství.“

HYBRIDNÍ HROZBY – INFORMAČNÍ OPERACE A SABOTÁŽE

✅ „Jde o součást informační války, jejímž cílem je zastavit přísun materiální pomoci Ukrajině. K nárůstu takzvaných hybridních hrozeb dochází i v dalších evropských státech, trendem je stále častější zapojování místních obyvatel nebo lokálních kriminálních skupin do různých činností.“

✅ „Konfrontace s Ruskem kvůli válce na Ukrajině podle centrály významně zvyšuje riziko demonstrativních útoků s cílem vzbudit v obyvatelstvu daného státu pocit ohrožení.“

✅ „V našem prostoru probíhají informační operace, které mají postupně demoralizovat veřejnou
debatu, aby bylo možné v ní šířit ruské narativy. Ty jsou součástí informační války s cílem zastavit přísun materiální pomoci bojující Ukrajině.“

✅ „Zapojení vybraných místních obyvatel do těchto aktivit, v jejichž části je patrná organizační role ruských zpravodajských orgánů, je pravděpodobným důsledkem změny jejich zacílení i podmínek působení v evropských státech.“ (To znamená intenzivněji tam, kde jim stát jejich činnost toleruje)

👉 A ještě dovětek zprávy z hlediska nelegální migrace, z níž dělají xenopopulisté ústřední vnitropolitické téma: „ Podobně jako v roce 2022 bylo i v roce 2023 při monitorování situace v oblasti organizované nelegální migrace zjištěno, že ČR je pro migranty z Blízkého a Středního východu i nadále téměř výhradně tranzitní zemí.“

🏇 Je tomu skutečně tak. Naše země se nachází v nejintenzivnější (dez)informační válce za celou svoji novodobou historii.

Sice zatím odoláváme, ale posuny ve voličských náladách už se dějí a vzhledem k dlouhodobým voličským preferencím a ke stavu, že zde prostě máme reálně jen dva bloky politických formací (blok prozápadní a blok proruský), stačí pokud se změní preference jen několika procent lidí a bude navoleno tak, že začneme zajíždět do ruské zóny vlivu.

❗️ Jeden konkrétní příklad ruského strašení obyvatelstva Evropy z proruské platformy zde, z května 2022 ⬇️

❗️ A jak málo zdůrazňujeme, NIC Z TOHO SE NESTALO, normálně jsme si z tou situací poradili, byť to nebylo jednoduché. Ale kolaps všeho? Rusové i jejich tuzemští kolaboranti, na to zapomeňte. ⬇️

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh