Několik zajímavých dat ke změně klimatu

🌎⁠ Vlastně se to dalo – vzhledem k předchozím zkušenostem – čekat. Po nejnovější zprávě panelu IPCC OSN o probíhající změně klimatu a jejích následcích, které (pokud nezačneme tento problém řešit hned a ještě intenzivněji než dosud), už budou nezvratné, naše politické strany prakticky nijak nezareagovaly a toto (asi hlavní otázku naší budoucnosti) téma do kampaní nevsunuly.

🌎⁠ Reakcí na zmiňovanou zprávu IPCC bylo několik statusů na sociálních sítích a několik obecných konstatování, že změna klimatu je závažné téma a že s ním daná strana (pokud ji ovšem nepopírá -máme tu i takové) bude bojovat.

Načež se opět rozjely kampaně tak, jak byly plánovány a tedy se v podstatě politici zase vrátili k řešení méně podstatných problémů.

🌎⁠ Rozumím tomu, že představitelé jednotlivých stran mohou oponovat, že téma klimatické změny mezi samotnými voliči příliš nerezonuje, ale není právě úkolem politiků utvářet agendu priorit a seznamovat a přesvědčovat lidi o závažnosti jednotlivých problémů?

Přičemž bych řekl, že právě předvolební kampaň (kdy lidé politiky více sledují) je pro tuto aktivitu ideální příležitost.

Nicméně žádná ze stran či koalic si klimatickou změnu a mírnění jejích následků, jako stěžejní téma nevybrala.

🌎⁠ Nyní už samotná data:

Jak různé varianty snižování emisí ovlivní oteplení

Z hlediska dalšího oteplování planety není tak důležité, kdy dosáhneme uhlíkové neutrality, tedy kdy vypustíme poslední skleníkové plyny, ale spíše kolik emisí do té doby vypustíme celkem.

Největší emitenti CO2 v České republice

Údaj je z roku 2018.

Téměř polovinu roční produkce CO2 v republice do ovzduší vypustí několik desítek producentů -elektráren, železáren, cementáren a rafinérií.

Většina z nich se nachází v Ústeckém, nebo Severomoravském kraji.

Jak fungují emisní povolenky?

Elektrárny a průmyslové závody vypouštějící skleníkové plyny dnes musí prokázat, že mají na tyto emise povolenky v příslušném rozsahu. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny CO2, případně ekvivalentního množství N2O nebo perfluorovaných uhlovodíků.

Každý rok vydává EU určité množství těchto povolenek, přičemž toto množství (tzv. emisní strop) se během let rovnoměrně snižuje – v souladu s emisními cíli EU. Systém tak umožňuje kontrolovat a průběžně redukovat množství emisí ze zahrnutých sektorů.

Světová teplotní anomálie za posledních 22 000 let

Současné oteplování je cca 10 krát rychlejší, než přirozené oteplení, které proběhlo na konci poslední doby ledové.

Vývoj průměrné teploty na našem území v úseku let 1775 – 2020

Vyznačeny jsou extrémní roky, průměry za jednotlivá desetiletí a rozdíly oproti normálu 1991-2020.

Především od 70. let minulého století dochází k jejímu razantnímu nárůstu. Vyšší teplota = vyšší výpar. Je to zásadní příčina sucha v letech s normálním množstvím a rozdělením srážek.

Souvislost koncentrace CO₂ a globálního oteplování

Zvýšení koncentrace CO2 v atmosféře o 10 ppm vede ke zvýšení průměrné globální teploty přibližně o 0,1 °C – všimněte si stále se zrychlujícího růstu koncentrace a na to navázané teploty.

Množství CO2 v atmosféře závisí na tom, kolik emisí lidstvo vypustí.

Jak se vyplnily klimatické modely, které předpovídaly klima současnosti?

Zdroje: faktaoklimatu.cz

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh