Hrdinové, jejichž jména jsme zapomněli

14. června 1950 byl v komunisty vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti Jaromír Nechanský, hrdina protinacistického odboje.

Nechanský byl velitelem do protektorátu vysazeného výsadku Platinum-Pewter, který patřil mezi nejúspěšnější válečné paraskupiny.

Ta byla vysazena v Železných horách a operovala v prostoru Vysočiny. po celou dobu své činnosti spolupracovala s Radou tří, odbojovou skupinou působící na Českomoravské vrchovině. Poskytovali své služby i Zpravodajské brigádě a radiotelegrafista Jaroslav Klemeš odeslal několik desítek depeší.

Všichni členové Platinum-Pewter válku přežili, což bylo spíše výjimečné.

Sám Nechanský se později se zapojil i do Pražského povstání a podílel se na dohodě o příměří mezi povstalci a německou armádou.

Hned v roce 1945 se objevil požadavek sovětské diplomacie na jeho penzionování.

Společně s Veleslavem Wahlem, velitelem Zpravodajské brigády z dob nacistické okupace se pokusil vytvořit zpravodajskou skupinu Holub-Slavík (H-S).

Po odhalení skupiny byl v roce 1949 zatčen a obviněn z velezrady, vyzvědačství a spolčení proti republice.

Popraven byl už dva dny po vynesení rozsudku, 16. června 1950, ve věznici na Pankráci.

Bylo mu třicet tři let.

🇨🇿 ✌️ ⚔️ ❤️

🏇 Naše společnost by si jednou provždy měla říci, že komunisti nemají morální právo, vystupovat jako reprezentaci demokratické a svobodné České republiky. Když už jsme je odmítli soudit a zrušit, měli bychom je alespoň udržet mimo veřejnou debatu.

Nikoli na základě legislativních nástrojů, ale na základě morálního imperativu.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh