Všechno se to nějak samo …

Pokud by nebyla válka, nečelili bychom extrémně zdražujícím energiím, inflaci a dopadům pandemie, byla by změna klimatu, která navíc oproti předpovědím zrychluje, gigantickým problémem.

V jejím důsledku hrozí zhroucení ekosystému planety, obrovskému přesunu jejích obyvatel a neobyvatelnosti nemalých částí Země.

Zásadní problémy jsou asi dva: jednak globální, totiž že mnoho států třetího světa ještě neprošlo svou industriální a tedy uhlíkovou – fází a problém regionální, tedy náš, že naše politická reprezentace problém v zásadě (ponechme stranou řeči, mediální vystoupení a statusy na sociálních sítích, je už dávno čas na viditelné činy) nevzala na vědomí a varovným hlasům odborníků na problematiku nenaslouchá.

Radim Tolasz: ,,Návrat rovnováhy“

,,Není pravdou, že každý další rok jsou extrémy horší a horší, ale jejich dopady jsou komplikovanější a složitější. Klimatický systém má velkou setrvačnost, jednotlivé změny jsou postupné, pomalé a ve výsledku o to překvapující.“

,,Bývá zvýšené nebezpečí vzniku požárů v přírodě, starší a nemocní lidé musí být v horkých dnech opatrnější, v průmyslu chybí chladící voda, betonové dálnice praskají, koleje se ohýbají.“

,,Málo si uvědomujeme, že vyšší průměrná teplota znamená vyšší výpar z krajiny. Ne dnes nebo včera, ale dlouhodobě, již celé roky. Vysušená krajina, která je navíc částečně zničená našim hospodařením (na polích, v lesích, ve městech), neumí se srážkovou vodou zacházet tak, jako tomu bylo před lety a voda z krajiny rychle mizí.


,,Suchá období se tedy prodlužují a krajina trpí. V lesích se lépe daří kůrovci, na polích větrné erozi a ve městech jsou horké dny k nevydržení, protože máme místo stromů parkoviště. A zapomínáme, že se nemění jen teplota a srážky, ale i proudění vzduchu na celé planetě, nejvýrazněji na severní polokouli.“


,,Celá desetiletí zpochybňujeme příčiny změny klimatu, kterou lidstvo zažívá v přímém přenosu, protože je to pohodlnější. Odvoláváme se na milióny let trvající změny slunečního záření, statisíce let trvající pohyby zemské osy nebo na nesmyslné představy o zeleném Grónsku za dob Vikingů.“

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-klima-demonstrace-greta.A190926_210026_domaci_zaz

,,Opravdu nechceme vidět, že jsme zvýšili koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře za 200 let o neuvěřitelných 50 % a metanu na trojnásobek? Opravdu nevěříme fyzice, že tyto vyšší koncentrace skleníkových plynů jsou spoluzodpovědné za vyšší teplotu?“

,,Podle izotopových analýz uhlíku v atmosféře dnes jednoznačně víme, že si uhlíkový cyklus v atmosféře poradí s téměř 60 % antropogenních emisí oxidu uhličitého, přičemž se ale tento podíl bude s rostoucí teplotou snižovat.“

,,Globálně by tedy stačilo, kdybychom naše tempo vypouštění skleníkových plynů snížili o 40–50 % a klimatický systém se začne vzpamatovávat. Pokud k tomu zlepšíme stav lesů a čistotu oceánů, bude to trvat desítky let, ale je to jediná cesta k chodu počasí, který opět začneme považovat za přirozený.“

https://denikn.cz/716973/experti-fialovo-zpochybnovani-vlivu-cloveka-na-klima-je-manifestace-populismu-cili-na-bojovniky-za-normalni-svet/?ref=inc&cst=43a524f2227ee0f9ce8b7094539ccb0c38e929bb https://www.respekt.cz/tydenik/2021/39/abychom-se-po-volbach-nedivili

Pavel Kasík: ,,Lžeme sami sobě“

,,Diskutujeme, zda za masivní požáry na Hřensku jsou důsledkem celosvětových klimatických změn. Nebo lidské nedbalosti. Nebo pohozeného dřeva, neopatrných táborníků, nedůsledných lesařů, špatného plánování a tuctu dalších věcí.“

,,Rozumím, že je potřeba vyšetřit, co požár způsobilo, je nutné hledat, jak bránit příštím tragédiím. Ale zároveň se mi chce křičet: opravdu budeme pořád předstírat, že globální klimatická změna je něco nejistého a diskutabilního? Něco, v co někdo věří a někdo ne? Co je potřeba dokázat znovu a znovu?“

,,Změna klimatu je důkladně popsaný jev s celou řadou reálných důsledků, které umíme měřit i překvapivě dobře předvídat. Ale pro řadu lidí je z různých důvodů příjemné předstírat, že globální klimatická změna možná neprobíhá. Nebo možná probíhá, ale není důsledkem lidské činnosti.“

„Čím lidé argumentují, ač v zásadě jen chtějí rozporovat klimatickou změnu: Víme, že právě tento požár byl způsoben globálním oteplováním? Proč politizovat tragédii? A navíc to není tragédie, požáry jsou vlastně přírodě prospěšné, vzpamatuje se sama! Vždyť požáry se odehrávaly i v minulosti, a mnohem větší. A není snad pravda, že ten požár musel nějak vzniknout?“

,,Ve skutečnosti k nám klimatická změna už dávno vpadla a mění lokální počasí nejvíce za poslední staletí. V Česku je stále tepleji. Počet extrémně horkých dní (tedy takových, kdy se teplota ve stínu přehoupla přes 30 stupňů) se od osmdesátých let 20. století vytrvale zvyšuje. Bývalo to průměrně pět dní v roce. Nyní je takových dní průměrně dvacet do roka.“

,,Nechce se nám o dopadech klimatické změny uvažovat racionálně a realisticky. Nejsme totiž neutrální pozorovatelé. Skoro všichni jsme nějakým způsobem zainteresováni, všichni jsme svým způsobem závislí na svém aktuálním způsobu života.“

,,Pohled na data, která jednoznačně ukazují, že se náš život bude muset změnit, se nám nelíbí. A hledáme, jak se vymluvit. Vymýšlíme mentální výkruty, abychom oddálili moment, kdy se globální změna klimatu definitivně dotkne nás osobně.“

,,Problém je, že jsme skoro všichni závisláci léty navyklí na určitý způsob života. Rádi slyšíme, že to vlastně asi je mnoho povyku pro nic. A že se nás to možná netýká. Vlastně je všechno tak, jako dřív, ne? V létě je horko a občas něco hoří.“ 

,,Proto chceme sami sebe přesvědčit, že to vlastně s těmi klimatickými změnami není až tak horké. Lžeme ale sami sobě. Protože přiznat si, že s tím budeme muset něco dělat, je myšlenka, kterou náš mozek  – závislý mozek – podvědomě zavrhuje.“

https://cnn.iprima.cz/prispela-k-pozaru-u-hrenska-klimaticka-zmena-ve-vysilani-se-o-to-preli-skopecek-s-peksou-113927

🏇 V roce 2022 popírat vůbec existenci klimatické změny, nebo vážně pochybovat o tom, že je za ní činnost člověka (oproti vědeckému poznání a konsensu) mi stran politiků přijde stejné, jako v roce 1800 popírat, že země je kulatá.

Na západ od nás jsou tyto úvahy vyhrazeny pouze extrémistickým politikům a stranám.

Protože politici potřebují pro nepopulární kroky voličskou podporu, strašně nás to brzdí v přijímání opatření zmírňujících dopady globálního oteplování.

Což v budoucnosti znamená, kromě zhoršení životních podmínek i nepředstavitelné náklady navíc.

https://fzone.cz/clanky/senat-odmitl-cast-klimatickeho-balicku-necinnost-nas-podle-greenpeace-vyjde-draho-3015

Podpořte provoz této stránky

Tuto stránku jste zresuscitovali Vy, kteří přispíváte, abych mohl udržet v práci snížený úvazek a mohl vytvářet a sdílet její obsah. Visegradský jezdec není Karel Paták, ale jsme to my všichni.

Díky!

Pokud vás stránka Visegradský jezdec zaujala a rádi byste přispěli na její provoz, můžete ji podpořit prostřednictvím služby Donio.cz nebo na transparentní účet číslo 2301923262 / 2010.

Všem dárcům samozřejmě mnohokrát děkuji


Nejnovější články

Autor

Karel Paták - Zdravotník s přesahem

Zajímá mě politika, proto ji sleduji a snažím se svoje postřehy a poznatky prostřednictvím textu předat dál, mezi další lidi. Mám totiž za to, že v době nástupu populismu a dezinformací, jako běžného politického nástroje, je dvojnásob nutné, aby každý, kdo dorazí k volební urně, vhodil svůj hlas na základě co nejširšího spektra informací a podle něj se potom rozhodoval. Mediálních výstupů je dnes přebytek a vytváří tak informační chaos, proto se snažím, aby můj web sloužil k jejich tříbení.

Můj příběh