Neznámí hrdinové – Pavel Svoboda 🇨🇿️

⚔ Narozen 28. 6. 1916 v Bohuslavicích.

⚔ Studoval práva v Brně, kde byl v Kounicových kolejích 17. 11. 1939 zatčen.

⚔ Po propuštění z koncentračního tábora Sachsenhausen, utekl z protektorátu a dostal se až do Velké Británie, kde sloužil v RAF u 311. bombardovací perutě.

⚔ Sestřelen při náletu na Wilhelmshafen 28. 12. 1941

Členové posádky z osudného letu v prosinci 1941. Zleva Josef Mohr (+ 2. 1. 1942), Rudolf Skalický (+ 28. 12 1941) a Pavel Svoboda. Snímek RAF muzeum

⚔ Strávil šest dní v nafukovacím člunu na moři a po záchraně německou lodí byl internován v zajateckém táboře Dulag Luft.

⚔ Poté odeslán do tábora Stalag VIIIB v Lamsdorfu.

⚔ Uprchl, ale dopaden. V táboře zbit a strávil 30 dnů ve vězení o chlebu a vodě.

⚔ 1943: Svoboda si vyměnil totožnost a uniformu s novozélandským vojákem, protože pěšáci chodili na práci z tábora.

⚔ Květen1944: pokus o další útěk, ale dopaden, nicméně pravá totožnost neodhalena.

⚔ Říjen 1944 opět útěk, tentokrát z pracovního nasazení v kamenolomu v Malých Heřmankách. Dostal se až domů, ale přechod na Slovensko se nezdařil a tak se spojil s odbojovou skupinou okolo výsadku Carbon.

⚔ Duben1945: obklíčen protipartyzánským komandem v chatě na Kameňáku u Moravan. Vzhledem k tomu, že měl na sobě novozélandskou uniformu, nebyl zavražděn jako ostatní zadržení muži.

⚔ Převezen do Kounicových kolejí, vyslýchán gestapem, pravá totožnost neodhalena.

⚔ 23. 4. 1945 opět útěk, připojil se k partyzánům u Velké Bíteše.

⚔ Po válce zůstal u letectva, po komunistickém převratu 1948, zbaven funkce.

⚔ Zavčasu opět útěk, tentokrát navždy.

⚔ Nucená emigrace.

⚔ Domů se hrdina našeho národa Pavel Svoboda už nikdy nevrátil a po jeho smrti v roce 1993 je pohřben na čs. vojenském hřbitově, v sekci našich pilotů RAF v Brookwooodu.

⚔ Kapitán Pavel Svoboda: Československý válečný kříž 1939 (udělen dvakrát), Československá vojenská medaile Za zásluhy, I. stupeň 

Čest památce letce, který to nikdy nevzdával!

(S využitím textu historika Jiřího Padevěta)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh