Obrana střední Evropy už byla prolomena. Bratislava a Budapest stojí na straně nepřítele.

Martina Heranová, politoložka a bezpečnostní analytička pro Forum 24.

🎲 „Evropa se nachází ve víru geopolitických změn, jejichž dopad nelze odhadnout. Léta ignorování bezpečnostních hrozeb a rizik přivedla Evropu na okraj propasti a do slepé uličky, z níž vede už jen jedna cesta, a to postavit se nepříteli čelem. Není totiž kam utéct nebo se schovat.“

🎲 „V první linii přitom stojí střední Evropa, která historicky vždy tvořila nárazníkové pásmo mezi dobyvateli z Východu a západní civilizací.“

„I když si po staletí přejeme být pevnou součástí Západu, naše geografická poloha nás staví do pozice předsunuté obranné linie, která může být v případě extrémního tlaku nepřítele opuštěna. A toho si je agresor velmi dobře vědom.“
(a už opuštěna byla maďarskou a slovenskou vládou)

🎲 „Rusko neusiluje jen o prolomení této obrany vojensky, ale ve svém dlouhodobém plánování klade velký důraz na nevojenské, hybridní metody, které mají jeho průnik směrem na západ usnadnit.“

🎲 „Narušit jednotu hraničních států, podlomit jejich odhodlání se bránit a získat je na svou stranu – to je jeho hlavní cíl. A daří se mu to velmi úspěšně.“ (viď 🇭🇺 a 🇸🇰).

🎲 „Od severu na jih se na východě Evropy spustila nová „železná opona“, kterou tvoří hranice NATO a za níž Západ není ochoten jít. Jak pevná je však tato aliance?“

🎲 „Nekonečné diskuse o tom, kdo a jaké zbraně napadené Ukrajině dodá, státy, které se od vojenských dodávek distancují zcela. Konflikt mezi Izraelem a Palestinci pak spojence štěpí ještě více.“ (Jednota je přitom pro akceschopnost NATO klíčová)

🎲 „Největší hrozbou pro vnitřní soudržnost NATO jsou ambice států, které se od standardů pluralitní demokracie přesunuly postupně k polo-autoritářským a autoritářským formám vlády, a tím i blíže k ochotě dohodnout se s nepřátelskými diktátory.“

🎲 „Každá spojenecká země, která se rozhodne nastoupit podobný kurz, je tak pro NATO velkým nebezpečím, a zvláště pokud má sehrávat významnou roli při zajištění obrany aliančních hranic. V případě obrany střední Evropy a České republiky tak toto nebezpečí představuje nejen Maďarsko, ale nově také Slovensko.“

🎲 „Rusko vždy považovalo střední Evropu za prostor, kam může mocensky expandovat a rozšiřovat svou „strategickou hloubku“. Snahy o ovlivňování vývoje v tomto regionu a rozhodování o jeho osudu mají v ruském myšlení dlouhou tradici a vedou k trvalému přesvědčení, že Rusko má právo tuto část Evropy přímo či nepřímo kontrolovat, což se odráží i v jeho dnešní politice vůči středoevropským zemím.“

🎲 „Nejdůležitějším bodem této politiky bylo v posledních letech bylo získání co nejširší politické podpory pro zrušení evropských sankcí uvalených na Rusko, mimo jiné i prostřednictvím prohloubení energetické závislosti zemí regionu na dodávkách jeho strategických surovin.“ (V ČR Zeman, Babiš)

🎲 „Úspěšnost této ruské strategie lze vyhodnotit velmi přesně. Rozdělila totiž země střední Evropy na odolné a zranitelné vůči nepřátelskému hybridnímu působení a ukázala tak ruskému režimu cestu, kudy se vydat při získávání politických spojenců.“

🎲 „Zatímco Polsko a baltské státy reagovaly okamžitým rozhodnutím posílit své vojenské kapacity i energetickou bezpečnost investicemi do obrany ve výši 2 % HDP a výstavbou nové energetické infrastruktury, která by je zcela zbavila závislosti na Rusku, státy z druhé poloviny regionu, totiž Česko, Slovensko a Maďarsko, zůstaly vůči ruskému vlivovému působení otevřené, jejich představitelé opakovaně volali po zrušení sankcí a energetickou závislost na Rusku nijak neřešili. Výsledkem byla extrémní zranitelnost, která se naplno projevila po plné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.“

🎲 „Zvrátit tento trend po dlouhých letech ignorování ruské hrozby je velmi obtížné a daří se v podstatě jen v ČR. Politická reprezentace v Maďarsku a na Slovensku, stejně jako velká část občanů obou států po léta vystavených ruské propagandě a dezinformacím, není ochotna Rusku vzdorovat, naopak považuje ruský postup na Ukrajině za ospravedlnitelný a za viníka konfliktu označuje Západ. Vlády obou zemí volají po uzavření míru a odmítají další vojenskou pomoc bojující Ukrajině i rozšiřování protiruských sankcí.“

„Rusku se tak v posledních 10 letech podařilo ve střední Evropě vytvořit oblast, kde může prostřednictvím svého vlivu narušovat jak jednotu Evropské unie, tak NATO, a budovat nárazníkové pásmo mezi ním a zbytkem euroatlantického společenství, které Západu efektivně znemožní jakýkoliv společný postup proti jeho dalším agresivním aktivitám.“

🎲 „Cílem Ruska je neutralizovat co největší část střední Evropy, k čemuž mu mají posloužit postoje politiků a veřejnosti nejen v Maďarsku a na Slovensku, ale také v Rakousku a Srbsku. Maďarsko a Slovensko jsou stále členy NATO a pro Rusko je ale jejich členství klíčovým esem při očekávaném budoucím střetu s NATO, jejíž akceschopnost se opírá o nezbytnou jednotu pro aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy.“

🎲 „Česká reakce by proto měla být rázná a zahrnovat opatření přijatá nejméně na dvou klíčových frontách. V politické rovině je třeba začít přistupovat k vládám oběma států stejně jako k polo-autoritářským a autoritářským režimům v jiných částech světa, tedy s velkou opatrností a potenciální spoluprací jen mimo strategická odvětví.“

„ Politické nástroje české vlády by současné měly být doplněny o opatření směřující k podpoře občanské společnosti v daných zemích, primárně zaměřené na zajištění svobodného přístupu k nezávislým informacím a obranu demokratických práv a hodnot jako prevence proti dalšímu nežádoucímu vlivovému působení.“

🎲 „Situace v Maďarsku a na Slovensku by zároveň měla být pro současnou českou vládu kritickým varováním, aby nepodceňovala vlastní domácí boj s hybridními metodami vedení války, které Rusko vůči zemím střední Evropy dlouhodobě uplatňuje.“

🎲 „Pokud tedy zvyšujeme výdaje na obranu ve vojenské oblasti, stejnou pozornost je třeba věnovat také posilování obrany v nevojenské dimenzi, především ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI SPOLEČNOSTI vůči zhoubným zahraničním vlivům, které by ve volbách mohly vynést do čela státu nepříteli nakloněné politické síly a vést k opětovnému začlenění země do ruské sféry vlivu.“

🏇 Žijeme prostě z hlediska bezpečnosti v úplně jiné době a realitě, než tomu bylo v posledních dekádách. Nevybrali jsme si to, ale chceme – li dál svoji budoucnost určovat sami, musíme reagovat. Politici, jednotlivci i společnost jako celek.

Co jiného by nás mělo nastartovat, než snahy zničit naši demokracii, blahobyt a nezávislost….

Úvodní foto ze včerejšího naklusání Orbana do Moskvy

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh