Už je vám teplo?

Klimatická změna je samozřejmě realitou, stejně jako fakt, že ji významnou měrou napomáhá lidská činnost. Nejde jen o současnou vlnu veder v jižní střední Evropy, ale o komplex navzájem provázaných jevů, podpořený kontinuálním cca dvě stě let aplikovanými měřeními.

Problém nastává v momentě, kdy jedním ze zásadních bodů snižování projevů klimatické změny je zásadní konverze způsobů získávání energie.

Konsorcia podnikající ve fosilním průmyslu totiž budovala svoje hájemství desítky a někdy i stovky let a dala vzniknout impériím, která mají vliv na politické scény jednotlivých států, mediální domy i průnik do některých sektorů občanských společností.

Tyto své páky, v čase, kdy by mohly přijít o svůj vliv i bohatství, některé z těchto korporací v současné době tvrdě uplatňují a tak jsme svědky programového zpochybňování následků klimatické změny i vysvětlení jejích příčin.

Je to asi normální jev, nikdo nechce přijít o moc a statky, které tak dlouhou dobu budoval a to ani v situaci, kdy se stal předmět jejich podnikání problémem, který ohrožuje budoucnost planety.

Sociolog Vojtěch Pecka se ve svém článku zaměřil na toto hnutí a vlastně připomíná, co všechno by se muselo navzájem propojit a falšovat, (tedy ani teoreticky nemožné spiknutí) , aby mohly údaje o probíhajících procesech v přírodě cinknuté.

Tání ledovců je jedním z důsledků oteplování planety. Tento jev však není izolovaný a má dominový efekt na celý ekosystém naší planety.

✍️ ,,Existuje mezinárodní klimatické dezinfohnutí. Špinavé kampaně, pavědecké konference a manipulující organizace tvářící se jako nezávislé expertní skupiny.“ (Jeho závěry nejčastěji kupodivu prezentují různá uskupení, která stojí v současné válce na straně Ruska, viz SPD, Trikolora, exprezidenti Klaus nebo Zeman, nebo třeba Vandasova DSSS).

✍️ ,,Klimatická dezinformační hnutí byla v chodu dávno předtím, než se začalo psát o „fake news“ a „hoaxech“. Jsou udržovaná při životě marketingovými specialisty a obrovským množstvím peněz z fosilního průmyslu. To vše s jediným cílem – vytvořit dojem, že globální oteplování není problém, který musíme řešit.“

✍️ ,,Například už v roce 2009 píše publicista Ivan Brezina, který je jedním z těch, o nichž je tento text, že změna klimatu je „výmyslem malé skupinky podvodníků. Jsou za tím obrovské peníze.“ A tyto peníze jsou prý určené pro budování opěrné moci politiků, kteří mají v plánu omezit naše svobody. „

Turistické molo v kolumbijské Suesce 12. března 2021

✍️ ,,Další z teorií jsou například ty, že se jedná o celosvětové totalitní globalistické spiknutí: „Tato zvrácená agenda je nástrojem globalistů. Chtějí vyměnit původní evropskou populaci, která se má přestat reprodukovat, za imigranty z Afriky a Arábie.“ Jedná se o novou totalitní ideologii, která nás má zotročit, rozvíjí také Václav Klaus konspirační teorii známou ze zahraničí.

✍️ ,,Případně, že jde o machinace OSN v oblasti globální vlády či že je to prostě nástroj vládnoucí třídy k emocionálnímu managementu populace, skrze nějž se ji snaží udržet vystrašenou a tudíž ovladatelnou. „

✍️ ,,Vědecká obec je v tomto pojetí od počátku zkorumpovaná, protože zkrátka dodává takové výsledky, jaké si politici platí.“

✍️ ,,Přitom pro tvrzení, že se otepluje, existuje tolik spolehlivých dat, že je dobré si shrnout, co všechno by muselo být komplotem vědců, aby teorie o jejich spiknutí fungovala.“

Dalším prvkem jsou mnohem častější záplavy a také bleskové povodně.

✍️ ,,Na globální konspiraci by musely participovat prakticky všechny meteorologické instituce světa po více než 150 let, během nichž provádí instrumentální měření teplot.“

✍️ ,,Musely by falšovat archivované záznamy o teplotách, ze kterých jsou počítány průměrné teploty. Musely by nějakým způsobem udržovat falšovaná data ze satelitních měřeníradiosond a tisíců námořních bójí. „

✍️ ,,Bylo by také potřeba zfalšovat záznamy o počtech tropických dní a tropických nocí. Zakonspirovaní vědci by museli potají přepsat změnu vegetačního období, které podle dostupných údajů začíná dříve a trvá déle, a také přepsat záznamy o době kladení ptačích vajec.“

✍️ ,,Bylo by nutné do konspirace zahrnout také biology, ekology, entomology, kteří by museli tvořit nepravdivé zprávy o pozorovaných migracích hmyzu, živočichů, rostlin a celých klimatických zón.“

✍️ ,,Záznamy totiž ukazují, že se živé organismy v závislosti na teplotních změnách poměrně rychle posouvají do vhodnějších podmínek. Tedy většinou směrem k pólům a do vyšších poloh. „

✍️ ,,Musely by se falzifikovat záznamy o počtu ledových dní. Také by bylo nutné zkorumpovat celý systém reportování o stavu sněhové pokrývky a zajistit, že nikdo z horské a meteorologické služby neodhalí masivní podvody s údaji o snižujícím se množství sněhové pokrývky. Bylo by třeba do celého velkého spiknutí zahrnout i hydrology, aby podvrhli měření hladin řek vykazujících sestupnou tendenci.“

✍️ ,,Globalistická klika by také musela držet pod palcem oceánology, aby zfalšovali údaje o růstu teploty oceánů. Musela by podplatit také vědce měřící růst hladin oceánů – ať už prostřednictvím satelitních měření nebo měřením hladiny přílivu.

✍️ ,,Nezbytné by také bylo  zkorumpovat vědce zkoumající kryosféru, aby falšovali data o tajících ledovcích. V neposlední řadě by také bylo třeba falšovat historické fotografie, které ukazují masivní ústup ledovců.

Zvyšuje se i četnost požárů , jejichž příčinou je déletrvající sucho.

✍️ ,,To jsou totiž všechno indicie, které podporují tvrzení, že žijeme v oteplujícím se světě.

V řadě případů výše uvedených dat by navíc bylo třeba, aby konspirace byla udržována už od konce 19. století, kdy se datují první archivní údaje.“

✍️ ,,Nakonec nezapomeňme na to, že metodologii a požadovanou míru falšování by bylo třeba učit na univerzitách, případně ve všech zmíněných oborech zaučovat stále nově příchozí odborníky. Bylo by také nezbytné pořádat speciální školení pro odborníky na správu systémů, programátory, techniky a podobně.“

✍️ ,,Bylo by zkrátka potřeba standardizovat metodiku pro falšování, aby byla zajištěna konzistence falšování napříč obory, měřicími metodami, a to také při výměně přístrojů. K tomu všemu je nutné mít fondy, všechny ty lidi vyplácet a zajišťovat finanční kontrolu. A nikdo z těchto lidí nesmí mluvit. A také se nesmí stát jednoduchá věc – že narazíte na člověka, kterého nelze podplatit…“

🏇 Je to stejné jako se všemi konspiračními teoriemi: jestli to má někdo v pozadí řídit, pak by musel mít nadpřirozené schopnosti a musel by prakticky ovládat vesmír. Mimochodem, proto je vtipné, nebo spíš zoufalé, že by rovnou v několika jiných konspiračních případech tohle všechno měl vykonávat skoro stoletý George Soros 🙂

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh