Rusko. Obyčejný fašismus.

Atlantic Council obšírně píše o Putinem vytvořené ideologii na níž stojí současné Rusko. Nepřekvapivě nese znaky fašismu a to tím výraznější, čím hlasitěji se odkazuje na boj s ním.

🎯 „Když se Vladimir Putin na přelomu tisíciletí dostal k moci, jednou z hlavních výzev, které před ním stály, byla napravit pošramocenou národní hrdost po postsovětských turbulencích poznamenaných hospodářským kolapsem a nekonečnými odhaleními zločinů proti lidskosti ze sovětské éry.“

🎯 „Putinovo řešení bylo odzbrojujícím způsobem jednoduché, ale účinné. Oživil ruské vlastenectví vybudováním moderní národní identity na základě role SSSR při porážce nacistického Německa. Druhá světová válka sice vždy hrála významnou roli při formování národní identity, ale v Putinově éře se stala určující momentem ruských dějin.“

🎯 „Kacířství není tolerováno. Odchylky od oficiálně schváleného vyprávění vítězného národa jsou trestně stíhány a rouhání je nemilosrdně potíráno. V Putinově Rusku není většího zločinu než zpochybňování posvátnosti sovětského vítězství nad nacistickým Německem.“

Pohřbívání civilních obětí ruské „denacifikace“ města Mariupol.

🎯 „Kleptokratický režim využívá kultu vítězství k vytvoření iluze ideologického závazku boje proti fašismu. V souladu s tímto postojem jsou odpůrci současných ruských úřadů označováni za fašisty a nacisty. Tyto emotivní nálepky jsou připisovány široké škále protivníků, od domácích disidentů po nepoddajné sousedy.“

🎯 „Nikde není fixace současného Ruska na „přízračné fašisty“ patrnější než v politice Kremlu vůči Ukrajině. Moskva ztotožňuje ukrajinskou národní identitu s fašismem a zároveň líčí ruskou agresi na Ukrajině jako pokračování boje proti nacismu.“

🎯 „Kreml ignoruje nepohodlnou realitu, že dnešní Ukrajina je pluralitní demokracií s národem zvoleným židovským prezidentem a krajně pravicovou scénou, která ve volbách trvale nezískává více než 2 %. Místo toho je ruské publikum nabádáno, ať současnou invazi považuje za antifašistickou křížovou výpravu, která má svět zbavit Hitlerových dědiců.“

🎯 „Snahy Moskvy vykreslit válku na Ukrajině jako boj proti nacismu jsou v zahraničí zesměšňovány a mezinárodním společenstvím odmítány. Tyto antifašistické teze jsou ještě směšnější vzhledem k propadu země pod Putinovým vedením do plného fašismu. Válka na Ukrajině dovedla mnohé k závěru, že moderní Rusko jde ve stopách fašistických diktatur, proti nimž se naoko staví.“

„Určit, zda lze režim označit za fašistický, není snadné. Nicméně většina definic fašismu by označovala diktátorský systém vlády vyznačující se nacionalismem, militarismem, xenofobií, revizionismem a expanzionismem. Putinovo Rusko nepochybně splňuje všechny tyto podmínky.“

🎯 „Rusko dokončilo svůj přechod od autoritářství k diktatuře po ústavních změnách v roce 2020 prostřednictvím fingovaného referenda, které Putinovi umožní zůstat u moci do roku 2036. Tím byl potvrzen jeho status doživotního prezidenta a zhasly veškeré naděje týkající se možnosti budoucího demokratického vývoje Ruska.“

🎯 „Od roku 2020 jsou politická opozice, nezávislá média a všechny formy veřejného protestu v Rusku vystaveny nové míře represí a nemilosrdně potlačovány. Mezitím Putinovy projevy ospravedlňující invazi stále více odrážejí rétoriku fašistických režimů XX. století. Patřily k nim i výzvy k očistě národa a štvavé odsudky národních zrádců.“

🎯 „Po ukrajinské oranžové revoluci v roce 2004 se Kreml chopil konzervativního nacionalismu jako pojistky proti podobným prodemokratickým povstáním uvnitř Ruska. Kromě zmíněného kultu vítězství v druhé světové válce Putin vyzdvihl roli ruské pravoslavné církve v národním životě a propagoval myšlenku Ruska jako „svébytné civilizace“.“

🎯 „Jak se Putinovo Rusko přibližuje tradičním definicím fašismu, režim si stále více osvojuje xenofobní narativy, jejichž cílem je dehumanizovat Ukrajince jako nejvýznamnějšího národního nepřítele země. Esej napsaná přímo Putinem v červenci 2021, v níž popírá právo Ukrajiny na existenci a tvrdí, že Rusové a Ukrajinci jsou „jeden národ“, pouze stvrzuje rasistické přesvědčení, které již dlouho zastává a prosazuje.“

🎯 „Kromě vykreslování Ukrajinců jako nacistů a extremistů ruská propaganda dlouhodobě odmítá legitimitu Ukrajiny jako nezávislého státu a celou koncepci samostatné ukrajinské národní identity odmítá jako cizí spiknutí, jehož cílem je rozdělit a oslabit Rusko.“

🎯 „Tato protiukrajinská rétorika se v poslední době výrazně vystupňovala. Putin odsoudil Ukrajinu jako nepřijatelný „protiruský stát“ vedený „neonacisty a narkomany“ a obvinil Kyjev z okupace historicky ruských zemí. Protože Moskva nyní čelí nečekaným vojenským neúspěchům, staly se otevřeně genocidní hrozby proti Ukrajině každodenní součástí ruských médií kontrolovaných Kremlem.“

🎯 „Putinovy zahraničněpolitické cíle přesně odpovídají šabloně fašismu a jsou obdobou revizionistického programu, který prosazoval Adolf Hitler. Stejně jako on před ním i Putin otevřeně zpochybnil to, co považuje za nespravedlivý verdikt prohrané války. Zatímco Hitler usiloval o zrušení Versailleské smlouvy, Putinovým cílem je zvrátit výsledek studené války. Oba diktátoři svou expanzivní politiku rámují jako posvátné poslání zachránit etnické příbuzné před umělým oddělením a cizím útlakem.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh