Volební programy pro školství a vzdělávání – přehled jako volební pomůcka

Analýza EDUin (systematicky informuje veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru) hledá pozitiva, hledá příležitosti pro zlepšení.

Příčemž,jak píše jeden z členů spolku EDUin Karel Gargulák, u některých subjektů (nejvíce u SPD a koalice Trikolóry) to bylo nesmírně obtížné, neboť jejich teze jdou často přímo proti cílům vzdělávací politiky.

Dále zmiňuje, že velká část programů nemíří úplně špatným směrem a věří, že snad dobře dopadne jejich implementace u politiků po volbách.

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA PRO POCHOPENÍ OBRÁZKU
x strana téma, oblast či úroveň vzdělávacího systému neřeší,
nejsou zmíněna žádná opatření

+ téma, oblast či úroveň vzdělávacího systému jsou zmíněny,
jsou naznačena i opatření → vše je v souladu s cíli a opatřeními
národní vzdělávací politiky


++ téma, oblast či úroveň vzdělávacího systému jsou zahrnuty
a nabízí komplexnější výčet opatření směřujících k cíli → vše je
v souladu s cíli a opatřeními národní vzdělávací politiky


+/- téma, oblast či úroveň vzdělávacího systému jsou zmíněny,
navrhovaná opatření však velmi pravděpodobně povedou
ke zhoršení stavu → dílčí opatření nejsou v souladu s cíli
a opatřeními národní vzdělávací politiky


– návrhy v programech v tématech, oblastech či úrovních
vzdělávacího systému jsou v souladu i nesouladu s cíli a opatřeními národní vzdělávací politiky

Výtah z podrobnými hodnoceními jednotlivých stran najdete v odkazu výše.

Pokud narychlo spočítám jen plusy vs mínusy, pořadí se vytvořilo takové: 1. Zelení (23:0!), 2. -3.: koalice PirSTAN, 2. – 3. koalice SPOLU… a na konci stranického pelotonu ,přesně jak píše pan Gargulák, Trikolora a SPD.

Asi chtějí bránit normální svět tím, že vzdělání pro XXI. století přesunou zpět k husím brkům a kalamářům…

Mimochodem SPD už oznámila, že pokud bude v příští vládě, bude žádat mj. i ministerstvo školství pro sebe.

Školství a celý koncept vzdělání, tedy akcent na ně, sofistikované vedení resortu a dostatečná finanční podpora státu, budou určují pro budoucnost deseti miliónů Čechů a zrovna tak pro Českou republiku jako celek.

V podstatě shrnuto: jak budeme v říjnu volit, tak tu budeme dlouhá léta žít.

My to ale víme, že jo?

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh