Politika YouTube versus politika skutečná na konkrétním příkladu

Politika, respektive úspěch v ní, často neodráží skutečnou pracovitost a erudici, obzvlášť v dnešní mediální době, kde voliče spíš zaujmou storýčka nebo reels, než nějaká vybroušená data.

Příspěvek, jako memento k neúspěchům Pirátů z poslední doby, o nichž s politiky spolupracující experti tvrdívají, že do sněmovny přichází z nejpropracovanějšími analýzami k danému problému a snaží se jej řešit k prospěchu celku, tedy ČR, nikoli Křetinského, Tykače, nebo Babiše.

Píše @michalblaha, který z platformy Hlídač státu (zároveň člen Pirátů) sleduje a kontroluje státní správu a české politiky v oblasti veřejných financí. centrum pro kontrolu, analýzu a propojení dat z různých veřejných zdrojů, jako jsou registry smluv, veřejné zakázky, dotace, sponzoři politických stran a jednání politiků. Jejich hlavním cílem je zajistit transparentnost a efektivitu veřejného hospodaření.

Jeho platforma byla již několikrát oceněná, vyhrála třeba i Křišťálovou lupu.

A teď už k věci

Volby přinesly zvýšení pozornosti ke slibům politických stran a hlasy mnoha komentátorů, influencerů a mluvících expertních hlav bez argumentů opakovalo floskuli, že “v digitalizaci se nic nestalo”, “piráti digitalizaci neumí” apod. Sepsal jsem tedy seznam transformačních (a digitalizačních) kroků, které za dva a půl roku tato vláda provedla a naznačit další, které jsou v běhu.“

Poslední 2 roky se digitalizuje nejrychleji v historii ČRDigitalizace a transformace úřadů probíhá poslední roky nejrychleji v historii. A důležité je, že prováděné změny jsou systémové, nikoliv náhodné a na efekt. Nevěříte? 👇

☑️ Digitalizace je buzzword, pod kterým si každý představuje něco jiného, a proto je snadným terčem kritiky. Lepší pojmenování téhož je digitální transformace. Digitální transformace je ve skutečnosti procesní a mentální transformace (neboli změna) a na ni navázané změny legislativy, UX, dat, zodpovědností a lidí.  Je to proces, jak zvýšit efektivitu a výkon úřadů na jedné straně a komfort lidí a firem ve styku se státem na straně druhé.

☑️ Celá transformace míří k proklientskému přístupu, řešení problémů, a nikoliv formalit. Míří k profesionální práci se zaměstnanci a talenty ve veřejné sféře, nikoliv posuzování kompetencí podle diplomu.

☑️ Digitalizace má různou formu a různý rozsah. Od zrušení agendy a škrtání povinností jako třeba zrušení řidičských průkazů a techničáků po online podávání žádostí o sociální dávky Jenda. Od drobných každodenních změn v mobilní aplikaci Portálu občana po systémové úpravy, jako je třeba řízení digitálních služeb v DIA či třeba změna služebního zákona s možností zaměstnávat vysoce kvalifikované experty.

☑️ Nejlépe provedená transformace je taková, které si téměř nevšimnete. Buď, že danou byrokracií vůbec nemusíte projít, protože je zrušená nebo si stát poradil sám nebo je průběh celé úřední anabáze hladký, přirozený a logický, že nad ním nemusíte přemýšlet.

☑️ Stát není firma, aby své zákazníky cíleně opakovaně překvapoval či příjemně šokoval svým UX, ale někdy se to povede. Jako se to povedlo s novým portálem občana a s ním spojenou mobilní aplikací. Nebo téměř automatickým výpočtem daně z nemovitosti na portálu finanční správy.

☑️ Pokud budete mít zájem, napište mi a každý z uvedených bodů mohu představit, odůvodnit a vysvětlit podrobně Nejdůležitější systémové změnyDIA – systémově nejvýznamnější úspěch digitální transformace je založení a spuštění Digitální a informační agentury. –

☑️ Jde o klíčový krok pro skutečný rozjezd digitalizace, založili jsme ji po vzoru Dánska, Spojeného království, Estonska a desítek dalších států, které jsou již v digitalizaci státní správy kus dál. – Má zásadní koordinační a řídící roli v tom, aby se projekty státu realizovali levněji, s jednotným UX pro uživatele (mimořádně důležité), propojeně, rychleji.

☑️ Novely zákona o státní službě aneb jak získat experty – Bez lidí se nedá žádná změna provádět. Čím kvalitnější a motivovanější team máte, tím roste šance na úspěšnou transformaci. Tato pravidla platí jak v soukromé sféře, tak pro stát.

☑️ Stát však svými předpisy a vnitřní byrokracií způsobil, že přesně takové lidi nejen nedokáže zaplatit, ale dokonce je aktivně odrazuje a odmítá. – Novely zákona o státní službě měly za cíl tento problém zlepšit.

☑️ Současně s tím probíhá už 18 měsíců velmi intenzivní a vášnivá diskuze, kdy specializované úřady v čele s kabinetem vicepremiéra pro digitalizaci Bartoše (NÚKIB, DIA, bezpečnostní složky, ČÚZK a další) jednají s MPSV a Ministerstvem financí, aby se nesmyslně nastavené tabulky, podzákonné normy a mikromanažerské pravomoce Ministerstva financí a MPSV změnili a umožnili stát být alespoň trochu konkurenceschopným a atraktivním zaměstnavatelem. –

☑️Ruku v ruce jde diskuze o “počtu úředníků”, ve který není důležitý jejich absolutní počet, ale struktura zaměstnanců. A jistě se všichni shodneme, že 6 špičkových expertů doručí mnohem kvalitnější práce než 10 motivovaných pracovníků za podprůměrnou mzdu. V této mimořádně důležité oblasti je potřeba dále postupně změnit

👉 Formalistický přístup k výběru, platu a práce se zaměstnanci

👉 Moderní řízení, zastaralé organizační struktury

👉 Neexistující práce s talenty

👉 Formalistické a nedostatečné vzdělávání

👉 Umělé vysoké bariéry vstupu a výstupu Registr zastupování (REZA) Projekt, který se v první etapě spustí za měsíc. REZA umožní udílení plných mocí digitálně a jejich evidenci v centrální databázi.K udělení bude potřeba jen potvrzení pomocí identity občana a vypsání buď vlastní plné moci, nebo vyplnění některého z formulářů připravených pro různé příležitosti. Plné moci budou v evidenci zůstávat až do odvolání nebo vypršení platnosti, a nebude tak nutné stejnému člověku udílet plnou moc opakovaně. Podpora REZA postupně přejde do všech agend státu, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické. Obnova základních registrů a Identita občana 2.0 Základní registry a Identita občana (NIA) jsou technologickým základem státní IT infrastruktury. Roky se do těchto základů neinvestovalo a po více než 12 letech dochází k jejich postupné HW obnově (přiznejte si, kolik z vás má 12 let starý mobil nebo notebook) a přizpůsobení novým požadavkům. Tato změna, která se provádí za chodu nenápadně tak, aby nenarušila běžný chod starých systémů, bude mít mnohaletý dopad na digitalizaci. Třeba tím, že bude mnohem lépe zvládat špičky v provozu, umožní silnější propojení jednotlivých systémů mezi resorty a silnější nasazení automatizace. Implementace zákona o právu na digitální službu Úředně znějící název, pod kterým se skrývá postupné propojování aplikací, informačních systémů a formulářů státu. Nejviditelnějším efektem bude, že mnoho formulářů bude po přihlášení občana předvyplněno a stát se vás nebude pořád ptát na věci, které už o vás zná. Méně viditelným, ale o to důležitějším efektem bude, že se vás obecně stát bude ptát a otravovat vás s otázkami, které si snadno dohledá u jiných úřadů. Takže časem zjistíte, že tam kde jste státu ročně posílali 5 různých potvrzení a žádostí, budete posílat jen jednu. Další úspěchy už jen bodově

👉 Změna zákona o veřejných zakázkách umožňující levnější a efektivnější sdílení zdrojů mezi úřady

👉 Nový Portál občana (přehledný, důležité funkce jako upozornění na konec platnosti dokladů, na zprávy v datovce, na body od Policie, snadné získání výpisu trestů, žádosti o nové doklady, snadné celní řízení atd.)

👉 Mobilní aplikace Portálu občana

👉 Nový portál dopravy

👉 eDoklady (občanka v mobilu) a příprava na evropskou eWallet v základních registrech

👉 Zdravotní mobilní aplikace EZKarta

👉 Digitální stavební řízení (spouští se za měsíc)

👉 Datové schránky s vyšší kapacitou a archivem

👉 Zrušené řidičské průkazy

👉 Zrušené technické průkazy

👉 Nasazení a prosazování Standardu digitální služby při rozvoji IS státu

👉 Online sociální dávky (Jenda a další)

👉 Propojení daň.přiznání a katastrálních úřadů pro daň z nemovitosti

👉 CAAIS/JIPKAAS (interní systém státu pro přihlašování úředníků)

👉 Katalog služeb, sdílená data, open data

👉 Bohatá a kvalitnější open data (což je neviditelný ale důležitý zdroj dat pro firmy, datový průmysl a veřejnou kontrolu)

👉 Konsolidace ROB/ROS (registry s daty občanů a firem)

👉 Kompletní a vzorová digitální transformace IT na MPSV a úřadu práce

👉 Jednotné metriky digitálních služeb státu

👉 Jednotná doména http://gov.cz a přesun na tuto doménu (což má masivní dopad na bezpečnost občanů a státu, která není vidět na první pohled)

👉 Jednotný design všech státních služeb

👉Změny a updaty desítek a stovek menších aplikací v jednotlivých resortech

👉 Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci Samozřejmě jsou před touto i dalšími vládami mnohé další úkoly, mezi které je nutné zařadit změnu financování IT služeb a rozpočtových metodik MF, Vznik přidružených konzultačních, delivery a projektových teamů pro pomoc s transformací v jednotlivých úřadech, změna HR politiky státu, nastavení a měření KPI pro jednotlivé agendy a digitální služby státu a jejich vyhodnocování a mnohé další. Doufám však, že ač všechny změny ve státě nejsou na první pohled viditelná, přesvědčil jsem vás, že digitální transformace rozhodně nestojí a probíhá velmi intenzivně na mnoha frontách současně.

Dobrá politika je především drobná každodenní práce, bez selfíček s kohoutem a slibů co všechno udělám až …

Bohužel na ni není příliš vidět a média jí samozřejmě, v době snahy jen o co největší výplach emocemi a strachem, v tomto zviditelněním pomáhat nebudou.

Piráti (které jsem nevolil – pro případné výtky o zaujatosti) byli v kampaních, které sázely jen na efekt a nesmyslné kecy o ničem, bohužel málo vidět a to je stálo několik procentních bodů na úkor marketingových výstupůů ostatních.

Za většinou z nich, ale neuvidíte ani zlomek toho, co tady mým perem na Pirátech prezentuje Michal Bláha.

Člověk, který se prezentuje takto na tiskovkách vlády z pozice premiéra , jistě bude tím pravým, kdo zemi připraví na výzvy 21. století ⬇️

⬇️ Na úplný závěr ještě aktuální příklad z firmou Liberty Ostrava, která momentálně krachuje. Mj i proto, že majitelé vyváděli miliardový majetek do zahraničí.

ANO dnes kritizuje dnešní vládu, přitom to byli právě Piráti a STAN v SM kraji, kteří upozorňovali vládu Andreje Babiše, co se tam děje a ta nijak neragovala. ⬇️

Celý příběh Liberty ZDE. A konec ⬇️

Originál odkaz ZDE., úvodní foto Ondřej Profant

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh