Rakovina řetězových emailů

Čtyřicet procent dospělých obyvatel ČR je příjemcem těchto účelových dezinformací a skoro půlmiliónu z nich (!) je navíc aktivně šíří dál.

To jsou neskutečná čísla z výzkumu agentury IPSOS.

Dokud tu bude tento fenomén bez omezení bujet a dokud se budou chodit politici vládních stran předvádět na stránky Parlamentních listů, bude boj proti dezinformacím jen mediální vata.

via Josef Džubák

Pomiňme teď střednědobý aspekt, kterým je kvalitní vzdělání pro všechny generace, ohledně naší novodobé historie a mediální gramotnosti. Ovšem ani na tomto poli zatím Česko nevykazuje aktivitu, která by v budoucnu mohla celou situaci změnit.

Celá situace přitom drtivě nabíjí všem extrémistům, xenofobům a populistům.

Babišovy skalní fanynky z Ústecka: ,,Dejte mi mejl a já vám to pošlu taky. Tam je celej článek, o tom jak to bylo. Věřím tomu článku, protože to je z vyšších zdrojů…“

,,Nejčastěji řetězové e-maily dostává nejstarší generace, nejvíce je pak přeposílají lidé se základním vzděláním, a to napříč všemi věkovými skupinami.“

,,„Statisíce lidí v České republice i na Slovensku obvykle přeposílají řetězové e-maily svým známým, často pak v kontextu toho, že již informace obsažené v nich dále neověřují. 7 % Čechů a 8 % Slováků pak obvykle sdílí či přeposílá informace, i pokud oni sami tuší, že může jít o dezinformaci.“

,,Téměř dvě třetiny populací obou zemí shodně souhlasí s tím, že dezinformace často úmyslně šíří nedemokratické státy, aby ovlivnily veřejné mínění v naší zemi.“

,,Více než polovina lidí pak souhlasí s tím, že někdo v jejich okolích změnil své postoje nebo chování pod vlivem dezinformací. Méně Čechů (48 %) než Slováků (61 %) uvádí, že je pro ně jednoduché rozpoznat dezinformaci.“

,,Nejčastějším dezinformacím průměrně věří 25-30 % Čechů. I zde platí, že tyto informace přijdou nejméně uvěřitelné lidem s vysokoškolským vzděláním.“

🏇 Řetězové emaily vytváří skupinu přesvědčených a radikálních odpůrců demokracie jako systému a západním hodnotám. Ti za prvé pak patří mezi nejaktivnější šiřitele dezinformací a to už nejen na síti, ale i v reálu do svého okolí. Řetězáky zároveň pečlivě připravují vybraným subjektům zesílení jejich volebního úspěchu. Pravidlem je, že vždy útočí na nejsilněji proevropského a liberálního kandidáta či subjekt a naopak vždy podporují subjekt, který má největší potenciál narušit společnost a stát v opozici proti západu, eventuálně EU (Zeman, SPD, Babiš, Lipovská do Rady ČT, Gerloch na Ústavní soud, atd, atd).

Zkrátka subjekt, který, ať už cíleně či sekundárně, pracuje v ruském zájmu.

A to je podstata řetězových emajlů.

Dezinformační scéna tak dostala například do EP ruského kolaboranta Blaška, který byl jinak nominován Okamurou na nevolitelném místě. Nejspíše šlo tehdy o jakýsi test efektivity naší dezinformační scény.

Šlo o několika týdenní silnou propagaci na všech možných portálech a diskuzích i pod články, které se tématu voleb do EP vůbec nevěnovaly. Blaško byl nakonec do EP skutečně vykroužkován.

Prim v boji s vyvracením hoaxů a dezinformací, zatím hrají občanští aktivisté a neziskový sektor. Těm ovšem chybí mediální, dosah, peníze a v prvním případě někdy i erudice.

Tohle prostě nemůže ležet na lidech, kteří mají svoje starosti a práci, ale agendu musí převzít úřady, jejichž činnost si z daní platíme.

Řetězové emaily jsou účinná zbraň, která staví Čechy proti Čechům a občany proti demokracii.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh