Program nové německé vlády

Škoda, že se tomu česká média příliš nevěnují, Německo je stát, jehož situace na poli politickém, ekonomickém i společenském, ovlivňuje českou realitu nejvíce ze všech států světa.

Programové prohlášení nové německé vlády, složené ze sociální demokracie, Zelených a Svobodné demokratické strany (FDP), tak jak jej sesumíroval spolupředseda české strany Zelených Michal Berg.

Ten píše, že název je na prohlášení nové vlády zřejmě to nejhorší (Odvážit se dalšího pokroku), ale že obsah je naopak skvělý a ukazuje, jak obrovský rozdíl mezi našimi zeměmi je – a taky na to, že se bude bohužel ještě dále zvětšovat.

👉 Celou koaliční smlouvou se táhne snaha udělat vše pro vyřešení klimatické krize, udržení oteplení na 1.5 stupně a zároveň využít všechny potřebné jako velkou příležitost pro modernizaci Německa.

Předsedové stran nové německé vlády. Zleva Robert Habeck, Annalena Baerbock – předsedové Zelených, Olaf Scholz, budoucí premiér a předseda sociálních demokratů a Christian Lindner, předseda FDP.

Důležité body programu německé vlády

👉 Ukončení těžby uhlí v roce 2030, 80 % energie z obnovitelných zdrojů ve stejném roce a uhlíková neutralita do roku 2045. Každý nový zákon bude muset projít hodnocením, jaký má dopad na klima.

👉 Všechny střechy komerčních budov povinně se solárními panely, u obytných budov by to mělo být standardem, ale ne povinností. 2 % rozlohy země pro větrné elektrárny. Podpora návrhů EU „Fit for 55“, rozšíření systému emisních povolenek a žádná změna v přístupu k jaderné energii.

👉 Klimatické benefity pro občany: zrušení poplatku za obnovitelné zdroje v ceně energie (jejich podpora by měla být z výnosů povolenek), speciální sociální kompenzační fond, směřování k „Co je dobré pro klima, bude levnější, co je špatné, bude dražší.“

👉 Ekonomika: výrazná digitalizace, podpora inovací a investic, ale také zvýšení minimální mzdy na 12 euro/hod a zaměření se na rovné odměňování žen a mužů. Zákaz řetězení pracovních smluv na dobu určitou nebo zvýhodnění firem s kolektivní smlouvou ve veřejných zakázkách.

👉 Doprava: více investic do železnice než silnic, snaha o převod čtvrtiny nákladní dopravy na železnici a zdvojnásobení počtu cestujících. Vize nula mrtvých na silnicích, podpora nočních vlaků pro cesty po EU a mýtné pro nákladní auta podle jejich emisí CO2.

👉 Investice: cílem je zkrátit dobu trvání plánovacích a schvalovacích procedur alespoň o polovinu. To vyžaduje zvýšení personálních a technických kapacit úřadů a soudů. V zájmu urychlení správních řízení zavedou co nejrychlejší a nejintenzivnější účast veřejnosti.

👉 Vyšší ochrana krajiny a biodiverzity, 30 % plochy zemědělství v ekologickém standardu do roku 2030, všechny státní lesy pod certifikátem udržitelného hospodaření, výrazné omezení pesticidů, ochrana Odry a středního Labe.

👉 Rozšíření bezbariérovosti – všechny federální veřejné budovy budou komplexně bezbariérové, automatické překládání výstupů ministerstev a úřadů do znakové řeči a jednoduchého jazyka. Miliarda eur jako jednorázový příspěvek pečujícím profesím kvůli covidu.

👉 Legalizace konopí, posílení práv trans lidí a odškodnění těch, kdo byli dříve jako trans osoby přinuceny ke sterilizaci. Možnost umělého oplodnění bez ohledu na status ženy. Pokud mají dvě ženy v manželství dítě, obě budou zapsány jako matka, pokud není dohoda jinak.

👉 Výstavba 400 tisíc nových bytů ročně, z toho 100 tisíc dotováno z veřejných zdrojů. Limit zvyšování nájemného na 11 % za tři roky. Cíl ukončit bezdomovectví do roku 2030. Prozkoumat možnosti a přínosy katastru nemovitostí v blockchainu.

👉 Podpora až 4 000 škol ve znevýhodněných regionech a čtvrtích, a to cílenými a trvalými dodatečnými pracovními místy pro školní sociální pracovníky. Zvýšení počtu dnů nemocenské pro dítě a rodiče na 15 dnů a pro rodiče samoživitele na 30 dnů.

👉 Pro mezinárodní obchodní a ekonomické spory specializované anglicky mluvící soudní senáty. Odmítnutí nahrávacích filtrů na internetu. Právo na opravu výrobku a přístup k návodům a náhradním dílům.

👉 Zodpovědnost za Evropu a svět, větší důraz na lidská práva v zahraniční politice. Zvýšení strategické suverenity Evropy: „být méně závislý a zranitelný v důležitých strategických oblastech, jako jsou dodávky energie, zdravotnictví, dovoz surovin a digitální technologie.“

👉 Posílení role Evropského parlamentu a zavedení transnacionálních volebních kandidátek, kvalifikované rozhodování v Radě, nahrazení jednomyslnosti v zahraničních a bezpečnostních otázkách kvalifikovanou většinou.

👉 Volební právo pro volby do Evropského parlamentu už od 16 let (pro volby do Bundestagu je potřeba toto schválit změnou ústavy, na kterou nyní nemají většinu). Ale také možnost řídit auto pro lidi od 16 let za doprovodu staršího.

👉 Omezení nelegální migrace a umožnění legální migrace – pracovní i azylové. „Je civilizační a právní povinností nenechat lidi utonout. Civilní záchraně na moři se nesmí bránit. Usilujeme o státem koordinovanou a Evropou podporovanou záchranu na moři ve Středomoří.“

Pokud máte zájem, jeho automatizovaný, ale velmi dobrý překlad do češtiny najdete zde.

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh