„Současný zdravotnický systém není neudržitelný“.

Pár řádků o současném stavu a výhledu českého zdravotnictví s tajemnicí ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a členkou poradního týmu vlády pro zdravotnictví Andreou Daňkovou.

Ta se mj. věnuje reformě českého zdravotnictví a změně přístupu vlády i zdravotnického systému k palčivým tématům.

🩸 „Jsme skupina odborníků na různých pozicích ve zdravotnictví. Na základě našich zkušeností, dat a analýz se snažíme navrhovat racionální kroky, které by mohly pomoci řešit aktuální problémy českého zdravotnictví.“

🩸 „Spolu s kolegy předkládám i návrhy na řešení. Jenže pro ně by musela existovat politická odvaha nebo na nich panovat silná politická shoda.“

🩸 „Máme dobré zdravotnictví, to nerozporuji. Ale systém, jak dnes funguje, je dlouhodobě neudržitelný. Musíme mít výhled udržitelnosti a kvality na desítky let dopředu. Populace stárne. A nejsme na to vůbec připravení, to si přiznejme.“

🩸 „Problémů, které se v budoucnu prohloubí, pokud je nezastavíme: V digitálním věku 21. století zůstává české zdravotnictví u papírů a nepropojených databází. Nesdílejí se data. Neexistuje žádný plán finanční stability. Provázanost zdravotního a sociálního systému je velmi slabá, problém představuje i stanovení odpovědnosti rezortů.“

🩸 „Jak chceme budovat udržitelné kvalitní zdravotnictví, když politici a úředníci nejsou dlouhodobě schopní se domluvit ani na základních principech a cílech? Zdravotnictví patří k základním kamenům stability. Když nebude v naší zemi zajištěná bezpečnost a když se zdravotnictví začne hroutit, začne se hroutit všechno.“

🩸 „Potřebujeme si nastavit základní cíle, naplánovat harmonogram a určit instituce, které ponesou zodpovědnost a budou se na změně podílet. Zatím si všichni předávají vize a nejrůznější koncepce na desítkách stran textu, které nikdo nečte, ale můžou si odškrtnout, že je splněno.“

🩸 „„Málokomu se chce převzít skutečnou odpovědnost, ale dříve či později to bude nezbytné. A čím dřív se to stane, tím méně peněz to bude nakonec stát.“

🩸 „Pro řadu návrhů by experti potřebovali jednoznačná data, ta však nejsou veřejně přístupná. „Jako by si je odpovědné instituce – ministerstva, ÚZIS a pojišťovny – ‚huhňaly‘ jen pro sebe. Ke sdílení se moc nemají. Přitom na západě je úplně běžné, že se velká rozhodnutí dělají na základě dat, ne podle dojmů.“

🩸 „„Právě neschopnost provést funkční digitalizaci nás stojí tolik ztraceného času personálu, vede k nekonečnému papírování i mnoha chybám, které se nevyhnutelně dějí. Funkční digitalizace a sdílení dat by ulevily především samotným zdravotníkům.“

🩸 „„Jejich práce je extrémně náročná, často nedoceněná, s přesčasy, které nejsou pořádně zaplacené a jejichž četnost může vést k únavě a neúmyslným chybám. Cokoliv, čím může stát ulehčit zdravotnímu personálu práci, bude mít nepochybně pozitivní dopad nejen na kvalitu péče, ale i na komunikaci mezi pacienty a personálem.“

🩸 „Zdroje nejsou nekonečné. S financemi se musí nakládat efektivně, i v tom by mohla ve zdravotnictví pomoct digitalizace. Pacienti ani často nemají představu, kolik které výkony stojí. Věřím, že kdyby lidé viděli, kolik jednotlivá vyšetření stojí, mohlo by je to i motivovat k lepší péči o sebe.“

🩸 „Když vám všechno zaplatí pojišťovna a vy netušíte, kolik to stálo, motivace úplně chybí. Příklad: Máte problém, na kterém má významný podíl váš životní styl. Jeho ‚řešení‘ stojí milion a půl. A za dva měsíce vám otrne a vy už zase děláte ty stejné chyby, které vedou k tomu, že budete potřebovat další lékařskou pomoc.“

🩸 „„Pokud bychom dnes investovali do zdraví české populace, mohli bychom dosáhnout navýšení růstu HDP v průběhu příštích dvaceti let až o 0,7 procenta ročně, což představuje dodatečných 840 miliard korun, v průměru 42 miliard za rok.“

🩸 „Jednou bych chtěla být ředitelkou nějaké větší nemocnice. Nechci generalizovat, ale někdy je opravdu až do očí bijící, že ve vedoucích pozicích institucí nebo ve správních radách funguje nepotismus. Někdo je prostě něčí známý, někteří jsou tam ‚,na doživotí‘ za zásluhy, to podle mě není správné.“

🩸 „Jestli existuje nějaká dobrá rada do života, tak zní: Neposlouchej, že ti ostatní říkají, že něco nejde. Toho se držím.“

Znám mnoho takových státních úředníků (včetně externistů), kteří mají vizi, jak Českou republiku posunout. A kteří na tom chtějí pracovat. Bohužel, až příliš často sev rozhovorech s nimi jako červená nit, ať už výrazně či nezřetelně táhne poznání, že nás je rigidní a nefunkční, protože ke změně chybí skutečná politická vůle.

Tyto lidi bychom přitom měli vyvažovat zlatem, chránit si je a podporovat je.

Ostatně všichni jednou budeme staří a tedy více závislí na tom, jak náš zdravotnický systém funguje …

(Úvodní foto Deník N, Gabriel Kuchta)

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh