Vánoční příběh 1992 – 2022

V březnu roku 1992 vypukla válka na bosenském území tehdejší Jugoslávie. Na jejím konci, v listopadu 1995, po uzavření Daytonské dohody, stála rozbitá, rozdělená nezávislá Bosna, skoro sto tisíc mrtvých lidí ze všech tří bosenských etnik a milióny válečných uprchlíků po celé Evropě.

Obětí války se staly taky statisíce bosenských děti. Nejen těch, které zemřely, nebo utrpěly nějaký druh zranění. Většina si odnesla z války psychická traumata. Ty, které válku protrpěly doma, ale i ty, kteří v Bosně zanechaly kamarády, spolužáky i příbuzné a musely začít od svůj život od nuly daleko od krajů v nichž vyrůstaly.

A tyto děti s prožitou válečnou zkušeností, dnes dospělí Bosňáci, jsou samy rodiči a svým dětem předávají zkušenost, co ve skutečnosti znamená pro každé dítě válka.

A tak se mohlo stát, že na akci Muzea válečného dětství v Sarajevu, jejímž smyslem bylo sesbírat nějaké vánoční dárky pro ukrajinské děti, postupně přišlo několik set (!) bosenských dětí se svými, kdysi ve válce strádajícími rodiči a donesly balíčky pro děti žijící ve válkou zasažené Ukrajině. Další stovky jsou posílány do muzea poštou z desítek bosenských škol a mnoha domácností celé země.

Pořadatel hlásí počet už více než 2000 bosenských dětí, které se do kampaně zapojily …

Sami rodiče uvádějí, že pamatují na to, jak dostávali v době vály vánoční balíčky od organizací i jednotlivců celého světa a to je jeden z impulsů, proč se svými dětmi zapojili.

„Každý balíček obsahuje dopis, podepsaný a zaslaný dětmi rodičů, kteří byli ve stejné situaci před 30 lety.“

Ředitelka Muzea válečného dětství v Sarajevu Mirela Geko

Bosna přitom patří mezi absolutně nejchudší země Evropy.

Válečná zkušenost je nepřenositelná a tehdejší děti bosenské války ji nezapomenou do konce svých životů

Teď pomalu jejich vzkaz světu začínají přebírat i jejich děti.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh