Neznámí hrdinové – Jan Smudek 🇨🇿

⚔️

Jan Smudek byl skaut, což už ho předurčovalo k tomu, že nebude v době nacistické okupace pasivním pozorovatelem děje.

Ovšem, že ta “nepasivita“ dosáhne až tak vysoko, že ho budou nacisti hledat po celé Evropě a bude podle jeho života natočen film Casablanca, to asi netušil ani on sám.

⚔️ Nejprve krade svou první pistoli opilému německému vojákovi na taneční zábavě.

Druhou berou s kamarádem jinému opilému důstojníkovi v nočním Kladně.

Ten se však brání a při potyčce je mladými Čechy zastřelen.

⚔️ V následujících týdnech se Smudek podílí na vyhození do vzduchu velkého muničního vlaku.

Působí v místě bydliště na Domažlicku a tady se mu postupně dostává gestapo na stopu.

⚔️ 20. března 1940 pro Smudka domů došlo trojčlenné komando gestapáků.

Výsledek? Jeden postřelený gestapák a Smudek na útěku.

To už ho v největší policejní akci od začátku okupace hledala celá protektorátní republika.

⚔️ Byl dokonce po třech dnech zadržen, ale cestou na služebnu své dva německé strážné zastřelil a poranil jednoho z českých pronásledovatelů.

⚔️ Podařilo se mu ukrýt se v Praze a přes Václava Morávka (Tři králové), byl ilegálně odeslán přes Slovensko a Maďarsko do Francie.

Tady bojoval při ústupových bojích v čs. vojsku.

Byl zraněn a posléze zajat. Ale utíká a přes půl Francie se ilegálně přeplavil na lodi do Afriky.

Odtud pak přes Kanadu do Velké Británie.

⚔️ Zde se dobrovolně hlásí do RAF a byl zařazen k československé 2. letce 68. britské noční stíhací perutě, kde nalétal 140 operačních hodin. Pak byl převelen k Inspektorátu čs. letectva.

⚔️ StB, (už tehdy pod vlivem komunistů), se začala po návratu do vlasti zajímat a sledovat jej, dlouho před únorem 1948.Smudek, díky svým kontaktům, pochopil, co se v ČSR bude dít a odeslal manželku a děti do Británie a v nejbližším možné době ilegálně (opět) překračuje státní hranici a usazuje se v Británii s rodinou.

⚔️ Národní hrdina Jan Smudek se do Československa vrátil až v roce 1990 a tady taky 17. listopadu 1999 v Dílech u Domažlic umírá.

Komunistům se podařilo jeho jméno vymazat z národní paměti a ani dnes není pro většinu občanů známou osobností, která by zasloužila aby v Česku měla svoje ulice či náměstí.

Čest jeho památce!

Snímek: Jan Smudek v uniformě RAF

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh