Jak nás cíleně, pro svoje zisky, rozdělují sociální sítě

Tento fenomén nejen že stál částečně i za útokem konspiracemi ovlivněných fanatiků, ale začíná se stávat alfou i omegou každých dalších voleb.Bude hodně důležité dostat povědomí o této problematice k co největšímu počtu uživatelů sociálních sítí

Opět Alexandra Alvarová:

🗣👂🎲 “Do budovy kongresu vtrhl rozhněvaný dav, který si myslel, že je to paradoxně on, kdo bojuje za demokracii.

🗣👂🎲 “ Tito lidé dlouhodobě konzumují média, která jim říkala, že prezidentské volby byly zmanipulované. V davu jsme mohli vidět konkrétní lidi, kteří věří i tomu, že musí zastavit světové spiknutí pedofilů, což jsou fámy, které se k ním dostávají přes konspirační teorii QAnon. Když se na to podívám z většího nadhledu, tak v těch událostech vidím důsledek dvou krizí, kterým čelíme – epistemické krize a krize vládnutí.

🗣👂🎲 “ Epistemická krize souvisí s tím, jak vnímáme svět. A tato naše schopnost byla zásadně narušena sociálními sítěmi. Mnoho lidí, kteří informace čerpají ze sociálních sítí, má o světě úplně jiné představy, než je realita.“

🗣👂🎲 “Umělá inteligence (spolupracující se sociálními sítěmi) jim zadržuje informace, o které nestojí, a nabízí jim jen ty, které udrží jejich pozornost. V Americe je populace rozdělena na voličů demokratů a voličů republikánů, přičemž mezi republikány je třeba ještě rozlišovat tvrdé jádro Donalda Trumpa. A tyto skupiny jsou uzavřeny do vlastních informačních vesmírů, mezi nimiž je stále méně průniků.“

🗣👂🎲 “V případě krize vládnutí mluvíme o tom, že se k moci dostávají lidé, kteří jsou totálně nekompetentní. Vyznačují se jen tím, že díky propracovaným marketingovým nástrojem a díky využívání „big data“ ze sociálních sítí dokážívytvořit v očích lidí dojem, že kompetentní jsou. Když se takový politik dostane do funkce, tak nemusí v podstatě dělat nic. Pokud bude v tom propracovaném marketingu pokračovat, jeho volič si i tak bude myslet, že jeho vláda dělá pokroky. (Tady je možná klíč k pochopení toho, proč jsou Babišovi voliči stále z našeho pohledu tak zaslepení)

🗣👂🎲 “Populismus je v politice od prvopočátku, jenže pokud mluvíme o demokratických státech, tak populisté tam rychle skončili, když se dostali k moci. Ukázala se jejich nekompetentnost, ukázalo se, že si neumí poradit s ekonomikou, nedokáží spravovat stát a nedokáží řešit problémy svých voličů. Sociální sítě přinesly změnu v tom, že volič dostává mimořádně pokřivený obraz svého politika i po tom, co se zmocní nějakého úřadu.“

🗣👂🎲 “Volič je tak bombardován informacemi, které mu říkají, že prezident je schopný, že dobře spravuje zemi, dokonce že zachraňuje jeho lidský druh před nepřáteli. K tomuto voliči se už mnohem méně dostávají informace, díky kterým by zjistil, že jeho vnímání se propastně rozchází s realitou.“

🗣👂🎲 “Tvrdé jádro Donalda Trumpa ho vnímá přes dezinformace, jimiž je zaplavené na sociálních sítích. Z více výzkumů víme, že většina toxického obsahu je právě na Facebooku. Je ho tam mnohem víc než například na Twitteru nebo Instagramu.“

🗣👂🎲 “Jádro Trumpová voličstva se již několik let rekrutuje z lidí, na kterých se už léta, zvláště přes Facebook, valí takové narativy: pozor, vaše bílá rasa, vaše tradiční americká většina, se stává menšinou. Ohrožují vás muslimové, kteří vám zavedou Šariju, ohrožují vás přistěhovalci z Mexika, kteří zde distribuují drogy, na univerzitách vás vytlačují levičáci, vaše rasa se mísí s jinými. A vy jste v právu, vy se musíte tomu vzepřít a bránit se.“

🗣👂🎲 “To funguje, protože tyto narativy jsou pudové. Mobilizují vás, jste vystrašený, jste naštvaný, dostávají vás do bojového postavení. Hillary Clintonová během prezidentské kampaně 2016 použila na jejich adresu termín „basket of deplorables“ (koš politováníhodných). Označila je za rasistické, sexistické, homofobní a xenofobní, ačkoli později vyjádření litovala. Jsou to lidé, kteří neumějí číst s porozuměním, mají problém kriticky přijímat informace, reagují zkratově. Kdokoliv, kdo se pokusí narušit tento jejich matrix, je nepřítel.“

🗣👂🎲 “No a do toho přijde Donald Trump, který se tváří, že tyto lidi ochrání, rozumí jim a zastaví to míchání ras. Oni by mu prominuli všechno, protože ho vnímají jako zachránce svého druhu.“

🗣👂🎲 “Trumpovo slavné heslo Make America Great Again jeho bývalý poradce Steve Bannon testoval od roku 2013, všímal si, jak zabírá přesně na ty skupiny bílých Američanů, které se rozhodli oslovit. A když viděl, že funguje, tak z něj udělaly hlavní slogan kampaně 2016.“

🗣👂🎲 “QAnon znamenal posun v tom, že přinesl téma spiknutí pedofilů, mezi jejichž prý patří různí nepřátelé Donalda Trumpa. To celosvětové spiknutí, ta klika (v angličtině „cabal“) pedofilů, je velmi silný motiv, protože jde o děti. Tehdy jsou emoce ještě vystupňovanejší. Proto není náhoda, že hnutí QAnon pracuje s hashtagem „save the children“. Když jde o děti, tak vás to staví do ještě větší bojové pohotovosti, nepřítel je tehdy ještě hrozivější a vy musíte jednat.“

🗣👂🎲 “Jak funguje Facebook? Snaží se o to, abychom tam trávili co nejvíce času. Nato potřebuje naše data. Sleduje, co komentujeme, na jaké příspěvky reagujeme, na jaké příspěvky se díváme o okamžik déle. Podle toho nám jeho umělá inteligence vytváří náš newsfeed.“

🗣👂🎲 “Ale zároveň s těmi daty dále pracuje. Vy jako jednotlivec jste pro Facebook bezcenný. Cenný jste až tehdy, když vás může přiřadit do nějaké skupiny, do nějakého clusteru. A tuto skupinu uživatelů s podobnými vlastnostmi pak může prodat marketérům, kteří již adresně na tento cluster zacílí obsah.“

🗣👂🎲 “Díky aféře Cambridge Analytica jsme zjistili, že Facebook o nás ví věci, které nemusí vědět ani naše rodina – čistě jen podle toho, jak reagujeme na konkrétní příspěvky. Bývalý analytik této firmy Christopher Wylie řekl, že sbírali taková data, aby se dokázali zaměřit na naše „vnitřní démony“. CA byla firma, která se jako jedna z prvních snažila přenášet poznatky z behaviorální psychologie do dat. Sledovala, jak různé typy lidí reagují na různé typy příspěvků. A na základě dat o jejich chování si vytvářela klastry podle psychologických profilů.“

🗣👂🎲 “Pokud máte klastr uživatele, při kterých máte předpoklad, že na nich bude fungovat QAnon, tak jim můžete sypat příběhy o spiknutí pedofilů a oni jim podlehnou.“ (A naopak, na nás to ani zkoušet nebudou, bylo by to pro ně mrhání penězi).

🗣👂🎲 “Musí to být dlouhodobé a opakované. Platí klasické „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Neurověda nám říká, že dezinformace nepůsobí svým obsahem, ale svým opakováním. Když na vás nějakou dezinformaci zacílí poprvé, tak jí ještě nepodlehnete, protože ještě ji kriticky odfiltrujete. Vytvoří vám do mozku jen malý spoj. Ale když se ta informace opakuje znovu a znovu, tak se ty spoje prohlubují a prohlubují, až máte z nich dálnici. Tím se vám ta dezinformace zakoření v mozku.“

🗣👂🎲 “Dezinformace a konspirační teorie se vyznačují tím, že mohou být i nelogické. Podstatné je, jak je náš mozek přijme. Velmi efektivní je, pokud dezinformace navazuje na nějaké archetypy, které máme zakořeněné od dětství: například na staré pověsti české, na báje o založení Ameriky, na heroické příběhy z dějin. Tehdy jejich mozek snadno zpracuje, protože se mu ztotožní s tím, co už má uchovány.“ (Proto u nás dezinformátoři často vzývají Husa, Masaryka, nebo i Kryla)

🗣👂🎲 “Dezinformace zafungují i ​​tehdy, když nabízejí jednoduché vysvětlení složitých jevů, když nabízejí nějaký systém. Pravda je často složitá, proto náš mozek může upřednostnit lež, pokud mu dává systém. Usnadní mu tím práci. Před érou sociálních sítí dezinformace nebyly až takovým problémem, protože lidé konzumovali různé zdroje. Potom však přišly sociální sítě se svými algoritmy, které jim mohou sypat jen jeden typ obsahu.“

🗣👂🎲 “Algoritmus Facebooku v nás vyvolává pudy, že ještě tu musím zůstat, abych pokračoval ve čtení si dalších emotivních zpráv; musím tu zůstat, abych svému oponentovi naložil; nebo abych své druhy varoval před nebezpečím. A jelikož se Facebook soustřeďuje na tyto pudy, tak je musí stupňovat, musí přidávat grády. Rozděluje lidi do znepřátelených táborů a vyhovuje mu, když tyto tábory mezi sebou bojují. Čím jsme déle na Facebooku, tím jsme na jednu stranu otrávenější a Rozzlobenější, ale zároveň jsme i motivovanější vést válku s opačným táborem.“

🗣👂🎲 “Snahy o regulaci či rozdělení Facebooku jsou pochopitelné. Facebook a Google se staly dominantními distributory informací na planetě, jejich moc je nepředstavitelná.“ (A jejich odpovědnost nulová).

🗣👂🎲 “Když se podíváte na americkou burzu, tak tu i loni táhla velká čtyřka IT: Amazon, Microsoft, Google a Facebook. Firma tohoto typu potřebuje udržet růst a na to potřebuje stahovat stále více dat. Sociální psycholožka Shoshana Zuboffová v dokumentu The Social Dilemma (sociální dilema) říká, že byznys sociálních sítí je založen na tom, že potřebují vydolovat co nejvíce z toho, co je v našich hlavách.“

🗣👂🎲 “Facebook dnes už nevydělává primárně na tom, že si tam zákazníci platí sponzorované příspěvky. Vydělává v první řadě tím, že sbírá naše data a ty prodává marketérům. Facebook proto nemůže zastavit dolování našich dat, protože by tím zabrzdil svůj kontinuální růst.“

🗣👂🎲 “Podle mě Trump skončil, ale neskončil styl jeho politiky. Po jeho odchodu bude k dispozici klastr 70 milionů Trumpová voličů. Obrovský kompaktní klastr voličů, který nyní čeká na to, aby ho někdo převzal.“ (A tomu někomu bude ve stávajících podmínkách stačit Facebooku zaplatit)

🗣👂🎲 “Evropa? Pro nás byl tento týden dalším signálem, že už nemáme čas. Jsme v informačním století, nemáme na to připravené zákony. Máme už nejvyšší čas zasáhnout proti sociálním sítím a regulovat je.“

🗣👂🎲 “Mediální osvěta je důležitá, nezpochybňuji ji, ale na ni je pozdě. Je pět minut po dvanácté, musí přijít regulace. Samozřejmě, na evropské úrovni. Česko nebo Slovensko jsou bezvýznamné.“

🗣👂🎲 “Jinou váhu má Evropská unie, protože to je trh, který už Facebook bere vážně. V Bruselu se regulace sociálních sítí připravuje. Výhoda je, že v Bruselu ještě Facebook nezapustí takové lobbistické kořeny. Nevýhoda je, že regulace má být hotova až v roce 2024. To je zoufale pozdě. Již nyní nám způsobují velké ekonomické škody různé antivaxinačné hnutí, které se šíří přes Facebook a snaží se odrazovat lidi od očkování. Nyní přišel vpád demonstrantů do amerického kongresu, který má opět přímou souvislost se sociálními sítěmi. Lekce, kterou bychom si z toho měli vzít, je, že musíme zrychlit.“🏇 Opět se omlouvám za megadélku, osobně ale toto téma považuju v současnosti prakticky nejzásadnější.Uvědomme si, že díky jevům popsaným v textu si zvolila více než 200 let stará demokracie do svého čela někoho tak na první pohled nedůvěryhodného jako je Donald Trump.A nejen to i teď po čtyřech let jeho rozkopávání všeho, co za svou existenci USA vybudovaly, volilo v nejlepším přesvědčení Donalda Trumpa 75 miliónů lidí…Celý odkaz zde: https://dennikn.sk/…/trumpovi-radikali-uprimne…/…

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh