,,Utajená“ zpráva vnitra k dezinformační scéně

Mediální taktika vlády je slabá obecně a ohledně hybridní války s ruskou pátou kolonou a jejími užitečnými blbci, kde by měla být masivní a všudypřítomná, pro veřejnost takřka neexistuje.

Ke škodě nás všech.

,,Utajená“ z titulku, je tedy synonymum pro ,,veřejností neviditelná“.

,,Našel“ jsem přehled ministerstva vnitra k této tématice v době od začátku války do konce dubna. Je to celkem vydatný materiál, jehož aktuální verzi (tedy k pozdější době) na webu ministerstva nehledejte. Žádná tam není.

👽 ,,Zájem o dění na Ukrajině a v ruském pohraničí (například shromažďování ruských vojsk) byl patrný již od listopadu minulého roku. Po začátku ruské invaze začalo toto téma zcela dominovat i v kruzích, které dříve řešily mezinárodní dění jen okrajově či vůbec, viz skupiny zaměřené čistě na šíření dezinformací o koronaviru.“

👽 ,,Po napadení Ukrajiny se začíná objevovat otevřená podpora ruské agrese na Ukrajinu. Dezinformační mediální scéna začala šířit narativy, které ve svých projevech a prohlášeních vypustili do informačního prostředí představitelé Kremlu.“

👽 ,,Graf níže prostřednictvím procentuálního vyjádření četnosti zachycených textů ukazuje, která z periodicky monitorovaných českojazyčných kvazi-médií ve spojení se situací na Ukrajině nejvíce přejímají oficiální rétoriku Kremlu. Celkově se jedná o 987 textů spadajících do období od 24. února do 23. dubna 2022.“

🏇 Vzhledem k tomu, že Sputnik má zablokován v EU přístup k Facebooku a You Tube, staly se s přehledem největší hlásnou troubou Kremlu v České republice Parlamentní Listy, majitelů Ivo Valenty a Michala Voráčka.

Jeden z klasických titulků Parlamentních listů v roce 2016, v době uprchlické krize.

Ti však nejen že mají nadstandardní vztahy s politiky většiny politických stran v ČR, ale ještě Valenta navíc sponzoruje ODS (taky Svobodné, Soukromníky i Trikolóru), takže má krytá záda a do Parlamentních listů, se místo bojem s jejich dezinformacemi (viz i rozhodnutí soudu) chodí politici mnoha vládních stran ještě k tomu předvádět, čímž existenci PL legitimují pro stále širší okruh mainstreamových čtenářů.

👽 NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMO VÁLKY NA UKRAJINĚ

Šíření těchto narativů je součástí hybridní války Ruské federace, jejímž cílem je legitimizovat ruskou agresi, ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch Ruské federace, nebo přinejmenším v neprospěch Ukrajiny, poskytnout „alternativní“ výklad reality či alespoň zahltit konzumenta množstvím dezinformací, což v konečném důsledku vede k rezignaci zájmu veřejnosti o události a v tomto případě také ke ztrátě podpory Ukrajiny. 

👽 NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉ PODPORY UKRAJINY

Docházelo k manipulativním útokům na českou vládu a terčem byly zejména zbrojní dodávky na Ukrajinu i další sankce. V duchu ruské propagandy bylo prezentováno, že ČR budou tato opatření v budoucnu velmi bolet a že ČR by měla jako suverénní země vystupovat neutrálně. Cílem šíření těchto narativů je narušit podporu Ukrajině a jednotný postoj států EU.

👽 NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE IMIGRACE UKRAJINCŮ DO EU A ČR

V souvislosti s imigrační vlnou Ukrajinců do ČR se na kvazi-mediální scéně vyskytovalo větší množství narativů, které lze obecně rozdělit na ekonomické, bezpečnostní a další, které se snaží naroubovat tradiční protiimigrační narativy i na současnou migrační vlnu.

🏇 Aktuálně: tato linie už je momentálně oslabená, země ukrajinské uprchlíky zvládla a ti jsou až na výjimky bezproblémový, což sílu tohoto narativu otupilo.

Do popředí se nyní dostávají hlavně ekonomické aspekty války (plyn, inflace, energie), což by si samozřejmě zasloužilo zevrubný report ministerstva vnitra a zejména zajištění jeho masového rozšíření…

Report MV z dubna, alespoň částečnou sondu do této problematiky obsahuje:

  • Vláda pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny na úkor občanů ČR (například zde). V tomto narativu se často hovoří o „vysokém“ příspěvku 5 tisíc Kč pro Ukrajince a naopak nízkých příspěvcích pro Čechy (například zde).
  • České rodiny budou vystěhovávány z bytů, aby uvolnily místo Ukrajincům (například zde), což bylo prezentováno i jako údajný důvod zavedení nouzového stavu (například zde).
  • Češi budou vyhazování z práce a nahrazování Ukrajinci (například zde).
  • Uprchlíci z Ukrajiny si neváží naší pomoci (vyhazují jídlo, chtějí jen neonošené oblečení atp. více například zde).
  • Uprchlíci z Ukrajiny většinou neutíkají před válkou, ale jedná se spíše o ekonomické migranty (jdou za lepším životem, na dovolenou, například zde).
  • Uprchlíci z Ukrajiny jsou bohatí, naši pomoc rozhodně nepotřebují (například zde). Tento trend se často projevuje tím, že lidé na Facebooku sdílí fotky drahých aut s ukrajinskou registrační značkou, sdílí příspěvky, ve kterých Ukrajinci nakupují drahé jídlo, značkové oblečení, chodí do drahých restaurací atp.
  • Ukrajinci se dali na zdravotní turistiku, do ČR jdou za lepší zdravotní péčí (například zde).

🏇 Vláda se prostě bude muset s pátou ruskou kolonou v zemi poprat, jinak hrozí – i vhledem k objektivním ekonomickým problémům – rozvrat společenské sounáležitosti, zásadní pokles důvěry ve stát a jeho instituce a demokracii jako systém. S tím se samozřejmě bude ve společnosti zvyšovat hysterie, nenávist a volání po tvrdé ruce.

Válka je prostě v běhu i tady u nás, přesto, že se nestřílí a nikdo v ní přímo neumírá.

Jak vidíte, Parlamentní listy pracují tvrdě v zájmu Ruska už dlouhá léta. Za přihlížení celé naší politické scény, která zároveň bojuje s dezinformacemi a zřizuje úřady pro boj s hybridní Ruskou válkou. Pozoruhodné …

Úvodní obrázek .instagram.com/rozhled_org/

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh