Rok 2023 – nejteplejší rok v historii měření teploty

Vlákno Jáchyma Brzeziny z Českého hydrometeorologického ústavu na twitteru, k těmto datům.

Problematika klimatické změny je u nás momentálně zastíněna válkou a ekonomickými problémy, tento děj však stále trvá a jeho průběh naplňuje spíše černé predikční scénáře odborníků.

🌏 Jaký byl rok 2023 z pohledu klimatu? Ve 13 hodin zveřejnil Copernicus ECMWF výsledky, které jsou silně znepokojující.

🌏 Od června bylo všech sedm měsíců globálně nejteplejších v historii měření. Je navíc třeba dodat, že odstup od jiných let je zcela nevídaný.

🌏 Vůbec nejvyšší byla odchylka od dlouhodobého průměru pro daný měsíc v září 2023, nejvyšší ze všech měsíců pozorování. Více informací ve vlákně, to se zatím zaměří pouze na teplotu vzduchu.

🌏 Průměrná globální teplota v roce 2023 byla 14,98 °C, o 0,17 °C více než zatím nejteplejší rok 2016, o 0,60 °C více než průměr 1991-2020 a o 1,48 °C teplejší než průměr před průmyslovou revolucí 1850-1900.

🌏 Červenec a srpen byly globálně v absolutních hodnotách nejteplejší měsíce v historii měření, stejně jako průměr pro celé léto (červenec – srpen).

Potvrzení výše řečeného.

🌏 Není tedy překvapením, že se rok 2023 stal nejteplejším rokem v historii pozorování a s ohledem na současné poznatky a proxy data lze říci, že je to i za výrazně delší dobu. Sloupcový graf vpravo ukazuje průměrné roční teploty vzduchu. Rok 2023 byl velmi výrazně teplejší než dosud nejteplejší rok 2016.

🌏 V kontextu globálního oteplování se často hovoří o hranici 1,5 °C. Je to hodnota, nad kterou by se nemělo oteplit oproti době před průmyslovou revolucí a k čemu se řada zemí zavázala (v dlouhodobějším hledisku).

🌏 V roce 2023 byl zaznamenán rekordní počet dní s průměrnou globální teplotou o více než 1,5 °C vyšší, než je průměr před průmyslovou revolucí pro příslušný den. Všech 365 dní uplynulého roku byly v průměru alespoň o 1 °C teplejší.

🌏 Toto zatím nebylo žádný rok pozorováno. A kolik bylo dní s průměrnou globální odchylkou teploty vyšší než 1,5 °C oproti průměru před průmyslovou revolucí? Téměř 50 %!

🌏 Celkově byla odchylka průměrné globální teploty v roce 2023 od předprůmyslové hodnoty +1,48 °C. Jak ukazuje sloupcový graf níže, ani v nejteplejší roky, které se vyskytovaly v posledních letech, nebyl poměr dní s takto vysokou odchylkou teploty ani zdaleka tak vysoký (tmavě červená část sloupce).

🌏 Vůbec nejvyšší odchylka byla zaznamenána 17. a 18. listopadu 2023, kdy poprvé v historii přesáhla dokonce hranici 2,0 °C. Dá se říci, že dny s teplotní odchylkou +1,5 °C a více byly téměř všechny dny od září do konce roku.

🌏 A konečně mapa odchylky teploty vzduchu od normálového období 1991-2020. Zde vidíme, že relativně nejtepleji bylo na severu Kanady a na Sibiři. Obecně se právě oblasti Arktidy a obecně nejsevernější části Země, otepluje dlouhodobě výrazně rychleji než zbytek světa.

🌏 V některých oblastech byla odchylka dokonce v intervalu 3 až 6 °C nad průměrem 1991-2020, který sám o sobě je výrazně vyšší než průměr před průmyslovou revolucí. Obecně v mapě zcela převládají oranžové tóny.

🌏 Oblastí, které byly v roce 2023 chladnější, je naprosté minimum. Jedná se například o část Skandinávie, moře jihozápadně od jižního cípu Jižní Ameriky, malou část Austrálie a malá území v Antarktidě a u západního pobřeží USA.

🌏 Oproti například předchozímu roku je také dobře vidět efekt jevu El Niňo. Ten se projevuje zejména ve vodách západně od Jižní Ameriky. Srovnejte rozdíl odchylky v této oblasti v roce 2022, kdy se ještě projevoval ochlazující účinek jevu La Niňa a rok 2023, kdy se naopak projevil oteplující účinek jevu El Niňo.

🌏 Celkově pak byl rok 2022 na první pohled chladnější než rok 2023, byť z dlouhodobého pohledu také jeden z nejteplejších. Pokud bychom si seřadily roky od nejteplejšího po nejchladnější dlouhodobě a vybrali prvních devět let, bude se jednat o posledních devět let, tedy roky 2015 až 2023.

🏇 Klimatická změna je globální problém. Znamená větší zátěž pro ekonomiku, větší míru migračních tlaků a především zhoršuje podmínky pro život na čím dál větším území planety.

V případě, že by následující dekády let patřily autoritářským režimům a velmocem, bude se celý problém prohlubovat ještě rychleji a výrazně se zmenší – už tak neadekvátně nízká – vůle, s průběhem a následky klimatické změny, něco udělat.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh