Neznámí hrdinové: Karla Moravcová 🇨🇿

✌️ Narodila se roku 1926 v Praze, za války totálně nasazená (na práci pro Třetí Říši)

✌️ Koncem války se přes svého přítele a budoucího manžela seznámila s Přemyslem Pitterem, který se před, během ní a po válce staral o chudé děti a sirotky.

Německé, české i židovské obou národností.

✌️ Přisvojila ji jeho humanistickou filozofii existence a začali podle ní s manželem i žít.

✌️ Není proto divu, že krátce po konci války se pod Pitterovým vedením jako vychovatelka podílela na akci Zámky. Pečovala o malé židovské děti, přeživší z koncentračních táborů.

✌️ Nešlo zdaleka jen o fyzické potřeby (výživa), ale především o znovunavození sociálních dovedností a o to, aby děti opět zažily pocit, že je má někdo rád a že na nich někomu záleží.

✌️ Celá akce však byla hlasitě kritizována skupinou našich spoluobčanů, kterým vadilo, že se týká i německých válečných sirotků o něž se Pitterova skupina starala rovněž.

Pitterovi stát nakonec celou organizaci a vedení akce sebral a ten byl nakonec rád, že může zůstat s dětmi už ne jako šéf, ale alespoň jako vedoucí zaměstnanec.

✌️ Tato poválečná zkušenost ovlivnila Karlu Moravcovou v rozhodnutí věnovat se výchově dětí profesně. Doplnila si vzdělání o roční pěstounský kurz. Celý život pracovala jako učitelka.

✌️ S několika židovskými dětmi, o které pečovala, se dosud pravidelně schází.

Kolik z našich hrdinů ještě neznáme? A kolik jich ještě dnes žije? Víme o nich?

Pokud někdo paní Karlu, která je stále ještě mezi námi, zná, ať jí prosím za nás všechny poděkuje.

Brát se po válce za německé sirotky, znamenalo stát proti nacistickými zločiny vybičovanému veřejnému mínění a to je pak hodně náročná disciplína, k níž je třeba odvahy.

Díky!

Paní Moravcová dnes žije v Lovosicích, foto z loňského srpna

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh