Příběh volyňských Čechů, našich zapomenutých hrdinů

Tento příspěvek není originál nový, napsal jsem jej před časem a měl za to, že zapadá prachem.

Protože se ale děje to, co se zrovna děje, je jeho obsah najednou velmi aktuální.

🇨🇿 🇺🇦 Volyň je oblast v Ukrajině a částečně i v Polsku, severně nad Lvovem, táhne se až k běloruským hranicím. Tam se koncem 19. století usadilo několik tisíc Čechů, kteří byli přilákáni nabídkou carské půdy téměř zdarma.

🇨🇿 🇺🇦 Kromě zemědělství se Češi začali zabývat i dalšími činnostmi, jako byl průmysl, obchod a řemesla. Založeny byly strojírny, pivovary, mlýny, cementárny, apod. V obcích byly zakládány školy, kostely, knihovny, vzkvétal kulturní a spolkový život. Čeští přistěhovalci podstatnou mírou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích.

🇨🇿 🇺🇦 V době stalinského teroru se obyvatelstvo vesnic na Ukrajině stalo obětí násilnické národnostní politiky sovětské vlády. Bylo omezováno české školství, kultura i náboženství, lidé přicházeli o majetek, byly násilně zakládány kolchozy. Mnoho volyňských Čechů bylo odsouzeno k trestu smrti, či skončilo v nechvalně proslulých sovětských gulazích.

🇨🇿 🇺🇦 Roku 1938 byl vydán úplný zákaz vyučování českého jazyka. Od druhé poloviny 30. let nastaly problémy i českým osadníkům na polské straně. V Polsku byla hlásána protičeská propaganda, která vyústila v požadavky polského obyvatelstva na likvidaci českého školství či na odejmutí půdy českým rolníkům.

🇨🇿 🇺🇦 Na počátku války na západní Volyni, která byla okupována dvakrát – od září 1939 Sovětským svazem a od června 1941 nacistickým Německem, pomáhali všem perzekuovaným – Židům před nacistickou genocidou, sovětským vojákům před Němci, Polákům ohrožovaným ukrajinskými nacionalisty.

🇨🇿 🇺🇦 Hned na začátku německé okupace Volyně založili v červenci 1941 volyňští Češi ilegální odbojovou skupinu Blaník, která se připravovala zejména na vstup do československé zahraniční armády. Za rok a půl se jejím zakladatelům podařilo vybudovat síť podporovatelů po celé Volyni.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Volynští Češi jako veteráni bojů II. světové války

🇨🇿 🇺🇦 Prostřednictvím Blaníku se volyňští Češi dozvěděli o zřízení vojenského velitelství v Rovně, které mělo na jaře roku 1944 shromáždit všechny dobrovolníky české národnosti z Rovenské a Lucké oblasti.

🇨🇿 🇺🇦 Volyňští Češi představovali pro Svobodovu armádu ohromnou posilu, bez jejich odhodlání bojovat za svobodu vlasti svých předků by na území SSSR nemohl vzniknout tak velký československý vojenský útvar. Jeho zřízení oficiálně schválil generální štáb Rudé armády 10. dubna 1944.

🇨🇿 🇺🇦 Na jaře roku 1944 se bylo dobrovolně vřazeno do armádních řad 10 615 osob, 266 žen nastoupilo přímo k útvarům, celkem tedy bylo zařazeno do sboru 10 881 volyňských Čechů.

🇨🇿 🇺🇦 Kromě zapojení na východní frontě volyňští Češi poskytli potraviny pro stravování 1. československého armádního sboru a pomohli finančními sbírkami na pořízení tanků pro tankovou brigádu.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Příslušnice Svobodovy armády z řad Volyňských Češek

🇨🇿 🇺🇦 Už předtím došlo ke kompletnímu vypálení, (tedy včetně žen i dětí) několika českých vesnic.

🇨🇿 🇺🇦 Volyňští Češi pak v bojích na Dukle tvořili největší část z 16 tisícového sboru a statečnost prokazovali po celou dobu války.

🇨🇿 🇺🇦 Vyznamenali se rovněž v bojích Ostravské operace⚔️ Čtyři tisíce volyňských Čechů v armádě v bojích s nacisty zemřelo.

🇨🇿 🇺🇦 Po válce se otevřely dveře reemigraci volyňských Čechů do Československa na základě mezistátní dohody. Čtyřicet tisíc volyňských Čechů se stalo nově občany Československa. Většinou se usadili v Sudetech, v místech, kde před tím žili tamní Němci.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Volynští Češi Josef a Karel Šerákovi, váleční veteráni. Vojáci 1. československé brigády. Dukla, Jaslo, Opava, Ostrava.

🇨🇿 🇺🇦 Po převratu v roce 1948 velmi často čelili komunistickým represím, protože mnohý z nich vyprávěl, se znalostí sovětského režimu, co se na nás žene a byli pro komunisty i tudíž potenciálními odbojáři. StB se je snažila izolovat a sledovala, s kým se stýkají a co komu vyprávějí.

🇨🇿 🇺🇦 Příběh volyňských Čechů se v době komunistické vlády nesměl vyprávět, aby přitahoval zbytečnou pozornost k těm, kdo na vlastní kůži zažili důsledky předválečného spojeneckého paktu Sovětského svazu s nacistickým Německem. Kromě toho byli také nepohodlnými svědky stalinského teroru – nejdřív na východní Volyni a za války i na západní. Sovětská správa znamenala konec české samosprávy, tedy starostů vesnic, a připravila je o půdu a hospodářství.

🇨🇿 🇺🇦 Jejich hrdinský příběh jako by zapadl i po sametové revoluci. Volyňští Češi přitom prokázali obrovskou odvahu a píli při hospodaření na Volyni i v době války. Kromě bojového nasazení na západní, a především východní frontě zachránili na Volyni v době nacistické okupace 151 Židů z 58 rodin, pěti zachráncům byla pak dokonce udělena medaile Spravedlivý mezi národy.

Více se můžete dozvědět TADY a TADY a ještě TADY.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh