Zažíváme společenskou změnu, v níž vítězí totalita?

Text Jakuba Fila, zástupce šéfredaktorky deníku SME.

Možná jej Češi neuvidí tak černě, nicméně to vychází jen z výsledku posledních parlamentních voleb a aktuálního způsobu zprávy země.

Pokud nebudeme sledovat aktuální průzkumy, ale všeobecné trendy, je patrné, že se směrem ke Slovensku (a dalším autokraciím) průběžně posouváme.

Není v tom ale touha běžných lidí po totalitě, či válce, k nímž tyto tektonické posuvy bezesporu v nějakém horizontu směřují, ale dlouhodobé ustupování politiků před zásadními problémy země (kdo dodal lidem ten pocit, že správná politika není často i nepopulární práce, ale že jí má být co největší rozdávání peněz a ideálně předvolebním čase?), oligarchizace státu (včetně vlastnění médií a silného politického vlivu) a absolutní nečinnost v boji s ruským mediálním vlivem v ČR.

A v neposlední řadě je to jakési pálení dobrého bydla, kdysi z nevědomosti nevážíme toho, že žijeme v nejlepším koutě planety pro život a chceme si to vylepšit nějakými „budelípy“.

Tato kombinace prostě definovanou část populace (část seniorů, lidí z periferií, kde se hůře žije, málo vzdělaných, žijících ve finanční nejistotě a jinak životně frustrovaných – zažil jsem i iniciaci rozvodem, nebo strachem o své děti) přivádí k volbě těch, kteří boří.

Boří šířením negace, strachu a nenávisti.

A jak se píše v textu, takový dav vyznává jenom násilí.

Nejde jen o osobní subjekci. Stejně situaci čtou i naše rozvědky ⬇️

Musíme si to přiznat. Prožíváme společenskou změnu a autokraté vítězí.

Symbióza davů a autokratů v sobě nenese žádnou pozitivní vizi.

🎯 „Andrej Danko v televizi vykřikuje, že nikdy nechce připustit vládu progresivistů Čaputové a Ódora a také, že se neujal moci proto, aby se jí za tři roky vzdal.

Robert Kaliňák hovořil o rozjíždějícím se dieselovém vlaku vyšetřování opozičních předáků, policistů a státních zástupců. Peter Pellegrini jen tak mimochodem svým nedělním podpisem dovedl k dokonalosti ovládnutí veřejnoprávních médií.

A to vše jen za poslední týden.“

🎯 „Energii vzbouřených mas, jejich hněv, vztek, nenávist, ale také beznaděj či bezmoc, nejlépe chápe a rozumí nová vládnoucí elita – to, co venezuelský novinář, spisovatel a politik Moisés Naím nazývá autokraty třech P.“

🎯 „Tři pé – populismus, polarizace a postpravda. Tři základní strategie, jak si udržet svou moc na neurčito, respektive doživotně, na základě toho, co kdysi bylo demokracií.“

🎯 „Autokraté tří P jsou političtí vůdci, kteří se dostanou k moci díky dostatečně demokratickým volbám a pak používají populismus, polarizaci a postpravdu, aby zničili zábrany výkonné moci.“

🎯 „Své autokratické záměry během upevňování moci skrývají za hradbou tajemství, byrokratických obstrukcí, pseudoprávních kliček, manipulace s veřejným míněním a represí vůči kritikům a soupeřům. Když jim maska spadne z tváře, je už pozdě.“

🎯 „Masy jsou ochotnější než kdy jindy naslouchat 3P autokratům právě proto, že demokraté nedokázali reagovat na krizi demokracie – německo-americký politolog Yasha Mounk uvádí hospodářskou stagnaci, neschopnost tradiční většiny vyrovnat se se začleněním různorodých menšin a zásadní změnu informačního prostředí, v němž sociální sítě umožnily šíření lží.“

🎯 „Moderní demokracie vznikly po pádu monarchií na počátku 20. století a univerzální charta lidských práv se objevila po porážce nacismu v polovině století. Teprve pád Berlínské zdi nakonec přiklonil druhou polovinu Evropy k demokracii. O třicet let později se zdá, že myšlenka triumfu demokracie byla definitivně přežitá.“

🎯 „V uplynulém roce dosadili (v SR) do vedení policie, tajné služby a prokuratury své lidi. Převzali kontrolu nad všemi složkami justice, na které měli vliv, provedli rozsáhlou čistku úředníků a na mnoho klíčových postů dosadili své přátele a rodinné příslušníky. Snaží se omezit financování nevládních organizací a nezávislého kritického umění. De facto znárodnili veřejnoprávní televizi a rozhlas.“

🎯 „Je nevyhnutelné si to přiznat. To, čeho jsme dnes v naší zemi svědky, už není jen snaha hrstky politiků uchopit a udržet se u moci. Stali jsme se laboratoří pro změnu společenského paradigmatu.“

🎯 „Tato změna, která se odehrává před našima očima, směřuje ke svržení demokracie a má tři hlavní hybatele – vzkříšení vzbouřených davů, 3P autokraty a neschopnost reagovat na krizi demokracie.

Nejsme (v SR) výjimeční. Předzvěsti této změny rezonují v mnoha zemích demokratického Západu – možná se brzy dočkáme vzniku podobných procesů ve Francii nebo ve Spojených státech.“

Buďme si jisti, že soudobí Emanuelové Moravcové už dychtivě poskakují na značkách. Je to jejich dějinná role, bez ohledu jak nakonec skončí. ⬇️

🎯 „Dnes masy opět vyhlásily vzpouru proti civilizačnímu řádu. Jak je před sto lety popsal španělský filozof Ortega y Gasset, nemají úctu k vědě, civilizačním hodnotám, morálce, odpovědnosti ani povinnostem.“

🎯 „Zajímá je pouze vlastní blahobyt, aniž by se starali o jeho příčiny. A protože ve výhodách civilizace nevidí zázračný vynález a dílo, které lze udržet jen velkým úsilím a péčí, domnívají se, že jejich úkol se omezuje na to, aby tyto výhody vyžadovali tak důsledně, jako by byly jejich přirozeným právem.“

🎯 „Nakonec se podle něj dav vždy uchyluje k násilí, protože cítí smrtelnou nenávist ke všemu, co není davem, nechce koexistovat s ničím, co k němu nepatří.“

🎯 „Symbióza vzbouřeného davu a 3P autokratů v sobě nenese žádnou pozitivní vizi. Je postavena výhradně na odporu k civilizačnímu pokroku a základním civilizačním rámcům, které Evropě v posledních osmdesáti letech přinesly nebývalou prosperitu a především mír. Je dokonce v opozici vůči základním vědeckým poznatkům.“

🎯 „Výměnou za demokracii nabízejí autokraté svým stoupencům určitou formu exkluzivity, exkluzivity, v níž budou v dobré tradici populistů práva přidělena výhradně vyvoleným lidem, stoupencům autokrata, a upřena jeho nepřátelům. Hranice mezi oběma množinami je přitom plynulá podle vůle autokrata.“

🎯 „Masy budou také volat po odpovědích na své problémy a autokraté bez ucelené pozitivní koncepce je budou jen těžko soustavně poskytovat.“

(🏇 Pak jim bude předhozen uměle vytvořený nepřítel, který může za to, že ani tak se frustrátům nedaří, jak by chtěli. To totiž není možné už z podstaty. A kdo tím nepřítelem bude? Ano, my. Demokracie, západ, EU, menšiny, humanita, neziskový sektor, lidská práva. Ono je to totiž pořád stejné.)

🎯 „O to důležitější je dnes tváří v tvář uplynulému roku koncept havlovské naděje. „Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“…“

🎯 „„Naší nadějí je inkluzivní liberální demokracie. Ačkoli je možné, že jí jako cíle nikdy nedosáhneme, přesto bude mít smysl o ni usilovat.“

Noa jak potom řeší xenopopulisti problémy daného státu? Jakou nabízí těm, kteří jim věří, politiku? Všechno končí ve chvíli kdy zaujmou netečné a ti je zvolí. Pak je to vata a vytváření nepřátel ⬇️

🏇 Trošku je to už jako Karel Čapek v třicátých letech minulého století. Kdo chce vidí, ostatní ještě radostně tančí na palubě lodi, k níž už se blíží ledovec v podobě postfaktického světa vzývajícího zášť a nevědomí.

Nejvíc zarážejícím faktem je, že už jsme to jednou zažili. A nic.

Tak asi holt znova a do plných …

Úvodní obrázek: Útok zfanatizovaných voličů autokrata Donalda Trumpa na „parlament“ vlastního státu. A jak se z toho, vzhledem k vyhlídkám na výsledek prezidentských voleb USA poučily? Nijak. Bojí se, že když DT letos nezvítězí, bude pokus o svržení státu letos ještě důraznější…

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh