Irena Sendler: povolání anděl

Díky aktuálnímu výročí osvobození tábora v Osvětimi, zabrousíme Polska

🇵🇱 Irena Sendler (1910-2008)

⏩ Před válkou pracovala na magistrátu města Varšavy .

⏩ Tam taky začala, pomocí falšování úředních listin, pomoc jejím židovským spoluobčanům.

⏩ Tu ještě vystupňovala po uzavření ghetta.

⏩ Na falešnou propustku pašovala do ghetta léky a potraviny

⏩ A zároveň začínala pašovat ven z ghetta první židovské děti

⏩ V době, kdy pochopila, že všechny tamní židy čeká smrt, se tato činnost stala jejím životním posláním.V aktivitě jela na doraz a v riziku šla až na hranu.

⏩ Celá její skupina byla početnější, údajně s každým zachráněným dítětem, dalo v sázku život deset dospělých.

⏩ Nemluvňata pašovali v kufrech, krabicích i v rakvích, jako mrtvé. Starší děti pak pašovali ven systémem kanalizačních stok.

⏩ Další pomoc dětem vyvedeným z ghetta spočívala ve spolupráci s katolickou církví. Poskytování úkrytů, ale hlavně změnami identity dětí.

⏩ V roce 1943 Irenu Sendler zatklo gestapo, naštěstí ale nevěděli, že je klíčovou osobností polského odboje. Tři měsíce ji mučili, Irena však nevyzradila nic.

⏩ Byla dokonce odsouzena k smrti, ale odboj zařídil podvodem v dokumentaci, že ji zapsali na seznam popravených, zatímco ona prchla z města.

⏩ Po nástupu další totality ji samozřejmě pronásledovali i komunisti, po jednom z výslechů předčasně porodila a dítě se narodilo už mrtvé.

⏩ Po válce dál pracovala asi 30 let jako sociální pracovnice ve varšavských sirotčincích a domovech důchodců

⏩ Díky odvaze a humanitě Ireny Sendlerové přežilo válku 2500 (!) dětí, kteří by jinak neměli nejmenší šanci na přežití.

⏩ Zemřela v požehnaném věku 98 let ve Varšavě

.⏩ V den její smrti ještě žilo asi 700 tehdejších dětí, kterým Irena Sendlerová před osmdesáti lety dala druhou šanci na život…

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh