Tik, tak, tik, tak …

Na pozadí války v Ukrajině a aspektů a událostí z ní plynoucí, možná není tak vidět, že i letos (navíc u nás bylo nezvykle deštivé jaro) se na planetě výrazně projevují změny klimatu.

V Evropě má velké problémy se suchem Španělsko, vlny veder ničí Čínu i Indii. Momentálně se totéž odehrává například v Kanadě.

Tématu se podrobně věnuje aktuální text Deníku Referendum.

🌍 „Na konci června postihla Peking více než desetidenní vlna veder. Podle Čínského meteorologického úřadu se na mnoha místech v severní Číně pohybovaly teploty mezi osmatřiceti až jednačtyřiceti stupni Celsia. Přičemž přímo v Pekingu zaznamenali nový rekord v podobě tří po sobě jdoucích dnů, kdy teploty dosahovaly čtyřiceti stupňů Celsia a podobně vysoké teploty mají pokračovat i v červenci.“

🌍 „O několik dní později, 3. až 6. července meteorologové zaznamenali čtyři po sobě jdoucí nejteplejší dny v historii měření. A globální průměrná teplota vystoupala na rekordních 17,23 stupně Celsia, když hranici 17 stupňů překonala 3. července 2023 vůbec poprvé od počátku měření.“

🌍 „Současná vlna veder v severní a střední Číně a zprávy o nejteplejších dnech v historii měření průměrné globální teploty přicházejí ve chvíli, kdy se několik dalších jihoasijských států vzpamatovává z dubnové vlny extrémního vedra kombinované s vysokou vlhkostí.“

🌍 „Vlny veder zasahují i další oblasti. Již několik měsíců zuří v Kanadě a některých částech Sibiře rekordní lesní požáry související s dlouhotrvajícím suchem a výskytem extrémně vysokých teplot. V dubnu tohoto roku vlna veder zasáhla i Maroko, Alžírsko a jižní část Iberského poloostrova.“

🌍 „„Velké množství dat nás vede k závěru, že je krajně nepravděpodobné, aby nastaly tak vysoké teploty, jaké byly pozorovány na jihu Španělska, pokud by se v důsledku lidské činnosti globální klima neoteplilo o 1,2 stupně Celsia,“ uvádí ve studii k vlně veder v jihozápadním Středomoří World Weather Attribution.“

🌍 „Dubnová vlna veder ve Španělsku, Portugalsku, Maroku a Alžírsku mimořádně nebezpečná jak pro lidské zdraví, tak i pro úrodu zemědělských plodin. V jarních měsících totiž nejsou lidé dostatečně navyklí na vysoké teploty, což zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací vážně ohrožujících lidské životy.“

Nezávisle na textu článku nalezeno dnes ráno na twitteru

🌍 „Extrémní projevy počasí a katastrofy způsobené klimatickými změnami jsou stále častěji odpovědné za pozastavení výroby, narušení dodavatelských řetězců nebo za problémy s pracovní silou, což následně vede ke zvyšování životních nákladů a mají tak už dnes dalekosáhlé dopady, nejen zdravotní, ale i ekonomické.“

🌍 „Kromě extrémních vln veder v nedávné době přišly zprávy o znepokojujícím nárůstu globální teploty oceánů. Právě světové oceány pohlcují kolem devadesáti procent tepla vyvolaného globálním oteplováním. Letos v dubnu vystoupala denní povrchová teplota moře na 21,1 stupně Celsia, čímž překonala rekord z roku 2016.“

🌍 „Vysoké teploty moří přispívají rovněž k tání mořských ledovců. Severní ledová pokrývka je podle zprávy Meteorologického úřadu Spojeného království výrazně pod průměrem již několik měsíců, v květnu a červnu byla nejnižší v historii měření.“

🌍 „Neschopnost některých, zejména chudších, států a jejich zdravotnických systémů adaptovat se na stoupající a častější teplotní extrémy navíc přináší další problém, jímž je takzvaná klimatická migrace. Podle studie týmu z Institutu globálního zdraví University College v Londýně zvyšující se teploty tvoří významný důvod toho, proč se lidé vydávají hledat jiné místo k životu.“

Jedním z projevů změn klimatu jsou výrazně častější tzv. bleskové povodně. Na přeschlou tvrdou půdu spadlo během deseti minut 20 milimetrů srážek a tohle je výsledek.

🏇 Českou republiku má vlna veder mimochodem zasáhnout v příštích dnech, přičemž sucho začíná být už nyní. Změny klimatu budou dalším negativním prvkem, který bude ovlivňovat světovou ekonomiku.

Není to dobrá zpráva, ale taková je bohužel realita. Těžko asi dát jednoduchý recept na to, jak změny klimatu mírnit, bude to muset být mix, v němž prim bude hrát dekarbonizace a úspory spotřeby.

Jenže jen málokde mají tato opatření, jejichž realizace ekonomicky zasáhne zejména nižší ekonomická patra společnosti, podporu veřejnosti a tedy ochotu politiků do toho jít.

Tím spíše, kdy při situaci v rozvojových částech světa půjde v této chvíli především o principiální aktivity.

Protesty žlutých vest ve Francii, než se jich chopili radikálové a ruská propaganda, původně vznikly jako protesty proti nové ekologické dani na PHM.

V Nizozemí momentálně průzkumy preferencí válcuje úplně nový politický subjekt, jehož hlavní a jedinou viditelnou agendou je snaha zabránit zavádění proklimatických opatření do zemědělské výroby.

A konečně v Německu klesá popularita Zelených ministrů, protože tlačí dekarbonizační opatření, která budou pro chudší citelným zásahem do rodinných rozpočtů.

Situace je složitá, ale celkem jistě lze říci, že když necháme klimatickou změnu dál nerušeně působit, budeme později zasaženi ekonomicky mnohem hůře.

Globální západ prostě musí najít lídry, kteří budou schopni lidem situaci vysvětlit a zároveň dokáží politiku dělat tak, aby náklady nenesli ti chudí takovou měrou, která by ekonomicky ohrožovala jejich existenci. Protože jinak nás budou čekat nebývalé sociální bouře … zatímco klimatická změna bude stále postupovat a ničit životní prostředí a tedy výrazně komplikovat budoucnost celé civilizace.

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh