Lidstvo stojí za globální klimatickou změnou. Uvedl to ve své v pondělí zveřejněné zprávě Mezivládní panel pro změny klimatu v OSN.

🌍 Dnešní zpráva IPCC byla dlouho očekávána odbornou i laickou veřejností, pokusím se z ní jako pozorovatel vytáhnout její hlavní sdělení v několika bodech. Zpráva zpřesňuje data, která byla zveřejněna na stejném místě před šesti lety.

🌍 Lidská činnost jednoznačně způsobila růst teploty na Zemi, stojí za nedávnými zásadními výkyvy klimatu, vlnou veder či záplavami a vedla k menší stabilitě celé planety, uvedl ve své dnes zveřejněné zprávě Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), který působí při OSN.

Foto: Reuters

🌍 Podle vědců se planeta v každém případě ohřeje o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, otázkou zůstává jen jak rychle. Při respektování nejambicióznějšího plánu překonáme tuto teplotní hranici ve 30. letech tohoto století a její překročení podle vědců spustí nezvratné změny po celém světě.

🌍 Závěry zprávy panelu OSN o změně klimatu překvapivé nejsou. V České republice se zatím změna projevuje především růstem teplot vzduchu.

🌍 Oteplování země se může v důsledku lidské činnosti vymknout kontrole. Některé změny, jako tání grónských ledovců, nebo vzestup hladiny oceánů, jsou již nevratné.

Foto inside.com.tw

🌍 Vědci také předpovídají další projevy extrémního počasí, hlavně opakující se vlny veder. Také se očekává, že bude docházet častěji k extrémním událostem typu povodní, či naopak sucha a nedostatku pitné vody třeba v horských oblastech. Nebo lavinám, ať už lavinám půdy nebo lavinám sněhovým.

🌍 Globální oteplování nezvratně poškozuje přírodu a lesní a mořské ekosystémy už nebudou mít dost sil, aby lidem pomáhaly s bojem proti klimatickým změnám. Jejich kapacita vstřebávat skleníkové plyny bude nižší a lidé na ně nesmí ve svých plánech tolik spoléhat.

🌍 Stávající růst emisí podle panelů nestačí udržet v příštích dvaceti letech růst teplot pod hranicí stanovenou v dohodě z Paříže. Naopak, podle nynějšího vývoje budou na konci století teploty jako před třemi miliony let, kdy hladiny oceánů sahaly o několik metrů výše než dnes.

Foto Europe News, současné devastující požáry v Řecku

🌍 Vědci, kteří připravovali zprávu, se shodují na potřebě snížit emise všech skleníkových plynů, tedy nejen oxidu uhličitého, kterému je věnována největší pozornost. Obavy budí zejména emise metanu. Plány na nulové emise CO2 jsou nezbytné, ale přinesou kýžený efekt, jen pokud vlády prosadí také rychlé a zásadní snížení všech emisí, upozorňuje zpráva.

🌍 Odborníci jednali o finální podobě zprávy virtuálně od 26. července a své závěry zveřejnili dnes. Zpráva zaměřená na fyzikální dopady změn klimatu pracovala se 14 000 odbornými články, na jejím obsahu a schválení se podílelo 234 odborníků a 195 vlád. 

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh