Kdo se brání levnější elektřině?

Komunitní energetika není jistě všelékem na nutnost energetické soběstačnosti. Ale zcela jistě by, pokud by získala určitou část trhu, přispěla ke zvýšení konkurenčního prostředí a donutila by velké hráče snížit cenu pro koncové zákazníky.

Jsme ale v Česku, kde tito giganti mají větší vliv, než je obvyklé jinde a součástí něho je i provázanost s politiky několika stran. A tak se nelze divit, že věci nejdou tak, aby byly ve prospěch spotřebitele, ale mnohem víc tak, aby vyhovovaly velkým distributorům.

Však jen vzpomeňme na slibovaný příchod IV. operátora na mobilní trh a následně vyplývající pokles cen.

Nestalo se ani jedno.

K tomu, jak toto téma skřípe, jsem našel několik textů různých autorů a tady je jejich výtah:

„Komunitní energetika má znamenat jednodušší sdílení vlastní vámi vyrobené obnovitelné energie. Pokud ji budete schopná spotřebovat například v rámci obce nebo v rámci bytového domu, tak k tomu nebudete potřebovat distribuční společnost.“

Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT

Co deklarujeme

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (obrázek i text níže jsou z jeho twitterového účtu):

„Komunitní energetika přinese revoluční změnu celého systému české energetiky. Aby tato změna byla skutečně pozitivní, je nutné ji udělat opravdu pořádně. A podle toho k ní přistupujeme. Proto nenecháme žádné lobbisty ovlivnit proces jejího zavádění tak, aby se na něm obohatili.

A dál: Opět MPO Síkela:

Lokální spotřeba lokálně vyrobené energie. Snižování výdajů za energie, nikoliv zisk. To jsou ty nejzákladnější myšlenky, na nichž je postavena komunitní energetika. Přesně podle nich připravujeme zákon, díky kterému vznikne. Více v mém komentáři.

Komunitní energetika. Jaký je její princip? Skupina občanů nebo obec se rozhodnou vybudovat vlastní zdroj energie, například fotovoltaické panely na střechách. Vyprodukovanou elektřinu pak mohou jako členové komunity sdílet, a to v některých případech i s použitím distribuční sítě. Účelem komunitní energetiky je decentralizace a demokratizace (zvýšeného zapojení menších hráčů) energetiky, zvyšování zapojení obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a opatření proti energetické chudobě, a to zejména na úrovni domácností a malých a středních podniků.

A jak situaci ohledně prosazování vidí lidé, kteří mají k oboru blízko?

A. Martin Marek, ekolog:

„Píšu to pořád dokola, točíme o tom pravidelně. Zavést komunitní energetiku jsme měli povinnost nejpozději do poloviny roku 2021. Není do teď a jen tak nebude. A když bude, bude v osekané podobě, aby to nebralo zisky uhlobaronům. Je jedno jaká vláda vládne.“

K tomu text článku: „Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů před pár dny proběhla schůzka, na které zástupci distribučních firem lobovali za omezení společenství na ministerstvu průmyslu a obchodu. Firmy ČEZ Distribuce a EG.D redakci ani nepotvrdily ani nevyvrátily, že by něco takového prosazovaly.“

A ještě: „Česká republika měla povinnost udělat transpozici směrnic ke komunitní energetice do konce roku 2020 a do poloviny roku 2021. Od té doby u nás navzdory neexistující tuzemské legislativě v reakci na rostoucí ceny energií vznikají první projekty, které zcela legitimně spoléhají na to, co je napsané v evropském právu. To navrhovaná omezení neumožňuje. Bylo by proto absurdní, kdyby Česká republika po letech vyčkávání nakonec přijala zákon, který by již existující projekty zlikvidoval.“

V původním návrhu novely zákona je sice zákazníkovi umožněno posílat si elektřinu vyrobenou ze solárních panelů na střeše chalupy do městského bytu. Avšak oba dva objekty respektive odběrná místa musí být napsaná na jednoho člověka. Nová formulace v zákoně by měla umožnit sdílení například s manželkou, dcerou, otcem či tchánem. „To je podle mě naprosto zásadní. I když i v tomto případě má být sdílení zatím omezeno počtem odběrných míst na deset.“

Tedy komunitní energetika pod taktovkou oligopolů a ještě jen hodně ,,odcať – pocať“

B. František Marčík, analytik a projektový koordinátor v sekci Energetika a změna klimatu analytického centra Glopolis.

„Mohli jsme #komunitnienergetika uchopit pořádně. Ale dopadlo to jako vždycky… Omezení sdílení v rámci katastru obce v zemi, která má největší sídelní zrnitost v EU, a nezrušení fázového měření, které je všechno jiné, jenom ne výhodné pro koncové zákazníky.“

C Jan Palaščák, podnikatel na trhu s energiemi, Ampérmeteo:

„Zabetonováno, “komunitní energetika” neumožní žádný skutečný příběh, budou tu jen dotace na fotovoltaiku, které se od největších hráčů posunou i kupř. ke starostům menších měst a obcí.“

„Zprávy z komunální enegetiky z minulého týdne: –

@SkupinaCEZ si rozebrala dotace z modfondu, ostatní utřeli –

@JozefSikela pokryl měření po fázích, takže celá “komunitní energetika” je paskvil

@hladikpe s poradci ze @solarniasociace chce zaříznout FVE na polích po skončení dotací.“

D. Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT 

„Proč se zpozdilo projednání novely energetického zákona, která umožní lidem a obcím sdílet mezi sebou elektřinu vyrobenou z vlastních obnovitelných zdrojů? Je tady několik nutných legislativních úprav a každá z nich má za sebou nějaké lobbistické boje v pozadí…“

„Jenže my se budeme bavit o desítkách domů nebo obcí, v nejbližších letech možná o nižších stovkách, ale komunitní energetika by rozhodně neměla být něčím, co by obchodníci významně pocítili.“

E. Michal Berg, spolupředseda Zelených

„Komunitní energetika, jak už to vypadalo že je blízko, tak je opět pod útokem obvyklých podezřelých lobbistických kruhů, které mají zájem zákon „zkriplit“. Nevíme, co všechno bude do finální podoby prolobbováno, ale podívejme se, jak to obstojí ve srovnání s Evropou.“

„Takzvané energetické společenství, v rámci kterého mají elektřinu vyrábět a sdílet lidé, obce ale i podniky, se má omezit počtem odběrných míst na tisíc. To zásadně omezuje rozvoj ve větších městech, nebo rozvoj větrné komunitní energetiky.“

„Již existující Pražské společenství obnovitelné energie už nyní má několik tisíc zájemců o členství. Větší společenství pak logicky mají nižší náklady na provoz vzhledem k úsporám z rozsahu, nebo se mohou lépe doplňovat různými typy výroby i spotřeby, a dělat investici výhodnější.“

„Vítr: Relativně nevelký větrný park v Zátoru na Krnovsku má mít 5 vrtulí a výkon 20 MW. To jsou náklady 150-200 milionů Kč. To by při limitu 1000 členů znamenalo, že každý musí investovat statisíce, což jde proti záměru, aby se investice do OZE umožnila co nejvíce lidem.“

Pro srovnání, belgické družstvo Ecopower má 70 tisíc členů a průměrně vkládají 900 eur.“

„Největší evropský svaz energetických komnunit Rescoop má nyní něco přes 100 členů, které sdružují 1.25 milionů lidí. Průměrně tedy přes 12 tisíc. Limitovat komunitu na 1000 lidí je tedy doslova vražda celého konceptu.“

„Zásadní rozdíl, který se do českého návrhu zákona díky lobbingu distribučních firem ani nedostal, je sleva za distribuční poplatky. V Rakousku pokud posíláte energii jen v sousedství, platíte za využití sítě méně, než když ji posíláte daleko. Dává to smysl, proto to nemáme.“

„Samozřejmě rozumím tomu, že se distribuční firmy brání jak můžou. Je ale potřeba říct, že například omezení počtu členů energetické komunity je v rozporu s evropskými pravidly, které jsme měli mimo jiné implementovat už před dvěma lety. I lobbování by mělo mít nějaké limity.“

„Nejhorší na tom všem je, že se tento proces stále protahuje a oddaluje, a peníze, které jsou z různých evropských zdrojů k dispozici na přípravu projektů komunitní energetiky, už zkrátka potom k dispozici nebudou. Takže hrozí, že zákon bude nejen špatný, ale navíc pozdě. :/ „

E. Robert Břešťan, Hlídací pes:

„Na počátku byla myšlenka vytvořit energetické družstvo, které by v součtu jednotlivých malých slunečních elektráren vytvořilo největší tuzemskou fotovoltaiku. Z nápadu ale zatím sešlo. Mimo jiné proto, že klíčová novela energetického zákona, která nyní leží v Poslanecké sněmovně, nepočítá s tím, že by bylo možné elektřinu sdílet na větší vzdálenosti, napříč republikou.“

„Naší vizí je to, že budou vznikat energetická společenství lidí i samospráv, které mezi sebou budou sdílet energii na základě vlastní zúčtovací platformy a jako samostatní obchodníci s energií. Dnes se přebytky prodávají do sítě za velmi nízké ceny, komunitně by se mezi sebou dalo účtovat jednou ročně podle vzoru tys dodal mně tolik a já tobě tolik. Cenu by si určovalo samo společenství.“

„Primárním cílem energetických společenství nemá být podle ní dosahování zisku, ale naplňování energetických potřeb; vyloučeny z možnosti vytvářet taková společenství proto mají být velké podniky a firmy již podnikající ve energetice.“

„Ideálem pak je, aby v družstvu byly k dispozici různé zdroje energie – sluneční, větrné, vodní či z biomasy – tak aby se vzájemně doplňovaly a vykrývaly.“

„Očekávané výhody a úspory z komunitní energetiky pak může prodražit postoj „vlastníků drátů“, distributorů elektřiny. Ve hře je totiž vedle poplatků za distribuci i vysoký paušální poplatek za nezbytný chytrý elektroměr, či existence takzvané virtuální baterie, kde by z přebytků vyrobené elektřiny distributorům zůstávala větší část této energie.“

„Česko mělo podle evropské směrnice povinnost zajistit komunitní energetiku již od konce roku 2020, to se ale ani zdaleka nestihlo. Pokud novela, jíž se teprve bude zabývat vláda, projde, měla by platit od 1. ledna příštího roku. Není však jisté, nakolik je i tento termín realistický.“

F. Matěj Moravanský, Deník Referendum

 „V poslední době nastaly události, které pro případný úspěch energetické transformace nevěstí nic dobrého. Reálně hrozí, že se místo komunit, obcí a energetických společenství vlastníků hybnou silou energetické transformace stanou velké energetické firmy, které prostě jen vymění spalování uhlí za rozsáhlé solární elektrárny a větrné parky.“

„ Zásadní střet se nyní vede o o to, zda energetická transformace prospěje především komunitám, obcím a občanské společnosti, nebo korporacím dosud prodávajícím energii z fosilních zdrojů a nyní chtějí stůj co stůj udržet své postavení.“

Naprostá většina prostředků druhé vlny dotací z prostředků Modernizačního fondu putuje k velkým energetickým korporacím. Peníze z Modernizačního fondu, které mají sloužit k financování spravedlivé transformace energetiky, tak budou financovat projekty ČEZu, společnosti Sev.en Inntech Pavla Tykače a nemalé prostředky půjdou i na „Solární park Lovochemie“ patřící holdingu Agrofert.“

„Jde přitom o opakující se jev. Jak upozornil Deník Referendum v analýze Lucie Čejkové a Daniela Koteckého o dotačních programech na obnovitelnou a komunitní energetiku, „první balíky financí si rozebrali velcí hráči z byznysového prostředí. Rozebrali si dokonce i značnou část prostředků z výzvy, která byla určena menším projektům. Pouhé tři korporace z ní získaly takřka čtyřicet procent prostředků. Své velké projekty totiž rozčlenily na několik malých“.

Český stát tak není dlouhodobě schopen nastavit taková pravidla pro rozdělování dotačních prostředků, která by dostala finance k těm, jimž mají být určeny: obcím a komunitám, které bez nich reálně nemohou potřebné investice provést. Naopak se z veřejných prostředků dotují instituce a lidé, kteří vinou pokřiveného prostředí rozšiřují svá impéria, ve velké míře právě z dotací — a nyní v tom chtějí pokračovat.“

„V připravované novele energetického zákona lex OZE II. totiž ministerstvo průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhlo značná omezení komunitní energetiky. MPO navrhuje omezit energetická společenství, která jsou zásadní především pro velké projekty jako větrné parky, bioplynové stanice nebo komunitní bateriové úložiště — a v celé transformaci hrají mnohem větší roli. Jedná se nepochybně o výsledek lobby fosilních korporací a provozovatelů distribučních sítí, kteří se bojí vzniku konkurence. Tu těžko budou představovat individuální kutilové a chalupáři. Ale skutečně silná komunitní energetika by jejich monopol přirozenou cestou zlomit mohla.“

G: David Tramba, Ekonomický deník

„Komunitní energetika měla být jedním hitů současné pravostředové vládní koalice. Místo toho se vinou lobbistických bojů v zákulisí mění v trapas.“

„Novelu Lex OZE 2 představilo ministerstvo průmyslu a obchodu loni v listopadu. Jejím cílem je otevřít cestu ke vzniku energetických společenství a následnému sdílení elektřiny na neziskovém principu na úrovni bytového domu, sídliště, vesnice, města nebo většího územního celku. Nejčastějším zdrojem energie budou nejspíš fotovoltaické panely na střechách budov, avšak v úvahu připadá také využití větrné energie či biomasy.“

Zajímá vás, kdo bude stavět v příštích letech solární elektrárny s dotací z Modernizačního fondu? ČEZ získá polovinu dotací na fotovoltaiku z Modernizačního fondu. Mezi další úspěšné žadatele patří dle zjištění Ekonomického deníku Solar Global a firmy českých miliardářů – Sev.en Pavla Tykače, MTX Group Petra Otavy či Lovochemie Andreje Babiše.“

H. Viktor Votruba, Hospodářské noviny

„Původně se jednalo o vychvalovanou novelu energetického zákona, která má do Česka přinést komunitní energetiku. Ta je založena zejména na sdílení elektřiny mezi domácnostmi, obcemi či různými institucemi a firmami. Novelu nazývanou lex OZE II předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu.“

„Během zimy prošla meziresortním připomínkovým řízením a koncem února směřovala k projednání vládou. Teď ale ministerstvo Jozefa Síkely (za STAN) couvá a svou novelu překopává tak, že má sdílení energií v mnoha případech znemožnit.“

„Legislativní rada vlády ministerstvo upozornila, že s takovými omezeními by narazilo u Evropské komise. Jde s nimi totiž proti evropským závazkům, které Česko přijalo. V zavedení komunitní energetiky je dokonce již dva roky ve skluzu a zemi za to hrozí evropské sankce.“

🏇 Jak se píše v posledním článku: „Nejsou kapacity, chybí jednotný plán rozvoje společný pro všechny distributory. Mělo se to začít řešit už v roce 2010 v první vlně fotovoltaických instalací. Žádné výrazné změny ale nenastaly, na což doplácíme teď.“ No, nebyl zájem prostě tuhle změnu připravovat, kdo si dobrovolně nechá snížit výdělek, když má monopol? A tady jsme zase u výhod Evropské unie, bez jejího tlaku by se v Česku nezměnilo nic.

Nebudeme si namlouvat, že tu nemáme silné zákulisní hráče. Ti se na to dívají tak, že změna buď proběhne v jejich režii, nebo ji budou brzdit.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh