Přihořívá.

Stále zřetelněji se potvrzuje, že očkování proti koronaviru v případě propuknutí covidu významně snižuje riziko těžkého průběhu nemoci, nutnosti hospitalizace i úmrtí, jasně dokládají data z Česka i zbytku Evropy. Čím vyšší je proočkovanost populace, tím méně je hospitalizovaných, pacientů na jednotkách intenzivní péče i mrtvých.

Přes drobné statistické odchylky a místní faktory ovlivňující vývoj a průběh epidemií v jednotlivých zemích – lze konstatovat, že platí nepřímá úměra. Čím vyšší proočkovanost, tím nižší počet hospitalizací, převozů na jednotky intenzivní péče i úmrtí.

Nejedná se o krátkodobý nebo nový trend. O tom, že očkování bude bránit vážnému průběhu covidu, informovali epidemiologové a vakcinologové od počátku. (Tedy ne úplně všichni, že?) A data začala záhy po dokončení vakcinace prvních skupin obyvatel jejich tvrzení potvrzovat.

Počty hospitalizovaných ve vybraných evropských státech za posledních 14 dní.

Aby srovnání účinnosti vakcinace vyniklo, položme si vedle sebe nejproočkovanější zemi Evropy Portugalsko (89 %) a tu s nejméně proočkovanou populací Bulharsko (26 %).

Obě země leží shodou okolností přibližně ve stejné zeměpisné šířce, odpadá tudíž výmluva na zcela odlišné počasí.

 Portugalsko – na milion obyvatel 75 hospitalizací s covidem. V Bulharsku 968.

Portugalsko – na JIP v přepočtu na milion obyvatel cca 10 pacientů. V Bulharsku 113.

Portugalsko – zemřelo na C 19 za posledních 14 dní v přepočtu na milion obyvatel19 obyvatel. V Bulharsku 86.

Odborná debata o tom, jak projít pandemií s co nejmenšími škodami a omezeními je potřebná, ve světle těchto přehledných čísel se různé půtky včetně těch na sociálních sítích, už mohou zaměřovat pouze na dílčí nuance.

Počty pacientů s C 19 s těžkým průběhem, s nutností umístění na JIP za posledních 14 dní

Vakcína je řešení. Samozřejmě s nutností zvládání krizového managementu zavádění protiepidemických opatření, krizové komunikace a taky prioritizace ohrožených skupin. Stejně jako účinné a efektivní nástroje státu, které povedou pojištěnce k tomu, aby svým životním stylem zvyšovali vlastní obranyschopnost.

Nebezpečnost Covidu spočívá:

  1. Rychlé šíření –  Jedna soba s chřipkou může během dvou měsíců infikovat dalších 386 lidí a jen velmi málo z nich by bylo hospitalizováno. Jeden pacient s covidem-19 by za stejné období infikoval 99 000 lidí, z nichž asi téměř 20 000 by muselo být hospitalizováno.
  2. Smrtnost – u chřipky se udává 0.1 %, u Covidu 1.0 %, tedy asi desetkrát více.
  3. Kvůli bodu číslo 1. reálně hrozí (a děje se tak) rychlé naplnění JIPek pacienty s nutností poměrně dlouhé hospitalizace na standardní oddělení nepřeložitelných pacientů. Dochází tak, v případě, že průběh pandemické vlny není kontrolován, k zahlcení nemocnic a lokálním, nebo celostátním kolapsům zdravotnické péče. Systém pak může být nedostupný jak pro pacienty s Covidem, tak i pro jinak nemocné pacienty – onkologické, inertní, či chirurgické.
  4. Long Covid: Ano i chřipka může mít pozdní následky, zejména tzv. přechozená, ale u Covidu a to i bezpříznakového, hrozí pozdní zdravotní obtíže mnohem vyššímu počtu infikovaných.

Četnost očkování: Každý rok přeočkování? Ano, blbý. Jenže u mnohem méně závažné chřipky jsou přece doporučení stejná – přeočkování každý rok.

Úvodní obrázek znázorňuje počet zemřelých ve vybraných státech Evropy na C 19 za posledních 14 dní, s ohledem na proočkovanost populace. V grafu nejsou názvy několika zemí, nevešly by se do popisků. Jsou však vidět v interaktivní tabulce v odkazu. Například Německo, má oběma dávkami o několik % vyšší proočkovanost než ČR a jeho dvoutýdenní průměr zemřelých na milión obyvatel je 44 osob, zatímco ČR 127.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh