Senioři jako voličská skupina – velké téma dneška a ještě větší v budoucnosti

Text k zamyšlení od @glacier_ecology alias bioložky a polární ekoložky Marie Šabacké:

👉 „Téma do diskuze. Morální a etické dilema, které nevím, jak se dá řešit. Díky stárnutí populace jsou nejsilnější a také nejvíce disciplinovanou voličskou skupinou senioři a lidé v důchodu. Proto většina stran cílí na jejich hlasy.“

👉 „Nesmírně a nespravedlivě zjednodušuju. Mnoho důchodců logicky řeší jiné věci než mladší generace :- Mají více životních zkušeností a z těch čerpají- Více žijí tady a teď (od důchodu k důchodu)- Necestují tolik a nevidí svět odjinud“

👉 „- Mají omezenější přístup k informacím, např. v LDN- Často čerpají jen z českých zdrojů info- Mají menší zkušenost s novými technologiemi, sociálními sítěmi- Chtějí v klidu dožít a nechtějí velké změny- Snadněji podlehnou dezinformacím (např. šmejdi s hrnci)

.“👉 „Více než budoucnost řeší svou nízkou životní úroveň a každodenní potřeby. Celý život dřeli, ale není o ně důstojně postaráno a cítí se na okraji společnosti. Už kvůli nedostatku peněz a horšímu zdraví nemůžou být tak aktivní a promlouvat do směřování společnosti.“

👉 „Svět se rychle vyvíjí a těžko se přizpůsobují. Logicky mají strach z velkých změn. Jenže ty nás teď čekají, min. v oblasti digitalizace a green dealu. Je potřeba se o seniory, co nejlépe postarat, aby mohli žít kvalitní a hodnotný život a přispívat svými zkušenostmi společnosti.“

👉 „Jenže potřeby a tužby současných seniorů v ČR nejdou nutně (a naprosto logicky) ruku v ruce s tím, co je nejlepší pro směřování naší země v budoucnosti. Potřebujeme změny a transformace, abychom zůstali konkurenceschopní a nestali se banánovou republikou.“

👉 „Ale mnoho politiků se aktivně snaží naplnit potřeby a představy části důchodců o tom, jak je ochrání před změnami, na úkor směřování naší země. Dokonce je aktivně děsí před imaginárními hrozbami budoucnosti: budou tu všude migranti, muslimové, 125 pohlaví, seberou vám auta…“

👉 „Můj dotaz. Jak eticky získat hlasy těch důchodců a seniorů, kteří možná nemají nejlepší informace, podléhají dezinformacím a ne nutně jsou nejlepšími soudci toho, co je dobré pro ČR, aniž bychom je zneužívali nebo si je kupovali lacinými gesty

?“👉 „Jak je přesvědčit, že je v jejich zájmu (a zájmu jejich dětí) volit toho, kdo jim říká tvrdou pravdu, ale pomůže jim se na novou realitu připravit namísto někoho, kdo je uchlácholí líbivou fantazií a vykašle se na ně.“

👉 „Doufám, že to nevyznělo nabubřele. Nechci házet důchodce a seniory do jednoho pytle. Mnoho z nich je velice inteligentních, snadno prohlédnou manipulace a rozumí věcem lépe než řada mladších.“

👉 „Jen mi přijde, že směřování naší země se přizpůsobuje lidem (ne jen důchodcům), kteří mají logicky menší přístup k informacím a nižší možnost je kriticky zhodnotit jen proto, že jsou silnou voličskou základnou. To mě trochu děsí a nevím, jak z toho ven.“

🏇 Je fajn vědět, že jsou tu lidi, kteří nad problémy naší země přemýšlí takto do hloubky a s empatií.

A je škoda, že toho není schopna drtivá většina současných politiků.

Prodělávají na tom všichni – výše zmínění politici, senioři samotní, ale i my všichni ostatní a v konečném důsledku celá země, která může znovu jako volební triumf připadnout populistům a xenofobům zleva i zprava.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh