Příběh z nové sněmovny, jedna ze symbolických teček za totalitní historií země.

Jan Ples byl před válkou starostou Vlčnova, činovníkem Sokola a členem Agrární strany.

V době I. světové války bojoval na italské frontě, tedy na jednom z nejtvrdších bojišť.

Za války byl aktivní v odboji, pronásledován gestapem a dokonce krátce i vězněn.

Po válce se stal členem a činovníkem Lidové strany (Agrárníci už nebyli obnoveni) a po komunistickém puči v roce 1948, vytvářel v této straně paralelní, s komunisty nekolaborantskou, strukturu, která měla po očekávaném pádu režimu nahradit kolaborující tzv. „obrozenou“ ČSL.

V parlamentu pak otevřeně vystupoval proti rozpínavosti komunistů v armádě. Ve svém sněmovním projevu z roku 1947 například kritizoval ideologickou indoktrinaci mladých vojáků komunistickými armádními ideology.

Poslanec, odbojář a demokrat Jan Plesl, umučený komunisty.

Nemohlo to dopadnout jinak: v lednu 1949 byl zatčen a obviněny z velezrady a špionáže.

V listopadu pak byl 1949 odsouzen na doživotí  v těžkém žaláři.

Zemřel v roce 1953 – podlehl krutému zacházení a mučení ve věznici Mírov.

Když v roce 1946 skládal Jan Plesl v parlamentu svůj poslanecký slib, učinil tak v tradičním vlčnovském kroji, aby vzdal hold Slovácku a svým krajanům, které zastupoval.

Dnes, po 75 letech, na ustavující schůzi nové sněmovny, složil v tomtéž vlčnovském kroji svůj slib jeho pravnuk Jiří Horák (poslanec za KDU), aby vzdal hold svému pradědečkovi.

Myslím, že ani nemohl jinak.

Dnešní první den ve sněmovně poslance Jiřího Horáka.
Poslanec Jiří Horák dnes před sněmovnou

(zdroje: wiki, twitter Jiřího Horáka a Aktuálně.cz)

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh