Dějiny panslavismu v obrazech

Myšlenka panslavismu, tolik protlačovaná ruskou propagandou neznamená v podstatě nic jiného než zamýšlenou ruskou dominanci nad ostatními slovanskými státy, namísto …