Neznámí hrdinové – Karel Sabela 🇨🇿

⚔️ Narozen 12. 12. 1917 v Těšíně, po maturitě v červnu 1938 nastoupil vojenskou presenční službu.

⚔️ S nacistickou okupací se jen tak smířit nehodlal.

Ilegálně odjel přes Krakov a Gdyni do Francie, odtud do Alžírska, kde sloužil u cizinecké legie až do září 1939, kdy byla v Agde utvořena jednotka čsl. zahraniční armády. 

⚔️ V ní prodělal těžké ústupové boje na Marně, po pádu Francie odjel do Anglie. 

⚔️ Tam nastoupil službu u čs. obrněné brigády. Se svou jednotkou se vylodil za invaze do Francie, kde úspěšně bojoval m.j. proti německé armádě obklíčené v Dunquerque. 

⚔️ Za své zásluhy a chrabrost získal celkem devět vyznamenání, mezi nimi i Čsl. válečný kříž a La Croix de Guerre od vlády Francouzské republiky. 

⚔️ Po válce se dal do služeb armády v osvobozené republice, stal se velitelem tankové jednotky v Žatci

⚔️ Po komunistickém převzetí země v roce 1948 se aktivně zapojil do boje proti totalitní moci.

⚔️ Stal se členem skupiny, která připravovala protistátní puč. Odbojová vojenská skupina se necítila povinna dodržet přísahu Klementu Gottwaldovi, protože přísahala Masarykově republice.

⚔️ Během puče mělo být obsazení Žatce a následné tažení na Prahu, kde bylo v plánu obsadit ruzyňské letiště, generální štáb a část Prahy.

⚔️ Plán byl však prozrazen (možná byl celý puč organizován agenty tajných služeb ve skupině povstalců), Sabela a dalších 14 mužů bylo poté zatčeno a mučeno v neblaze proslulém „domečku“ na Hradčanech. 

⚔️ Karel Sabela byl následně, spolu s dalšími čtyřmi členy skupiny, odsouzen k trestu smrti a 18. července 1949 na Pankráci zavražděn oběšením.

⚔️ Sabela i na popravišti opakoval slova, která již řekl soudcům.: „Odsoudila nás lůza, která se domohla násilím moci a v mezích zákonů, které si sama dala, loupí, krade a vraždí.“ 

Čest jeho památce!

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh