Kdo jsou ukrajinští uprchlíci v ČR?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo sociální, genderovou a další skladbu válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří u nás našli bezpečné útočiště před ruským vražděním a destrukcí v jejich zemi.

Kdo k nám tedy přichází?

🇺🇦 Analýza potvrzuje, co úřady a neziskový sektor říkají od začátku- nejčastěji k nám přichází mladé a vzdělané matky s malými dětmi.

🇺🇦 Velká část z nich má zajištěno ubytování u českých solidárních rodin. Problém mají s jazykovou bariérou, proto zastávají méně kvalifikované práce, než jaké by odpovídaly jejich vzdělání.

🇺🇦 Tři čtvrtiny příchozích mají v české republice mají vážné finanční problémy.

Vzdělání dospělých uprchlíků

🇺🇦 Nejčastěji přichází jeden dospělý a jedno dítě, a to v 21 % případů. Druhou nejčastější skupinou je dospělý s dvěma dětmi – 13 %. Dospělých samostatně žijících v jedné domácnosti je pak 15 %.

Úplně bez dětí je pak cca 1/4 domácností. A naopak, ve 43 % domácností jsou děti do pěti let věku. 

Bydlení

🇺🇦 Ukrajinci našli ubytování zejména díky solidárnosti Čechů. Právě 44 % z nich bydlí v domácnostech (tito bydlí zadarmo), které se o ně postaraly, 24 % v podnájmech a zhruba 58 tisíc Ukrajinců, tedy 15 %, na ubytovnách. ČEŠI POMÁHAJÍ! 👍

🇺🇦 Přes 70 % solidárních domácností jsou české, přibližně 28 % žadatelů o příspěvek na solidární domácnost pak tvoří Ukrajinci, kteří žili v ČR již před začátkem války.

🇺🇦 Bydlení II. – Stávající ubytování je přitom relativně stabilní. V dotaznících ministerstva uprchlíci uvedli, že 39 % má zajištěné ubytování na šest a více měsíců, dalších 17 % zatím bydlí bez omezení s tím, že se předpokládá, že si výhledově najdou trvalý nájem. Ubytování s perspektivou kratší než dva měsíce má pouze šest procent uprchlíků.

🇺🇦 Věkové složení uprchlíků

Tato uprchlická vlna je výrazně dětská. Jedním z důvodů je i snadnost trransferu. Jistě se dítě sem snadněji přepravuje z válčícího Dnipro (i když ani to samozřejmě není snadné), než z válčícího Dará, nebo Rakká v Sýrii. Je fajn, že přijímací země poskytují bezpečí a zázemí pro rodiny těch, kteří v zemi zůstávají a jakkoli se podílejí na obraně Ukrajiny.

Pracovní trh

🇺🇦 Tři čtvrtiny Ukrajinců už nalezly práci, velká většina z nich ve firmách s více než 200 zaměstnanci. 80 % z nich však pracuje v nízkokvalifikovaných profesích. Zbytek má problém práci sehnat. Ze 71 % je na vině špatná znalost češtiny, část pak práci hledat nemůže, protože se musí starat o děti. Ukrajinci jsou přitom ochotni se kvůli práci i rekvalifikovat. Tuto možnost připouští 71 % z nich.

🇺🇦 Část uprchlíků pracuje na dálku pro zaměstnavatele na Ukrajině 19 %.

🇺🇦 Zahraniční zkušenosti z předchozích uprchlických vln říkají, že pro úspěšnou integraci je nejefektivnější zapojit příchozí na pracovní trh co nejdříve a do takových profesí, které jsou co nejblíže jejich vzdělání či kvalifikaci v původní zemi.

🇺🇦 Sedm z deseti zaměstnaných uprchlíků jsou ženy. Čtyři z deseti zaměstnaných uprchlíků jsou ve věku 18 až 35 let.

🇺🇦 Pouze 16 % pracujících uprchlíků uvádí, že se jim podařilo nalézt pozici ve stejném oboru, v jakém pracovali na Ukrajině. Zbylých 84 % pracuje v jiném než ve svém původním oboru. To podle autorů studie ukazuje na to, že Česko nedokáže využít potenciálu příchozích lidí.

Jazyková vybavenost

  1. Ukrajinci se rychle učí, ostatně potřebují to ve školách i práci 2. Jazyk hostitelské země je vždy základní podmínkou úspěšné integrace 3. Je smutné, že příchozí hned zprvu ovládají češtinu lépe, než většina z těch, kteří je tu hejtí. A česká vlajka na profilovce to nezachrání, je spíš průvodním znakem. Pokoru.

Finanční situace uprchlíků

Pozor, tady je potřeba si uvědomit, že většina z příchozích se ještě nachází pod dávkovou ochranou státu, brzy, ale budou muset začít platit za energie, nájmy, základní vybavení domácností, školní pomůcky a podobně. A navíc mají, jak výše řečeno, obvykle hůře placenou práci. A většina z nich nemá adekvátní úspory.

🇺🇦 Nejhorší je finanční situace uprchlíků, kteří žijí v nouzovém ubytování. Z nich finančně nezvládá a nutně potřebuje pomoc celých 44 % a dalších 43 % jen tak tak vychází. Podle autorů analýzy to napovídá, že v nouzovém ubytování se kumulují sociálně slabší skupiny uprchlíků.

Komu přesně poskytujeme útočiště před válkou?

Upřesňuji, že režim dočasné ochrany se nevztahuje na ty, kteří se nezaregistrovali a taky na ty, kteří dostali humanitární víza či rovnou azyl, což je zase jiný druh ochrany. Nejsou v něm proto všichni příchozí, na druhou stranu věkové ani genderové složení celé skupiny se příliš lišit nebude.

Poslední point

Podle výsledků nejnověji zveřejněného průzkumu 45 % Ukrajinců říká, že v Česku zřejmě zůstane déle než dva roky.

,,Když se ptáte lidí na začátku, tak vám 90 % řekne, že se chce určitě vrátit. Teď jsme se ptali lidí, kteří zůstali v Česku do června. A z těchto lidí už 45 % říká, že tady zřejmě zůstane déle než dva roky. Protože vidí, že situace na Ukrajině není úplně stabilní(část země je okupována, města v nichž žili třeba už ani fakticky neexistují) a mají nějaké další důvody, proč být opatrní. Když se po týdnu ptáte uprchlíků, jestli se chtějí vrátit, tak se samozřejmě skoro všichni chtějí vrátit, ale potom ta situace to neumožní.“

🏇 Přijetí skoro půl miliónu válečných uprchlíků v podstatě naráz, nám všem přinese nějaký diskomfort, nebudeme si nic nalhávat. Vina ovšem neleží ani náhodou na samotných Ukrajincích, oni sami si nevybrali, že doma všechno nechají, práci, rodiny, školy a přijdou s pár taškami sem.

Viníkem je jednoznačně Putinovské Rusko, které svého souseda přepadlo, okupuje jej a vraždí jeho obyvatele po desítkách tisíc.

Pomocí těmto lidem stojíme hodnotově přesně tam, kde má demokratické a sebevědomá země stát.

Díky! 🇨🇿

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh