Příběh Janusze Korczaka

🦸‍♂️ Janusz Korczak byl polským židem, autorem literatury pro děti, pediatrem, pedagogem a taky publicistou. To všechno předurčilo jeho osud.

🦸‍♂️ Právě děti, tvorba dětské literatury a později obětavá péče o děti samotné, se stávají jeho dalším osudem. Po získání doktorátu a službě během rusko – japonské války, se pro své odborné schopnosti stává stále vyhledávanějším lékařem.

🦸‍♂️ Jeho zájem upoutávaly převážně děti bez rodičů a domova, sirotci. Absolvoval mnoho zahraničních stáží (Berlín, Paříž, Londýn), při nichž se snažil sbírat nejen nové lékařské poznatky, ale také si všímal péče a výchovy sirotků.

🦸‍♂️ Od roku 1912 vedl židovský sirotčinec ve Varšavě, o který se staral i během druhé světové války, kdy se musel s dětmi přesunout do varšavského ghetta.

🦸‍♂️ V sirotčinci v Krochmalné ulici dokonce bydlel, takže byl s dětmi v neustálém kontaktu. V této době se také rozhodl, že se nikdy neožení a nezaloží rodinu. Za svou rodinu považoval děti ze sirotčince.

🦸‍♂️ V létě 1942 Němci začínají systematicky likvidovat ghetto. V červenci se Korczakovi naskytla možnost utéct z ghetta na bezpečné místo, byla mu nabídnuta pomoc a dokonce přátelé pro něj vyrobili také potřebné falešné doklady. Janusz Korczak však tuto nabídku, stejně jako ty předchozí, odmítl. Bez dětí odejít nechtěl.

🏇 Děti ze sirotčince se vydaly na svou poslední cestu na shromaždiště, kde měly být naloženy do dobytčích vagonů a odvezeny do vyhlazovacího tábora v Treblince, 5. srpna 1942.

🦸‍♂️ Písemné svědectví z tohoto dne: „ „Toto nebyl pochod k transportu – toto byl organizovaný a bezeslovný protest proti vraždě. Děti kráčely v řadách po čtyřech. Vedl je Korczak, který hleděl kupředu, držíc dvě děti za ruku.“

🦸‍♂️ Když dorazili k vlaku, přihlížející německý důstojník v Korczakovi, poznal autora své oblíbené dětské knížky Bankructwo małego Dżeka, a přál si jeho vyřazení z transportu. Korczak však nabídku odmítl a nastoupil do vlaku s dětmi.“

🦸‍♂️ Ten je následně odvezl do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde byl Janusz Korczak a „jeho“ 192 dětí 7. srpna 1942 zavražděno v plynových komorách.

„Nejsem na světě proto, abych byl milován a obdivován, ale abych miloval a jednal. Není povinností lidí kolem mě, aby mě milovali. Mou povinností je spíše starat se o svět, starat se o lidi.“
Janusz Korczak

Monument Janosze Korczaka na židovském hřbitově ve Varšavě.

🏇 Po Januszi Korczakovi, vlastním jménem Henryku Goldszmitovi, je pojmenováno několik literárních i uměleckých cen a jeho jména nesou desítky ulic po celém světě a jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení hned několika filmů.

Životní osud do čítanek humanity. Respekt.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh