Příběh obyčejného hrdinství 🇨🇿

☑️ Karel Košvanec, jeho žena Marta a nejstarší dcera Vlasta.

Bydleli nedaleko místa kam přijížděly transporty do Terezína a viděli, v jak bídných podmínkách budou muset naši židovští spoluobčané žít.

☑️ Pan Košvanec se rozhodl, že jim jeho rodina bude aktivně pomáhat a po celou dobu existence ghetta, tedy několik desítek měsíců, zásobil vězněné Židy potravinami, cigaretami a dalším zbožím. 

☑️ Rodina rovněž udržovala necenzurovanou korespondenci vězněných s jejich blízkými, žijícími v protektorátu.

☑️ Do hlídaného tábora pašoval jídlo a další věci pravidelně každý týden, někdy i dvakrát. Nebylo to snadné. S nákladem vážícím někdy i desítky kilogramů se musel proplížit mezi strážemi. Někdy to trvalo i celou noc, během níž musel kvůli strážím v zimě ležet na sněhu.

☑️ S jeho činností mu kromě manželky pomáhala i nejstarší dcera Vlasta. Sebe i celou rodinu (manželé měli kromě Vlasty ještě další dvě malé děti) tak vystavoval riziku trestu smrti, který by jim při odhalení hrozil.

☑️ Karel Košvanec zemřel v roce 1950 ve čtyřiceti devíti letech na zápal plic, aniž by se o jeho hrdinství vědělo. Častá plížení do terezínského ghetta, která za války podstupoval, patrně podlomila jeho zdraví.

☑️ Po válce čelila rodina komunistickým perzekucím, manželka Marta dokonce strávila dva a půl roku ve vězení.

Důvodem bylo udání, že prodávali věci, které ukradli terezínským židům.

☑️ Po několika letech se naštěstí objevil deník terezínské vězenkyně Evy Roubíčkové, jedné z těch, kterým pomáhala rodina Košvancova v Terezíně nejvíce. Obvinění bylo vyvráceno, rodina se dočkala rehabilitace a odškodného za nespravedlivou šikanu a věznění.

☑️ Na základě informací z deníku Evy Roubíčkové a dalších svědectví , byl nakonec Karlu Košvancovi in memoriam udělen titul Spravedlivý mezi národy.

✌️ ❤ 🇨🇿 Celá rodina Košvancova je jednou z mnoha tisíců příkladů národních hrdinů, na něž kolektivní paměť národa zapomněla.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh