Milostivé léto, šance pro společnost i demokracii.

Čtvrtečním svátečním dnem začala dlouho připravovaná akce neziskového sektoru a části naší politické scény, s názvem Milostivé léto.

Jejím cílem je umožnit části předlužených lidí, aby se svých závazků zbavili bez dalších poplatků.

Jde o dlužníky veřejných institucí a firem. Pokud splatí původní dlužnou částku a 908 korun odměnu exekutorovi, tak se jim odpustí penále, úroky a další platby. „Léto“ začíná 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022.

Konceptem, okolo nějž se tato kampaň točí, je fakt, že značná část dlužníků je patrně schopna splatit svůj dluh, ale nemá už prostředky ani možnosti ukončit své závazky a insolvence, kvůli extrémně vysokým poplatkům, které se k nim váží.

Grafické představení projektu z dílny soudního exekutora Tomáše Tunkla

„V ČR jsou statisíce lidí, kteří nejsou schopni se vymanit z dluhové pasti, protože dlužná částka vyrostla kvůli nemravně vysokému příslušenství a nákladům exekuce na mnohonásobek“, vysvětluje pražská radní Hana Kordová Marvanová.

Možnost zbavit se břemene exekuce pro občany České republiky, kteří dluží peníze obcím, městům, státu nebo dalším veřejnoprávním subjektům, komentuje expert Člověka v tísni na tuto problematiku Daniel Hůle: „Jde hlavně o dluhy na nájmu, za jízdu na černo nebo na zdravotním pojištění, dále o dluhy na energiích, koncesionářských poplatcích, dluhy nemocnicím a podobně…“

„Milostivé léto je amnestie sankcí, ne původních dluhů. Člověk to musí zaplatit. Většina osvobozujících rozhodnutí se týká příslušenství, které by podle dnes platných zákonů nemohlo vzniknout. Už nemůže vzniknout ze dvou tisíc udělat 400 tisíc, z jízdy na černo udělat 21 tisíc.“

„Týká se to řádově více než 300 tisíc lidí. (z nichž část má ovšem exekucí několik). Někteří z nich se o této kampani nedozví a další část nebude mít na zaplacení jistiny.“

Hůle připomíná, že ukončení exekucí není benefitem jen pro dlužníky: „Jde o vypořádání se s relikty nemravného byznysu s dluhy, který tady bujel dvacet let. Věřitel získá alespoň jistinu a dlužník bude moct jít na trh práce.“

„Týká se to řádově více než 300 tisíc lidí. Část z nich se o této kampani nedozví a další část nebude mít na zaplacení jistiny.“

Dlužník, který chce Milostivého léta využít, musí splňovat tři podmínky.

1. Má dluh vůči státu, obci nebo organizaci, ve které mají většinový podíl – například v dopravních podnicích, ČEZu nebo Pražské plynárenské.
2. Dluh musí být v exekuci. Pokud tedy zatím jen dlužíte, zvýhodnění se vás netýká.
3. Exekuci musí vést soukromý exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na státní exekuce, tedy ty správní nebo daňové. Ty vede obvykle třeba Finanční správa.

Proti kampani zatím vystupují soukromí exekutoři, kteří díky ní mohou tratit velké peníze.

„Exekutoři se v posledních týdnech odvolávají na judikáty, které zpochybňují, že penále ve formě procentuální nárůstu dluhu ve vztahu k dlužné jistině je stále příslušenstvím. „Musíme si uvědomit, že exekutoři mohou přijít řádově o statisíce zakázek. Proto oni se chytají čeho mohou, aby mohli říci, že toho se to netýká,říká Hůle, jehož domovská organizace, spolu s Českou charitou, celou akci zaštiťují.

„Penále přece nemůže být 92 % ročně a znemožnit člověku se z té situace dostat. Mám klientku, která na nájemném dlužila 100 tisíc korun, zaplatila 400 tisíc a ještě 800 tisíc dluží. To přece není normální,” říká Radek Hábl, vedoucí celého projektu a autor mapy exekucí, o projektu Milostivé léto.

V Česku začalo za prvních devět měsíců 332 100 nových exekucí. Je to zhruba o šest procent víc než loni za stejnou dobu, kdy jich bylo 312 400. Největší meziroční přírůstek byl ve východních Čechách, a to téměř o 16 procent.

Celkem se v současnosti vedou exekuce proti skoro 800 tisícům Čechů, v součtu je pak vedeno přes 4.5 miliónu exekučních řízení.

Více než 70 % exekucích stižených lidí, má více než jednu exekuci. První exekuce obvykle znamená zablokování účtu, zablokování příjmu, člověk se dostává do sekundárního dluhu a směřuje tak k dalšímu zadlužení a exekuci.

Další z vedlejších efektů, které Milostivé léto nabízí.

Milostivé léto, je jeden z projektů, či aktivit, kdy politika jde za občanem a jedná v jeho zájmu, který mu upírají různé vlivové skupiny. Nebývá to v ČR tak obvyklým jevem.

První v řadě je odstranění pocitu nespravedlnosti. Díky často nepříliš velkým dluhům, ale extrémně vysokým poplatkům, jsou statisíce Čechů přikováni na sociálního dno, navíc s vědomím, že nemají možnosti a prostředky, se z dluhů do konce života vyhrabat.

Jejich životní situace žene tyto lidi do šedé ekonomiky, kde je na jedné straně práce na černo, na druhé straně pobírání sociálních dávek, u nichž je jistota nezabavitelného minima.

Jinak řečeno z části pobíračů dávek, frustrovaných z jejich neřešitelné životní situace, se budou moci stát lidé vráceni do pracovního trhu, tedy místo příjemců dávek plátci daní a jako benefit přijde i pocit jejich posílení lidské důstojnosti.

Hlavní přínos tak není jen ekonomický, ale rovněž společenský, kdy celá kampaň má nevyřčenou ambici, odkrojit z krajíce potenciálních voličů populistů, kteří loví primárně mezi lidmi frustrujícími a žijícími s pocitem nespravedlivosti, která mu i jeho rodině dlouhodobě ničí vyhlídky na důstojný život.

Díky, za tohle léto na sklonku podzimu.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh