V globálním prostoru není žádné my a oni.

“It is not just Ukraine’s future at stake. It’s ours. That’s what Western leaders are mostly failing to grasp as the stakes rise in this terrifying mid-winter bout of geopolitical poker.” @edwardlucas

 Putin zatím vítězí na všech frontách bez jediného výstřelu. Jeho bojovná zahraniční politika se doma vyplácí. Jak trefně poznamenává Françoise Thom, francouzská odbornice na Rusko: „Pocit ponížení, který Rusové zažívají ve svých srdcích tím, že se podřizují despotismu, mizí, když vidí ponížení Západu, (jak couvá) a cizinci se klaní Putinovi.“

Skutečnou hrozbou pro Putina nejsou symbolické síly NATO v pobaltských státech nebo výcvikové mise na Ukrajině, je to pohled občanů Ruské federace na lidi v okoních státech, uplatňující demokratickou volbu a země, které se dobrovolně chtějí připojit k NATO. 

Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh