Výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2022

Zprávu na základě poznatků od tajných služeb, policie a žalobců zpracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Novináři Aktuálně.cz její zatím nezveřejněnou kopii získali a text je proto složen jednak z částí zprávy a také z dalších komentářů a postřehů odborníků.

Výčet několika nejdůležitějších bodů, někde s mými doplněními:

📌 „V Česku existují lidé, kteří se izolují od zbytku společnosti a podléhají konspiračním teoriím.“

🏇 Ano, to není žádná novinka, tento jev existuje už nejméně dekádu. Novinkou je snad jen to, že současná vláda nepovažuje dezinformace za zásadní problém, protože říká, že není třeba žádného plánu na boj s dezinformacemi. Což je tedy ovšem rozdíl, mezi jejím programovým prohlášením, kde byl bo s dezinformacemi zmíněn jako jedna z priorit.

📌 „Radikální aktivisté jako Ladislav Vrabel a Jindřich Rajchl tyto občany ČR díky tomu dokážou snadno oslovit, radikalizovat a dostat do ulic.“

📌 „Tato skupina se stále více izoluje od zbytku společnosti. Její členové nacházejí styčné plochy s extremistickými a xenofobními subjekty a stávají se příjemci i šiřiteli obsahů kvazi-mediálních platforem.“

🏇 Podoba s americkým hnutím Quanon není náhodná. Spojuje je naprostá odtrženost od reality, posedlost konspiračními teoriemi a nenávist v systém, tedy demokracii a jejích právních nástrojů. Ti lidé jsou jako na droze.

📌 „Jde o různorodou skupinu lidí podléhajících konspiračním teoriím. Nejčastěji je šíří weby s otevřeně prokremelskou propagandou. Vrabel byl první z radikálních aktivistů, kdo dokázal energii zmíněné části společnosti uchopit a dostat ji ve velkém do ulic.“

📌 „Tito lidé nedůvěřují státu, principům, na kterých je založen, stejně jako vládě, její domácí i zahraniční politice. Mají pocit, že za stávající situace a stávajícího společenského uspořádání jejich hlas není a nebude vyslyšen.“

Jindřich Rajchl, který dle svých slov rozhodně není proruský, den po přepadení Ukrajiny

📌 „Jejich hodnotovou prioritou je vlastenectví a volají po tom, že je třeba fungování státu principiálně změnit.“

🏇 Já bych tedy mnohem spíše řekl, že nikoli vlastenectví, ale to, co oni za vlastenectví považují. Tedy sobectví, nespolupráce (pokud nejde o Rusko), xenofobie a rasismus. Pokud se projevuje takto a oni se takto projevují vždy, nezachrání to zabalit se ani do deseti českých vlajek.

📌 „Zmíněná skupina obyvatel, byť vnitřně různorodá, se vykrystalizovala v době největších vln koronavirové epidemie. Zpochybňovali samotnou existenci nemoci, případně zlehčovali její dopady a vládní restrikce proti šíření infekce považovali za nepřijatelný zásah státu do jejich svobody.“

🏇 Opět dtto. Sebestřednost, neschopnost upozadit sebe sama a vlastních potřeb ve prospěch celku, do toho jako kombo záplava konspiračních teorií a neschopnost vlády, která nebyla na pandemii takového rozsahu vůbec připravena a to včetně strategické komunikace.

Pak není divu, že část do té doby „normálních“ lidí poztrácela trpělivost a důvěru. Což samozřejmě dnes nikoho neomlouvá, pokud šíří a akceptuje postoje podporující Rusko v jeho válce se západem, tedy i s Českou republikou.

Tohle byl rok 2016 v Parlamentních listech. Intenzivní podpora ruského narativu při přepadení Donbasu a Krymu

„Při každé disruptivní situaci (ekonomická krize 2009, vpád Ruska na Krym a Donbas 2014, uprchlická krize 2015, Covid 2020, vpád Ruska na celý východ Ukrajiny 2022) jsme ztratili další část lidí, která přestala státu důvěřovat. Zároveň se postupně zformovaly politické strany, které si uvědomily, že mohou takové lidi oslovit. A dělají všechno proto, aby zůstali izolovaní. Jejich taktika spočívá v tom, že jim dále nabízí strach, který už mají,“

Jan Charvát, odborník na extrémismus

🏇 Nevím, co víc by potřebovala vláda za podnět, než toto suché konstatování, jehož pravdivost navíc každý z nás vidí ve svém bezprostředním okolí, ve svých rodinách, pracovních i studentských kolektivech, mezi známými a kamarády – aby začala s chobotnicí dezinformací (a řetězáků!!!) bojovat.

📌 Znovu Jan Charvát: „Přestože uvedená skupina občanů nemusí trpět skutečnou chudobou, někdy jde o lidi i z vyšší střední třídy, bojí se o své socioekonomické postavení, mají strach ze společenských změn a prožívají někdy těžko definovaný pocit nespravedlnosti. A vlády včetně té Fialovy neumí s naladěním této části společnosti pracovat.“

📌 „Politickou stranou, která nejúčelněji zachází se strachem obyvatel, je SPD Tomia Okamury. Popisuje ji jako xenofobně populistický projekt, jenž v průběhu let postupně pružně využíval strach z údajné islamizace a „covidové totality“. Dnes hájí režim Vladimira Putina.“

📌 „Vnitro v souvislosti s šířením nenávisti poukazuje na dezinformační weby, které se po ruském útoku na Ukrajinu začaly soustředit na podporu prokremelské propagandy. Jejím smyslem je narušit jednotu západního demokratického společenství.“

Kdo tu mj. pomáhá / pomáhal startovat ruskou pátou kolonu, viz obrázek

📌 „V tomto ohledu také živí odpor vůči Ukrajincům, jichž do Česka kvůli ruské agresi uteklo více než 400 tisíc. Byly využívány podobné manipulační techniky jako dříve u muslimských imigrantů. Ukrajinci utíkající před válkou byli líčeni jako nevděční, zhýčkaní lidé, kteří do České republiky přicházejí pouze za výhodami. Objevovala se i tvrzení, že v jejich řadách jsou mafiáni, Afričané, muslimové, teroristé z řad Islámského státu.“ 

🏇 Pokud bych měl celou situaci shrnout: Covid dal dezinformační scéně novou dynamiku (kdy dřív byli schopni uspořádat 30 tisícovou demonstraci?) a proruské konspirace na sebe opět natáhly další skupinu našich spoluobčanů. A celá tato – zatím skutečně izolovaná – scéna se, pod tlakem dezinfa a jeho kazatelů – radikalizuje.

To znamená, že ZATÍM, se vcelku nic neděle. Ale vše je v pohybu a jestli se jako stát nezačneme bránit, můžeme se za čas divit, asi jako se divili v USA při útoku zfanatizované lůzy na vlastní „parlament“.

Ostatně své o páté koloně ruska ví i bývalý ukrajinský velvyslanec V ČR Perebyinis.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh